21. apr
UANSVARLIG: Christian Bendz, gruppeleder for Nannestad Høyre, mener posisjonen i Nannestad driver en uansvarlig økonomisk politikk.
 
– Det drives en uansvarlig økonomisk politikk
NANNESTAD. – Nok er nok. Nå må vi få balanse mellom inntekter og utgifter, og det er et smertepunkt for gjeldsgradens størrelse.

Publisert: 21.jun.2017 16:30
Oppdatert: 21.jun.2017 14:24

Det sier Nannestad Høyres gruppeleder, Christian Bendz.

Han mener det er skremmende å se det han beskriver som posisjonens ustoppelige bruk av penger.

– Det er åpenbart ingen grenser for nye låneopptak og bruk av disposisjonsmidler. Det går fort i svingene når det ene prosjektet etter det andre får tildelt midler vi i utgangspunktet ikke har. Kommunen har en gjeld på 904 millioner kroner, inntektene er lavere enn utgiftene, og vi står ovenfor en rekke lovpålagte oppgaver som krever stor økonomisk innsats de nærmeste årene, sier han.

TVERRVEG

Han mener man er nødt til å gjøre de riktige prioriteringene.

– Men jeg er dessverre redd for at posisjonen ikke deler min bekymring. Avsatte midler til en sårt trengt tverrveg i Åsgreina ble frigjort tidligere i år, mot blant andre Høyres anbefaling. Som et resultat av dette vedtaket, er vi lenger unna en fylkesveg mellom Åsvegen og fylkesveg 120 som kunne åpnet nye muligheter, og det kan ikke forventes noe godvilje fra fylket med en så feilslått holdning, sier Bendz.

BARNEHAGE

Han viser til at posisjonen i disse dager prioriterer en ny kommunal barnehage i Åsgreina.

– Dette medfører låneopptak av 67 millioner kroner framfor å åpne for en privat aktør som hadde betydd låneopptak på 26 millioner kroner. Det er skremmende at det heller ikke sies noen ting om hva driftskostnadene vil bli, eller hvor forsvarlig det er å ta opp 41 millioner kroner mer i lån. Opprustningen av Nannestad ungdomsskole var heller ikke noe vi ønsket, da vi mente at løsningen var å bygge nytt. Prosjektet hevdes å være i henhold til budsjett. Er det derfor det nå er behov for å bevilge én million fra disposisjonsmidler til nytt inventar. Og hvorfor kommer det nå under to måneder før skolen skal stå klar, spør Bendz.

SVØMMEANLEGG

Han mener kommunen har så godt som et fraværende svømmetilbud etter at vannet «rant ut av bassenget» på Preståsen.

– Dette resulterte i at både obligatorisk svømmeopplæring og tilbud til sårt trengte brukergrupper er satt på stor prøve. Ingen løsning er landet, men det jobbes administrativt med ulike utredninger som fort kan resultere i et låneopptak på minimum 160 millioner kroner. Realiseres et slikt prosjekt må det påregnes årlige driftskostnader på minst 7–8 millioner kroner. Dessverre er det bare å konstatere at det føres en uansvarlig pengebruk, sier Bendz.

LES OGSÅ: Høyre støtter utredning av svømmehall i Nannestad

AVVISER PÅSTANDEN

– Høyre har rett og slett ikke fått med seg fakta, sier ordfører Hans Thue (Ap).

Ordføreren viser blant annet til at påstanden om at inntektene er lavere enn utgiftene ikke stemmer.

– Nannestad bruker mindre enn vi får inn. Det kalles å gå med overskudd. Det klarer vi til tross for at vi fortsatt betaler 7,4 millioner kroner årlig for å dekke inn det akkumulerte driftsunderskuddet fra den gang Høyre styrte i kommunen. Vi klarer det fordi vi vektlegger og gjennomfører økonomistyring, sier Thue.

GRENSER FOR LÅNEOPPTAK

Han peker også på at det er grenser for låneopptak.

– De er selvpålagte og begrenser seg til 30 millioner kroner per år i snitt. Dette tilsvarer årlig nedbetaling av lån. Når det gjelder svømmeanlegget forveksler Høyre pris med låneopptak. 160 millioner kroner er en overslagspris. Fra denne må man trekke blant annet spillemidler, momsrefusjon og egenkapital. Da først nærmer man seg et låneopptak. Rådmannens saksframstilling for barnehagen i Åsgreina opererer med et låneopptak på rundt 40 millioner kroner, og ikke 67 millioner, Og kommunen låner ikke 26 millioner for å bygge privat barnehage. Vi betaler driftstilskudd til de private barnehagene. Vi låner ikke penger for dem, sier Thue.

En ny tverrveg i Åsgreina mener ordføreren er fylkeskommunens ansvar.

– Det er ikke kommunens ansvar å bygge fylkesveg. Og så er vi avhengige av aktører som er villige til å bygge ut, og ikke bare vente på verdistigning, sier han.

INVENTAR TIL U-SKOLEN

Angående kjøp av nytt interiør til Nannestad ungdomsskole sier ordføreren:

– Vi bevilger 1,3 millioner kroner til forsert innkjøp av inventar. Og vi er stolte av det. Dette er en utgift som uansett ville kommet om noen år.

Ordføreren viser også til at rådmannens beregning viser at en kommunal barnehage blir 1,6 millioner kroner dyrere per år.

– Det rådmannen ikke har beregnet er innsparingene som samtidig vil komme på den samlede barnehagedriften. Den nye barnehagen vil bli på minst fire avdelinger, noe som er langt mer kostnadseffektivt enn toavdelingsbarnehagen vi har i dag. Dette vil gi kostnadsbesparelser på øvrig drift, fordi kostnaden i offentlige barnehager styrer kommunens kostnader til private, sier Thue.

Ordføreren opplyser at dette er sak som skal behandles av kommunestyret torsdag.

– Som ordfører ser jeg nok helst at de politiske debattene tas i de politiske organene, sier Thue.

LES OGSÅ: Den nye barnehagen i Åsgreina blir kommunal

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no