14. nov
 
Vi bygger høyhastighetsveinettet
Vi har et stort etterslep når det gjelder hovedveiutbygging i Norge. Dette er hemmende for både person- og godstransporten. I 1962 ble det utarbeidet en Motorveiplan for Norge. Vi skulle ha mer enn 785 km med motorvei innen 1980. Dessverre for landet ble denne planen gjemt bort i en skuff.

Publisert: 08.sep.2019 16:00
Oppdatert: 06.sep.2019 23:28

FrP har alltid arbeidet for at vi skal investere mer i infrastruktur og at vi må få et veinett som er på nivå med landene rundt oss og binder landsdelene sammen. FrP i regjeringen er godt i gang med jobben. Det bygges ut rekordmye ny firefelts motorvei.

Tidligere har hovedveiutbyggingen gått tregt, og vært stykkevis og delt. Dette har vi nå endret. Etableringen av veiselskapet Nye Veier AS har sikret oss effektiv og sammenhengende motorveiutbygging på E6, E18 og E39. Statens vegvesen har fått en konkurrent som har vist at det er mulig å bygge rimeligere og raskere også i Norge. Nye Veier anslår nå å gjøre store besparelser i forhold til opprinnelig pris for sine prosjekter. Dette kan gi så mye som 28 milliarder kroner som kan gå til lavere bompenger og mer veiutbygging. FrP mener at veiselskapet bør overta mer av hovedveiutbyggingen.

I løpet av 2019 vil det bli åpnet for trafikk på 102 km med ny motorvei. Det kommer i tillegg til 111 kilometer som er åpnet fra og med 2013. At vi nå binder landet sammen gjennom et nytt høyhastighetsveinett har stor betydning. Det reduserer reisetiden for persontrafikken og gir mer effektiv markedsadgang for næringslivet rundt om i landet. Bo- og arbeidsmarkedsområder bygges sammen. Høyhastighetsveinettet gir mer mobilitet og tryggere transport. På E6 i Østfold økte trafikken med 80 prosent samtidig som alvorlige ulykker ble redusert med 75 prosent etter at man gikk fra tofelts- til møtefri firefeltsvei. Moderne motorveier gir færre ulykker og samtidig mer effektiv transport.

FrP vil ha farten opp på trygge hovedveier. Vi har lav hastighet på hovedveinettet sammenliknet med nabolandene våre. FrP og regjeringen ha allerede sørget for å etablere 110 km/t fartsgrense med gode resultater. Nå er tiden kommet for å introdusere 120 km/t som vil bringe oss på nivå med Sverige og Finland. For FrP er bilen det viktigste transportmiddelet vi har og vi skal legge til rette for biltrafikk i både by og bygd. Vi skal sørge for lavere avgiftsbelastning for bilistene og enda mer veiutbygging over hele landet. Bilen er et helt nødvendig transportmiddel om vi skal ta hele landet i bruk.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no