19. aug
 
Trygge barn gir økt læringsutbytte
Læringsmiljø: Ullensaker satser målrettet på trygt og godt leke- og læringsmiljø

Publisert: 28.apr.2019 09:00
Oppdatert: 26.apr.2019 20:52

En overordnet målsetting for Ullensaker kommune er at barn og unge skal utvikle seg optimalt sosialt og faglig, og vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv!

For å nå dette målet er det avgjørende at barn og unge kjenner seg trygge og inkludert i fellesskapet i barnehage og skole. Forskning viser at et trygt og godt miljø i barnehager og skoler er en forutsetning for utvikling, trivsel og læring og at barn som opplever trygghet og omsorg er godt rustet til utvikling, lek og læring!

Felles standarder og kjennetegn på god praksis

Vi er opptatt av at alle barn og unge skal oppleve trygghet, tilhørighet og ikke minst støttende, varme voksne i barnehagene og skolene våre! Derfor har politikerne i Ullensaker rett før påske vedtatt en handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø som gjelder for alle ansatte i kommunens barnehager, skoler og pedagogisk senter/støttesystem.

Handlingsplanen definerer tydelige standarder og kjennetegn på god praksis som skal bidra til felles forståelse og praksis. Planen er forankret i forskningsbasert kunnskap og utarbeidet i samarbeid med barnehage- og skoleledere, pedagoger, representanter fra private og kommunale barnehager, miljøterapeuter, PPT og kommunal stab.

Implementering av handlingsplanen i barnehager og skoler

Startskuddet for arbeidet med handlingsplanen gikk 23. april på felles planleggingsdag for barnehager og skoler. Professor Ingrid Lund fra Universitetet i Agder engasjerte og utfordret med foredraget «Holdning, kunnskap og handling i arbeidet for inkluderende miljø i barnehage og skole».

Den videre implementeringen av handlingsplanen skal skje i nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet, som er Ullensakers samarbeidspartner i satsningen. Høgskolen skal bistå den enkelte barnehage og skole og bidra med faglig innhold i det lokale utviklingsarbeidet.

I implementeringen av handlingsplanen er det essensielt at den enkelte barnehage og skole har gode systemer for å omsette kunnskaper til ferdigheter. Lederne i barnehage og skole må arbeide systematisk med kvalitetskjennetegnene i eget personale og følge opp at de ansatte reflekterer rundt egen praksis og trener på ferdigheter.

Å gå på kurs er ikke synonymt med å endre kurs, så systematisk arbeid og ferdighetstrening er sentralt for å forbedre praksis!

Helhetlig og systematisk arbeid er avgjørende

Et helhetlig og systematisk arbeid med leke- og læringsmiljøet i barnehagene og skolene våre er helt sentralt for at vi skal lykkes med hovedoppdraget vårt; nemlig at alle barn og unge i Ullensaker skal vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv.

Som HSB-leder er jeg derfor svært glad for at Ullensaker prioriterer leke- og læringsmiljø i barnehagene og skolene våre høyt da dette gir økt læringsutbytte for den enkelte elev!

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no