19. jan
OMSORG: Eidsvoll Senterparti gikk i 2015 til valg med omsorg som prioritert område. Foto: Privat
 
Senterpartiet satser på omsorg
OMSORG: Eidsvoll Senterparti gikk i 2015 til valg med omsorg som prioritert område.

Publisert: 16.jul.2019 12:00
Oppdatert: 15.jul.2019 13:39

I 2012 kom den nye Helse- og omsorgstjenesteloven som gav kommunene økt ansvar for helsetjenester, og helsefremmende og forbyggende arbeid i alle deler av helse- og omsorgsarbeidet.

Denne loven har gitt store utfordringer for alle kommuner i Norge, ikke minst Eidsvoll som har et høyt antall brukere av disse tjenestene. Derfor har dette arbeidet hatt et stort fokus for oss.

Dette har vi fått til denne perioden:

 • Vi har tatt initiativ til ny plan for Helse og omsorgstjenester 2018-28, hvor fokus er tidligere og større innsats for å begrense og forbygge sykdom. Større innsats for samordning og koordinering av tjenestene. Større innsats for å nytte lokalmiljøets samlede omsorgstjenester. En dreining mot størst mulig grad av tjenester i hjemmet og mer rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjem.
 • Fremskyndet byggetrinn 2 på Vilberg kompetansesenter
 • I påvente av utbygging av egne plasser kjøpt private sykehjemsplasser
 • Sørget for at ingen skal bo på dobbeltrom mot sitt ønske
 • Økt antall stillinger i hjemmebaserte tjenester
 • Økt antall helsesykepleierstillinger, med økt fokus på skolehelsetjenesten
 • Ansatt demenskoordinator, livsgledekonsulent og aktivitør på Vilberg kompetansesenter, ansatt psykolog
 • Prosjektert omsorgsboliger i Feiring
 • Styrket barnevernet og NAV

Eidsvoll Senterparti har også i kommende periode omsorg som satsningsområde.

Vi vil jobbe videre for:

 • Flere omsorgsboliger spredt i bygda, komme i gang med bygging av de planlagte omsorgsboligene i Feiring, bygge nye på tomta der gamle Råholt barnehage lå, som knyttes til Gladbakk aktivitetssenter
 • Bygge dagsenter i Prost Krags vei i Sundet -Vurdere å bygge demenstun
 • Vurdere behov for utbygging /evt. kjøp av sykehjemsplasser
 • Fortsette å styrke hjemmebaserte tjenester og benytte IKT-løsninger
 • Gjenopprette ordningen med utkjøring av middag til eldre
 • Økt fokus på psykisk helse, spesielt blant unge, styrke de lavterskeltilbudene vi allerede har, f.eks. Solsiden på Myhrer
 • Styrke skolehelsetjenesten slik at den kan jobbe mer forebyggende
 • Styrke tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten
 • Fokus på redusert sykefravær og arbeidsmiljø

Helse- og omsorgstjenesten er en stor og ressurskrevende del av en kommunes arbeid, men svært viktig. Det er viktig at den enkelte bruker føler seg møtt og ivaretatt med sine behov.

Eidsvoll kommune skårer lavt på folkehelseprofil, derfor er dette et område som må prioriteres.

Vi både ønsker og vil arbeide for at Eidsvoll kommune skal bli gode på helse og omsorg.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no