21. apr
TRE RULLEBANER. «Er planene for utbygging av en rullebane nummer tre realøkonomisk forsvarlig?,» skriver Trond Fjell (Ullensaker Frp).
 
Trenger Norge en tredje rullebane på Gardermoen?
LESERBREV. Jeg var torsdag kveld (16. mars) på åpent møte på Kløfta Vel angående en tredje rullebane på Gardermoen.

Publisert: 20.mar.2017 10:33
Oppdatert: 20.mar.2017 10:40

Møtet ble arrangert av Ullensaker Ap, og de skal ha ros for at de inviterte til debatt om dette temaet som opptar og berører så mange i Ullensaker og kommunene rundt Gardermoen.

Etter debatten fikk jeg komme til med noen spørsmål til Avinor – som i hovedsak og ikke helt uventet forble ubesvart. Det kan ha sammenheng med at lufthavnsjefen ikke er direkte delaktig i det pågående planarbeidet.

Det overordnede spørsmålet som må besvares er om en tredje rullebane på Gardermoen nødvendig?

Problematikken rundt en tredje rullebane på Gardermoen er sammensatt, og har flere vinklinger som hver for seg skulle tilsi at dette ikke er en samfunnsøkonomisk god idé. Jeg berører ikke støyproblematikk eller miljøhensyn i denne omgang da andre grupperinger er fullt engasjert i disse spørsmålene.

En tredje rullebane vil ikke gi så stor kapasitetsøkning som Avinor tilsynelatende hevder fordi det er tilgjengelig luftrom for inn- og utflyging som bestemmer maksimal kapasitet på flyplassen. Om man har to eller tre rullebaner på Gardermoen så vil banene totalt sett benytte det samme luftrommet til inn- og utflygingstraseer. Det er bare en effektiv trafikkavvikling i dette luftrommet som har direkte innvirkning på flyplassens praktiske kapasitet. Her har Gardermoen svært mye å gå på i forhold til andre mer effektive lufthavner som for eksempel Stansted (én rullebane) og Heathrow (to rullebaner) og som begge har vesentlig større trafikk.

Et annet aspekt som må utnyttes bedre er å spre trafikken utover døgnet i stedet for ukritisk å bygge ut kapasiteten til å tilfredsstille morgen/kveldstrafikken.

Den største effekten av en tredje rullebane vil bare kunne komme til sin rett dersom en bane må stenges for for eksempel snøbrøyting. Da vil de to resterende banene kunne holdes åpne og flyplassen opprettholde tilnærmet full kapasitet. Det er imidlertid ikke mange dager i året dette vil inntreffe, og en utbygging for en slik eventualitet er lite kosteffektivt.

Etter mitt syn koker dette ned til følgende spørsmål:

Hvordan står beregningene om forventet kapasitetsøkning med en tredje rullebane i forhold til å utnytte kapasiteten mer effektivt på Gardermoens eksisterende to rullebaner sammenlignet med reelle erfaringstall fra andre flyplasser med henholdsvis én, to og tre rullebaner?

Hvor sikre er prognosene om forventet trafikkøkning på Gardermoen, og vil denne trafikkøkningen i realiteten være så stor at behovet for en tredje rullebane reelt sett er til stede?

Har Avinor sett for seg utviklingen av luftfarten i et framtidsperspektiv, eller er prognosene basert på dagens trafikkutvikling med gårsdagens flyteknologi?

For kommunene i umiddelbar nærhet til Gardermoen er det en vesentlig ulempe at det eventuelt må båndlegges store arealer i forbindelse med en rullebane nummer tre. Hvordan kan Avinor sørge for at kommunenes ulempe ved å båndlegge disse arealene fram til en mulig utbygging etter 2030 gir fordeler til de samme kommunene etter en eventuell kapasitetsøkning og påfølgende inntjening gjennom OSL i tiden etter utbygging?

Beregningene fra Avinor på kostnader og inntjeningsevne synes svært optimistiske. Er planene for utbygging av en rullebane nummer tre realøkonomisk forsvarlig?

Jeg har ikke tro på at Avinors planer om en utbygging av en tredje rullebane er nødvendig eller samfunnsøkonomisk forsvarlig, og føler ikke at forsikringene fra Avinor og OSL gir grunnlag for å skifte mening.

LES OGSÅ: Sier nei til ny rullebane

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no