20. jul
 
Fastlegekrisen krever handling nå - ikke i statsbudsjettet i 2021
Norge sliter nå med å få tak i nok fastleger.

Publisert: 16.aug.2018 20:30
Oppdatert: 16.aug.2018 08:57

Rekrutteringssvikten rammer hele landet. Flere spår at ordningen vil bryte sammen.

Med samhandlingsreformen er arbeidsbelastningen på fastlegene økt. Pasienter skrives tidligere ut fra sykehus. Men også medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder har lagt press på fastlegene. I tillegg bidrar utviklingen med flere eldre og økningen av pasienter med livsstilssykdommer som diabetes, KOLS, hjerte-karsykdommer og demens.

MÅ FØLGES OPP

Mange bor hjemme og må følges opp av fastlegen. Nasjonale politikere har lenge blitt advart mot at det styres mot fastlegekrise i Norge.

Men da regjeringen fremmet Primærhelsemeldingen (Meld.St.26(2014-2015)), var fastlegene glemt. Regjeringen lanserte da såkalte primærhelseteam, som skulle være fremtidens løsning på utfordringen i kommunehelsetjenesten. Fastlegenes rolle og ansvar ble tonet ned.

Helseminister Høie har i stor grad vist til at det er kommunenes ansvar når de sliter med rekruttering til fastlegestillinger. I sommer har helseminister Høie, etter stort politisk press, uttalt at regjeringen likevel vil fremme en nasjonal handlingsplan for fastlegeordningen. Men først i 2020.

KREVER HANDLING NÅ

Men fastlegekrisen krever handling nå. Ikke i statsbudsjettet i 2021, etter at en handlingsplan er fremmet i 2020. Primærhelseteam kan selvsagt være en måte å organisere det kommunale medisinske tilbudet på. Men dette får en aldri til å fungere, om man ikke det ligger en solid fastlegeordning til grunn.

Befolkningens behov for lokale legetjenester vil øke i årene som kommer. I Sverige har Høies resept, team- organisering, svekket fastlegetilbudet til befolkningen. Det vil også skje i Norge, om regjeringen ikke endrer kurs.

MÅ BLI FLERE

Helseminister Høie og regjeringen kommer ikke utenom at antallet fastleger må økes. Finansieringen må bedres, og det må bli flere utdanningsstillinger med tilbud om fastlønn. Den enkeltes fastleges arbeidsbelastning og listelengde må ned.

Myndighetene må ta grep for å redusere de mer administrative oppgaver fastlegene i dag er satt til å løse, eksempelvis knyttet til fraværsgrense og inngåelse av private helseforsikringer.

PRAKSIS

Legestudenter har i dag bare cirka 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten. Det er svært lite. Å øke praksistid i kommunene vil være viktig for å rekruttere flere nyutdannede til jobb i kommunene etter endt studium. I tillegg må fastlegearbeidets organisering og finansiering legge bedre til rette for unge legers behov for ordinære yrkes- og familieliv.

Senterpartiet forventer at statsbudsjettet for 2019 som legges frem i oktober, inneholde strakstiltak for fastlegeordningen.

Det er ikke på grunn av fastlegene dette er viktig. Men hensynet til norske pasienter.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no