20. jan
VILBERG: «På sykehjemmet og bosenteret kan konsekvensen av for lite ansatte på jobb, være at man ikke greier å ta opp alle beboerne hver dag.» skriver innleggsforfatterne. Arkivfoto
 
Sparer Eidsvoll kommune seg til fant?
NFS og Fagforbundet Eidsvoll vil advare mot forslaget om kutt, og sparing innen helse og omsorg. Slik vi ser det, er det pr i dag en minimums bemanning de fleste steder

Kommunen drifter billig og effektivt. Kuttes det mer i tjenestene nå, mener vi at det vil gi redusert kvalitet og forsvarlighet på de tjenestene innbyggerne i kommunen får. Vi må ha fokus på kvaliteten på tjenestene som gis, det er mennesker vi ivaretar, ikke døde ting. Vi må ha mange nok ansatte, og personalet med rett kompetanse til å ivareta de som trenger hjelp, og vi må ha tid…

Slik bemanningen er før besparelsene har de ansatte dårlig samvittighet fordi de føler at de ikke strekker til. De vil så gjerne, men har ikke tid nok til den enkelte beboer eller pasient. Det er vondt å gå fra gamle fru Hansen på 90 år som bor alene og er ensom. Hun ber pent om at du skal sette deg ned å ta en kopp kaffe, men du må se på klokka, for tiden strekker ikke til. De andre på lista må også få sitt, og noen må vike hvis du skal ta denne kaffekoppen. Det er ingen god følelse å gå fra et menneske, som ser på deg med tårer i øynene og ber deg pent om å bli litt til.

De fleste steder er det behov for å leie inn vikarer fra første fraværsdag. Dette fordi brukerne trenger virkelig den hjelpen de får, og alle stillinger må da være besatt hver dag for at tjenestene skal kunne utføres på en forsvarlig måte. Vi har også steder i kommunen, der de ansatte utsettes for trusler og utagering. Her er det viktig med nok ansatte, med rett kompetanse. De skal ivareta brukerne på en god måte, samtidig som de skal ha fokus på egen sikkerhet. Også her trenger vi tid… Tid nok, kan være avgjørende for om utageringen og slaget kommer eller ikke.

På sykehjemmet og bosenteret kan konsekvensen av for lite ansatte på jobb, være at man ikke greier å ta opp alle beboerne hver dag. Mens i hjemmesykepleien betyr dette at ikke alle som trenger det får besøk. Hvem skal velge hvem som må bli i senga og hvem som får stå opp, eller hvem som skal eller ikke skal få besøk? Det er ikke et valg vi som ansatte ønsker å bli satt til å måtte ta.

Det er også foreslått å kutte i stillingen til kreftkoordinator, redusere denne til 50 prosent samt legge ned Frisklivssentralen. Dette får stor innvirkning for de brukerne som har behov for disse tjenestene. Dette er mennesker i en sårbar livssituasjon, som trenger hjelp å støtte for å komme seg gjennom hverdagen. Disse tjenestene kan ha betydning for om folk kan få være hjemme eller ikke. Og valget om de skal være hjemme, bør de få ta selv. Det bør ikke være avhengig av om de kan få den hjelpen de trenger eller ikke, fordi det er kuttet i ressursene. I tillegg vil nedleggelse av Frisklivsentralen bety at mennesker som trenger dette tilbudet blir sittende hjemme. De vil bli mer isolerte og det vil ta lengre tid før de blir friske. Trykket på andre instanser, som hjemmesykepleien og psykiatrien, vil øke betydelig.

Så da gjenstår det store spørsmålet. Vil mindre midler og reduksjon av vikar innleie lønne seg??? NSF og Fagforbundet mener at kutt i midler og reduksjon i innleie av vikarer vil koste kommunen mye penger. Tjenestene vil måtte redusere aktivitet, der det ikke kun utføres lovpålagte oppgaver. Dette kan være tiltak innenfor tidlig innsats, folkehelse eller forebyggende arbeid. Dvs. at de som trenger hjelp blir sykere før de får innvilget den hjelpen de trenger, og de bruker lenger tid på å bli friske igjen. Er det ikke da billiger å ha en sykepleier i frisklivssentralen? Vil det ikke være besparende å forebygge fremfor å behandle. I tillegg vil reduksjon i innleie av vikarer føre til en større belastning på de ansatte, som igjen vil føre til høyere sykefravær. Det har vært mye fokus på det høye sykefraværet i kommunen, og slik vi ser det er ikke dette riktig vei å gå.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no