19. jul
 
Ullensaker leverer igjen
LESERBREV. «Vekst er bra og alternativet er verre», sa rådmannen i sitt budsjettinnlegg tidligere i denne uka, og i sin avslutning sa han; «Jeg er optimistisk på Ullensakers vegne» – det tilsluttes.

Publisert: 15.jun.2017 14:49
Oppdatert: 14.jun.2017 20:42

Hvert år i juni gjennomfører vi en budsjettkonferanse hvor ønskene til vekst og kvalitetsøkning fra hver sektor er formidable og stemningen går litt ned hos meg før vi kommer til årsregnskapene. som er selve eksamen på hvordan det faktisk har gått, og da er det bare velstand igjen. Jeg tror derfor på en lys fremtid for Ullensaker kommune, som jeg er stolt av å si er min kommune.

Årsregnskapet for 2016 viser et godt økonomisk resultat, og regnskapsmessig mindreforbruk ble 57,3 millioner kroner. Rådmannen anser at resultatet for 2016 gir uttrykk for god økonomistyring i alle deler av virksomheten. Kommunen kan med dette resultatet styrke frie fond betydelig, noe som anses helt nødvendig for å takle svingninger i økonomien på sikt. Rådmannen ser det fortsatt som særdeles viktig å videreføre den sterke og meget gode budsjettdisiplinen som utvises ute i enhetene.

Inntektene totalt for kommunen har økt med 108 millioner kroner i 2016 sammenlignet med 2015. Det betyr at lokalpolitikernes ambisiøse planer kan gjennomføres fordi vi har den ønskede veksten i befolkningen. Vi vokser med innbyggere som i stor del betaler skatt, og derfor kan vi fortsette våre ambisiøse planer for å gi gode tilbud og bli den foretrukne kommunen for innbyggerne våre. Det betyr at vi må fortsette å investere i infrastruktur, skole og helsebygg samt idrettsanlegg for folkehelsen. Så dersom veksten avtar vil vi få store utfordringer på drift og økonomi.

Resultater for skole og barnehage i 2016:

 • Vi har full barnehagedekning for Ullensakers 2300 barnehagebarn. 
 • Vi er 4800 elever og kommer snart til å passere 5000 elever i grunnskolen, og har over 500 pedagoger ansatt. 
 • Vi har den fjerde største graden av internasjonale elever av alle kommuner på Romerike.
 • Jeg vil berømme administrasjonen for meget god økonomisk styring i hovedutvalg for skole og barnehage. Man klarer de overordnede målsettingene i styringskortet for budsjettets snaue 700 millioner kroner, og klarer samtidig og motivere enhetene som har god budsjettdisiplin på den måten at de som har mindreforbruk på opptil 3 prosent, får overført dette til neste år, mens de som har overforbruk må ta med seg, og innarbeide det som er under 0,5 prosent av rammen. I tillegg til å bidra til god budsjettdisiplin i enhetene, så bidrar HSB med gode driftsmidler til andre områder av kommunens drift.
 • Kartleggingsprøvene for 2.–3. trinn og de nasjonale prøvene for 5., 8. og 9. trinn viser varierende resultater, men ingen markante avvik fra 2015 eller fra landsgjennomsnittet.
 • Eksamensresultatene for 2015/16 i matematikk og engelsk oppnådde Ullensaker-skolen tidenes beste resultater og resultater over nasjonalt nivå. 
 • I norsk hovedmål nådde Ullensaker beste resultat siden 2013. Elev- og foreldreundersøkelsen viser at Ullensaker er på samme nivå som nasjonalt eller bedre på flere områder. 
 • Resultatene for SFO-undersøkelsen viser en positiv utvikling, og er noe bedre enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 • Brukerundersøkelsen viser et resultat der de kommunale barnehager scorer likt eller bedre enn snitt for Ullensaker, landsgjennomsnittet og private barnehager på alle områder.
 • Vi har innført den digitale skolehverdagen i Ullensaker-skolen som foreløpig er i oppstartsfasen og fremover er jeg glad for at dette området er et tverrpolitisk enighet om å satse videre på. Dette blir muligens den største og viktigste satsingen vi som kommune gjør inn fremtidens arbeidstakere.
 • Vi har innført tidlig innsats gjennom leseveiledere, miljøterapeuter/-arbeidere.
 • Vi bygger ny ungdomsskole på Jessheim og har vedtatt ny Algarheim barneskole.
 • Vi har gjennomført varm mat i de kommunale barnehage.
 • Vi har vedtatt tilbud om kald og varm lunsj for ungdomsskolene.

Vi har fortsatt utfordringer og arbeide med:

 • Pedagogbemanningen i barnehage bør økes.
 • Resultatene bør videre opp på nasjonale prøver.
 • Vi må gi mer systematisk tilbud til de elevene som har stort læringspotensial.
 • Vi er blant de kommunene i landet som bruker minst på skoleområdet og som har de største gruppestørrelsene. På tross av dette får vi til de gode resultatene. 
 • Svært lite tyder på at klassestørrelse i seg selv er det viktigste for hvor mye elevene lærer. Snarere er gode lærere viktigere enn mange lærere. De aller fleste er likevel enig om at hvis vi skal få til et løft for tidlig innsats – hvis det rent praktisk skal være mulig å få til for eksempel intensivopplæring i grupper – så trenger vi flere lærere på de laveste trinnene.

Avslutningsvis: 

Den største æren for at Ullensaker-barnehagen og -skolen er på rett retning tilfaller selvfølgelig dem som jobber i barnehage, skolen og administrasjonen. Men politikk spiller også en rolle. Vi har satset på kunnskap, videreutdanning for lærere, forebyggende tjenester og en trygg skole for alle elever og fremover vil vi fortsette å satse på dyktige ansatte og ser frem til revisjonen av strategiplanen for læringsutbytte som totalt sett forhåpentligvis fortsetter den gode resultatutviklingen for elevene våre.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no