21. apr
 
Sterk elevvekst i Akershus
Det er forventet en sterk vekst i behov for antall elevplasser i videregående skoler i Akershus.

Publisert: 19.nov.2017 06:00
Oppdatert: 19.nov.2017 07:03

 Det er vekst i alle regioner. Ny storregion Viken fra 2020 vil kunne gi utfordringer med hensyn til struktur, dimensjonering og inntak og det vil derfor bli behov for justeringer. Ny yrkesfagstruktur kan også medføre behov for tiltak og endringer.

Antall elevplasser i Akershus har vokst hvert år fra 2001. Fra 5800 elever til 23.100, det vil si en vekst på 7300 elevplasser i denne perioden. Inneværende skoleår var det 23.500 søkere til videregående skoler i Akershus. I Oslo var det i år 17.200 søkere til skoleplass. Oslo har til tross for en litt større befolkningsvekst, hatt en langt lavere vekst i behov for elevplasser i videregående opplæring. Befolkningssammensetningen er forskjellig i de to fylkene, med en større andel barnefamilier i Akershus. Denne tendensen har forsterket seg, og Akershus har stor netto tilflytting fra Oslo.

Nye prognoser viser et behov for ytterligere 5600 nye elevplasser mot 2030, i tillegg til at det allerede har vært en vekst på cirka 300 elevplasser de siste årene. Prognosene som lå som grunnlag anslo et behov for 4600 nye elevplasser mot 2030. Høyere vekst enn tidligere beregninger skyldes sammenslåing av Røyken og Hurum med Asker kommune fra 2020, men det er også en sterkere vekst på Nedre Romerike i forhold til forventet. I starten av perioden er det en forsiktig vekst, i 2020 øker den sterkt som følge av Hurum og Røyken, veksten tiltar deretter i alle regioner, og allerede i 2026 er det behov for 5000 flere elevplasser sammenliknet med inneværende skoleår.

Utbygginger av nye og utvidelser av skoler er en krevende oppgave, og har et langt tidsaspekt fra planleggingsstart til ferdigstillelse. Arbeidet med etablering av ny skole i Ski startet i 2015, og ny skole kan først stå klar i 2023. Det er derfor viktig å starte arbeidet i tide, samtidig som det må foretas nødvendige justeringer underveis.

Innvandringen til Norge har gått kraftig ned de siste par årene, og det samme har innvandringen til Akershus. Innenlands flytting til Akershus har i samme periode økt slik at total nettoflytting til Akershus fortsatt er rekordhøy. Tilflyttingen fra Oslo er høy. Det er en sterk vekst spesielt på Romerike, bare i Skedsmo har veksten siden årtusenskiftet vært på 38 %, og Ullensaker har vokst fra 20.000 til 35.000 innbyggere. I første halvår 2017 fortsatte denne trenden, men innenlands

flytting økte mye mer enn fallet i innvandring. Nivået på nettoflytting inkludert innvandring i første halvår har aldri tidligere vært så høyt som i 2017. Antall byggetillatelser for boliger i Akershus er også rekordhøyt. Det er derfor ikke grunnlag for å forvente at fallet i innvandring til Norge vil bety lavere befolkningsvekst i Akershus på kort sikt.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no