22. apr
 
Venstre og myrvern
MENINGER. Venstre svarer Nannestad bygdeliste om myr og myrvern.

Publisert: 27.jun.2017 11:00
Oppdatert: 27.jun.2017 11:15

Venstre har lenge vært opptatt av vern av myr, og har fått gjennomslag i Stortinget både for å fase ut bruken av torv og for å forby nydyrking av myr. Fordi vern av myr er viktig for å bevare artsmangfold og begrense klimagassutslipp og fordi vi trenger myra som flomvern i møte med klimaendringer.

Nannestad bygdeliste utfordrer oss i EUB til å utdype Venstres politikk på området ettersom vi har kjempet i Stortinget for vern av Jødahlsmåsan i Ullensaker og Nes, mens Venstre lokalt i Nannestad støtter utbygging av Bjørkåsen boligfelt, som innebærer å bygge på deler av Bjørkemåsan.

Når befolkningsveksten er sterk er det å gjøre gode avveininger mellom vekst og vern vanskelig. Men det er helt nødvendig. Gjennom regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus har alle kommunene i Akershus fått pålegg om å konsentrere vekst i boliger og arbeidsplasser i sine sentrum og kollektivknutepunkter, og det er laget retningslinjer for hvordan vekst og vern skal avveies i ulike områder.

Flertallet i Nannestad kommunestyre, inkludert Venstre, har ønsket en utbygging på Bjørkåsen fordi det er sentrumsnært og vil bygge oppunder samordnet areal- og transportplans mål om at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er åpenbart krevende for Venstre å gå inn for en utbygging som innebærer nedbygging av myr, men i dette tilfellet veies viktige vernehensyn opp mot hverandre, alternativet ville ha vært å bygge sentrumsnært på dyrka mark. Det mener Nannestad Venstre er et enda dårligere alternativ.

På Jødahlsmåsan er situasjonen at det planlegges moderne torvdrift med tørrlegging av myra ,og dertil hørende ødeleggelse av naturmangfold og store klimagassutslipp. Det er rett og slett helt unødvendig. Fordi det finnes gode alternativer til torv i hagejord.

Vi vil takke Nannestad bygdeliste for deres engasjement for myrvern og håper at de også ser helheten av hvordan ulike vernehensyn må veies mot hverandre; både myrvern, jordvern, vern av friluftsområder og ikke minst kulturminnevern.


 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no