21. apr
Ordfører Tom Staahle
 
- Alle som har behov for sykehjemsplass i Ullensaker kommune får plass. Av den grunn har vi ikke ventelister
Å komme i en situasjon der behovet for pleie -og omsorgstjenester er påkrevet oppleves som utfordrende for den som rammes spesielt og selvsagt for pårørende.

Publisert: 09.jun.2018 11:30
Oppdatert: 08.jun.2018 15:49

Det er et offentlig anliggende å sikre gode pleie- og omsorgstjenester og dette er noe norske kommuner bruker store ressurser på hvert eneste år – fordi det er nødvendig og viktig.

I et debattinnlegg tar representanter fra Arbeiderpartiet i Ullensaker opp to konkrete problemstillinger, henholdsvis venteliste og kapasitet ved sykehjemmene. Jeg ønsker å kommentere de to problemstillingene.

Venteliste

Venteliste skal etter intensjonen i loven og forskriftene sikre forutberegnelighet til de som trenger sykehjemsplass, men hvor det er forsvarlig og verdig å bo hjemme med hjemmetjenester i påvente av plass. Et grunnleggende premiss for en diskusjon om venteliste eller ikke eller om sykehjemsplass eller ikke er å forholde seg til realitetene. Alle som har behov for sykehjemsplass i Ullensaker kommune får plass. Av den grunn har vi ikke ventelister. En kommunes plikt er å yte nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester. Dette betyr i praksis at i hvert enkelt tilfelle drøftes det med brukeren/pårørende hva som er ønskelig, hva som er valgmulighetene og hva som er den beste planen for den enkelte. Det er ikke uvanlig at man gjennom slik kartlegging erfarer at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, noe kommunen tar på alvor gjennom å sikre god brukermedvirkning og gode hjemmetjenester, inkl avlastningsordninger mv.

Det er også avgjørende å forstå at tildeling av sykehjemsplasser ikke baserer seg på et køprinsipp. Det baserer seg derimot på et behovsprinsipp slik at den som har størst behov får plass først. Dette er et universelt prinsipp i helseretten. En ventelistegaranti slik det foreslås vil stå i direkte motstrid til dette. I praksis vil det da medføre at vi får pasienter med mindre behov som fortrenger pasienter med større behov. Dette bryter med både demokratiske, faglige og fornuftige prinsipper. Det bør også understrekes at i henhold til grunnleggende forvaltningsprinsipper skal et vedtak iverksettes innen rimelig tid, slik at det er ikke valgfritt for kommunen for når en tjeneste innvilges. Dette kan ikke brukes som et argument for en ventelistegaranti, da rimelig tid er et dynamisk begrep hvor man skal trekke inn mange hensyn i vurderingen. Nettopp behovet til den enkelte må være et bærende element i tildeling av tjenester – enten det er hjemmetjenester eller institusjonstjenester og det er det i Ullensaker.

Kapasitet

Ullensaker kommune har god sykehjemsdekning og har nettopp fattet vedtak om å opprette nye plasser. Det er også viktig å påpeke at det er bred enighet politisk og administrativt i at det er uhensiktsmessig å kjøpe institusjonsplasser utenbygds. Det er både en ulempe knyttet til å komme seg til og fra for pårørende, samt at det blir langt for kommunens fagfolk å følge opp pasientene når det er påkrevd med direkte møter. Men, noen ganger må man kjøpe plasser for å nettopp gi tilbudet om plass når behovet er der. Så jobbes det kontiuerlig med å redusere antall plasser utenfor kommunegrensen og pr mai kjøpes det 11 plasser. Tallet er nedadgående.

Det er viktig å ta med seg at vi befinner oss i en mellomfase hva gjelder tjenester til personer med store og sammensatte behov. På lang sikt vil fokuset være å følge prinsippene som er lagt inn i Gjestad 2066 hvor smarte tjenester i hjemmet skal føre til at mennesker kan klare seg uten å måtte flytte fra sitt hjem. Vi jobber med utvikling av velferdsteknologi og arbeider hele tiden med å sikre gode, forutsigbare og trygge løsninger. Det handler om mennesker og ivareta primær behov som trygghet og omsorg. Det leverer vi i Ullensaker hver eneste dag og det skal vi fortsette med.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no