26. mar
 
Språk må med i Viken-avtalen

Bruken av bokmål og nynorsk i det nye storfylket har enno ikkje blitt diskutert i samanslåingsprosessen for Viken.

Dette er eit viktig punkt som må opp på agendaen. Samanslåingsnemnda må ta omsyn til språkmangfaldet i det nye storfylket. I dag har Buskerud og Akershus valt nøytral målform, mens Østfold har bokmål. Viken får tre nynorskkommunar: Ål, Gol og Hemsedal. Dermed bør målform «nøytral» også vera eit rett val for storfylket som heilskap. Men berre å kalle eit fylke «språknøytralt» er dessverre ingen garanti for det språklege mindretalet skal få bruke og møte språket sitt i kommunikasjonen med fylket. Eit «nøytralt» Viken kan lett bli ein rein bokmålsregion dersom det ikkje blir laga ein plan for språkbruk.

Frå 2020 får storfylket eit ansvar for å ta vare på nynorsktradisjonen som finst i kommunane i Hallingdal, men også for å legge til rette slik at det blir lett å vera nynorskbrukar alle stader i fylket.

BEGGE MÅLFORMER

Det skal ikkje vera vanskelegare å vera nynorskbrukar enn bokmålsbrukar i Viken fylke, verken som brukar av tenester, som tilsett eller som elev i vidaregåande skule. Begge målformer må vera synlege og med i ein kommunikasjonsplan. Det handlar om identitet for veldig mange. Synleg bruk av nynorsk skriftmål i det nye fylket blir òg eit viktig ryggstø for dialektane som jo er svært utsette mange stader. Stortingsmeldinga «Mål og meining» i 2008 slo fast at i alle offentlege tiltak skal ein ta omsyn til dei behova som nynorskbrukarane har.

Denne haldninga går igjen i Jeløy-plattforma frå den nye regjeringa: «Regjeringen vil sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk.»

I samanslåingsprosessen vi nå har framfor oss, må fylkespolitikarane våre vise at dei har skjønt desse føringane. Enkelt sagt må det bli like lett og sjølvsagt å skrive nynorsk som bokmål i det nye, store fylket Viken.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no