20. jul
 
Utvikling og busstilbud i Hurdal
Ruter AS er villig til økt satsing i Hurdal, men det er uaktuelt for dem å smøre «tynt utover», så det går en buss i ny og ned fra ulike plasser.

Publisert: 23.jul.2017 15:12
Oppdatert: 23.jul.2017 16:28

I desember 2015 ble Regional plan for areal og transport i Oslo/Akershus vedtatt av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. I denne planen er det lagt føringer på hvor veksten skal komme i regionen, og Hurdal har kommet med i planen med et knutepunkt for vekst i kommunen, Hurdal Torg. I planen legges det føringer for hvor stor andel av veksten som skal komme i knutepunktet, og hvor mye som tillates av bygging andre steder i kommunen. 80% av veksten skal komme i og rundt knutepunktet. Det vil si at når det bygges 4 boliger i sentrum, kan det bygges 1 bolig ellers i bygda.

LES OGSÅ: Folk i Rustad er svært misfornøyde

KOMMUNEPLANER OG STEDSUTVIKLING

Hurdals kommuneplan som ble vedtatt i 2010 legger opp til satsing på sentrumsutvikling rundt Hurdal Torg som samsvarer med den regionale planen, i tillegg til at det er definert et grendesenter i Rustad og lagt opp til mulighet for begrenset spredt boligbygging i store deler av bygda. Det jobbes med ny kommuneplan i Hurdal som først er klar i 2018, men vi ønsker å bevare hovedgrepene i planen fra 2010, og må tilpasse denne slik at den ikke bryter med den regionale planen.

KOLLEKTIVTRANSPORT I HURDAL FRA 1998

Da hovedflyplassen ble etablert på Gardermoen, ble det satset stort på bussruter tur/retur Hurdal. Bussene hadde dessverre dårlig belegg med reisende, og mange av avgangene ble derfor nedlagt. Etter god dialog med Ruter AS, ble det fra 2013 økt med noen avganger igjen, spesielt tilbake til Hurdal fra Gardermoen på ettermiddagen. Håpet var at antall reisende skulle øke, men dette har dessverre ikke vært tilfelle. Kollektivandelen på transport i Hurdal er ifølge Ruters statistikk på ca. 4%, som er svært lavt.

RUTERS STRATEGI

Ruter AS forholder seg til den regionale planen for areal og transport, og prioriterer bruk av sine ressurser for å støtte opp om planen. For Ruter AS handler det om mest mulig kollektivtransport per krone, men også i dialog med kommunene kunne finne løsninger for å støtte opp om den regionale planen. Ruter er opptatt av matebuss til tog, og overgang til andre busser. Samtidig må bussene gå såpass hyppig at folk føler at det er et reelt kollektivtilbud, og hovedfokuset er arbeidsreiser for de vanlige bussrutene. For Hurdal sin del handler det om at en bussrute til jernbaneknutepunkt/kollektivknutepunkt må kunne kjøres på maksimalt 30 minutter inklusivt stopp og omlasting. Dette for å kunne ha avganger hver time på morgenen og ettermiddagen. Dette ekskluderer Gardermoen, og gjør at Eidsvoll Verk er et mer effektivt endepunkt for ruta. Dette tilbudet vil være et reelt alternativ til bil for en større gruppe arbeidsreisene inn og ut av Hurdal. Ruter mener det er realistisk å oppnå en kollektivandel på 10% med dette grepet, og det vil kunne gi flere avganger, etter hvert også i helgene. Høsten 2016 ble det gjennomført en markedsundersøkelse i Hurdal, og svarene fra den underbygger dette.

SOLCELLER PÅ TAKET: Dette er bussfremtiden

FREMTIDIG KOLLEKTIVTILBUD, BAKGRUNN OG ALTERNATIVER

Ruter AS er villig til en økt satsing i Hurdal, men det er uaktuelt for dem å smøre «tynt utover», slik at det går en buss i ny og ned fra forskjellige plasser i bygda. De ønsker en satsing basert på den regionale planen, og et strategisk valg som kan føre til en høyere kollektivandel i Hurdal. Mange fra Hurdal reiser i dag med tog fra Eidsvoll Verk stasjon, og mener at dagens tilbud med buss til Gardermoen bruker altfor lang tid. Endringen det legges opp til gjør at reisetiden fra Hurdal Torg til Oslo sentrum reduseres med 20 minutter og nå vil ta ca. 1 time. De fleste rutene vil gå fra Lundby (gamle Kjerkekretsen skole) til Hurdal Torg og videre til Eidsvoll Verks stasjon med overgang til tog (sydover og nordover) og til buss (Rute 811) til Sundet og til Jessheim. I Hurdal må det legges til rette for innfartsparkeringer ved enkelte av bussholdeplassene, samt tilrettelegging for sykkelparkering.

En endring av rutetilbudet og en satsing på kollektivtransport er ikke et sololøp fra ordføreren eller kommunen, men et strategisk valg basert på den regionale planen, markedsundersøkelsen høsten 2016 som underbygger muligheten for å øke kollektivandelen, samt politisk behandling i Akershus Fylkeskommune.

Hvis vi beholder dagens ruter til Gardermoen, vil ikke dette øke kollektivandel i Hurdal, og faren er stor for at bussrutene utenom skolebussene ville bli lagt ned i løpet av få år.

Alternativet er den satsingen som gjøres nå for å øke kollektivandelen, noe som vil gi et bedre tilbud til en mye større gruppe av Hurdals innbyggere og potensiale for å øke kollektivandelen betraktelig. Mange innbyggere har ønsket seg denne ruta, og er svært positive til endringen som skjer. Jeg har forståelse for at de som får et dårligere busstilbud fra høsten kan føle dette som urettferdig, men grunnlaget for ruta slik den går i dag er for dårlig. Grenda Rustad vil ifølge Ruter allikevel få en morgenavgang som starter i Rustad, og ender i Rustad på ettermiddagen i tillegg til skolerutene.

I tillegg er det nå en økt satsing fra to til fem dager i uken med servicelinje fra Hurdal til Eidsvoll Verk/Sundet. Gjennom bestillingstransport dekkes det reiser på enkeltdager til Hurdal sentrum og til Eidsvoll Verk/Sundet fra Nord-Hurdal og Skrukkelia. Fra høsten vil også Rustad inkluderes i denne bestillings-transporten.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no