20. apr
POLITIREFORM. «I Øst politidistrikt beholder vi alle politistasjonene, mens vi avvikler flere lensmannskontorer. Når lensmannskontorer legges ned, hvor kommer politiet fra da», skriver politimester Steven Hasseldal.
 
Styrke forebyggingen
LESERBREV. Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016, etter at Follo, Romerike og Østfold ble slått sammen. Tiden fram til nå har vi brukt på å forberede ny driftsmodell.

Publisert: 06.apr.2017 08:37
Oppdatert: 06.apr.2017 11:31

1. juni driftsettes politimesterens staber for lederstøtte. Samtidig etablereres blant andre felles enhet for forebygging, felles enhet for etterretning og etterforsking, felles enhet for påtale og felles enhet for utlending og forvaltning og lokal PST.

Den geografiske strukturen, som handler om organiseringen av politistasjoner og lensmannskontorer – og er den som får størst betydning for innbyggerne, nærmer seg en endelig avklaring. Vi har foreslått hvordan den lokale strukturen bør se ut, ut fra behovene vi ser distriktet vårt har. Flere kommuner har klaget på forslaget, og det er i skrivende stund til behandling i departementet. Endelig beslutning kommer før sommeren, slik at vi kan starte arbeidet med å implementere den geografiske strukturen utover høsten.

I Øst politidistrikt beholder vi alle politistasjonene, mens vi avvikler flere lensmannskontorer. Når lensmannskontorer legges ned, hvor kommer politiet fra da? Det er operasjonssentralen som styrer patruljene, ikke din lokale politistasjon eller ditt lokale lensmannskontor. Slik har det vært lenge, og det gir oss fleksibilitet og mulighet til å styre ressursene dit behovet er størst. Det er lenge siden lensmannskontorene hadde døgnkontinuerlig vakt- og beredskap. Det er vaktsamarbeidet i regionene, og operasjonssentralen, som håndterer de operative hendelsene.

Det har vært drevet mye godt forebyggende arbeid fra lensmannskontorene og politistasjonene i Øst politidistrikt. Det er likevel et politisk krav at nærpolitireformen styrker politiets forebyggende arbeid. Forebygging skal i større grad prege hvordan vi planlegger og gjennomfører alt vi gjør.

Samarbeidet mellom politiet og kommunene skal videreføres, styrkes, profesjonaliseres og systematiseres, og vi skal inngå forpliktende avtaler om hvordan arbeidet skal ivaretas. Det blir en betydelig styrking av antallet dedikerte forebyggere, med minimum én forebygger per 10.000 innbyggere.

Egne politikontakter får sammen med nærpolitipatruljer et særskilt ansvar for å ivareta det kriminalitetsforebyggende arbeidet, samt å holde kontakt med kommunen og innbyggerne. Politikontakten skal sørge for at politiråd og SLT-samarbeid (samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet) fungerer. Politidirektoratet har besluttet at alle kommuner skal få tildelt minst én politikontakt, avhengig av blant annet innbyggertall, innen 15. juni.

Politikontakten skal være uniformert og til stede i kommunen én eller flere dager i uken, og sørge for at forpliktende avtaler følges opp. Vedkommende skal opparbeide seg god kunnskap om lokale forhold. Jeg har stor tro på at konseptet politikontakt skal profesjonalisere politiets forebyggende arbeid, og at det skal bidra til å gi oss et bedre nærpoliti. Nå går vi i dialog med kommunene for å finne ut hvordan vi skal ivareta politikontakten framover.

Økonomien i 2017 er fortsatt stram, men bemanningsøkning prioriteres. Øst politidistrikt skal fram mot neste år styrke bemanningen med rundt 100 polititjenestepersoner fra dagens nivå. Det vil merkes og gjøre oss i stand til å levere på målene for reformen.

Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet fram mot 2020. Det betyr at målene vil bli innfridd etter hvert som vi nærmer oss 2020. Sluttproduktet skal gi et mer synlig og tilgjengelig politi med robuste fagmiljøer, og kapasitet til å forebygge og etterforske – og til å gi innbyggerne trygghet.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no