17. jul
 
– Femellgården bør bevares og flyttes i Sundet
De sier ja til nybygging i Sundet, men vil bevare Femellgården og deler av den gamle sjelen. – Nå må vi se helheten i et lengre perspektiv, sier Hans Petter Sveen.

Publisert: 18.apr.2018 13:00
Oppdatert: 18.apr.2018 13:09

Mens de på Jessheim diskuterer om det skal være tre og fire etasjer ved bevaringsverdige eiendommer i Storgata 1 og 3, kan det komme to blokker på 12 til 14 etasjer i Sundet. I hvert fall om administrasjonens forslag til ny sentrumsplan blir vedtatt. I Eidsvoll sentrum foreslås også bygninger og kulturminner, som Sundbrua, den eldre bebyggelsen nord for Sundgata og Svindlandgården, bevaringsregulert, mens det for Gullsmeden og Femellgården er besluttet å gi rivingstillatelse.

Gjort på Jessheim

– Noe er verdt å ta vare på, og her må utbyggerne se litt større på det og tenke helhetlig. Det vil være smart å gå i dialog med andre eiendomsbesittere i området. Femellgården bør bevares og flyttes i Sundet. Til et sted det passer greit for framtida, sier Hans Petter Sveen, leder for Miljøpartiet De Grønne i Eidsvoll.

Flytting og bevaring av gamle bygg er ikke noe nytt fenomen. På Jessheim måtte utbygger Jessheim Byutvikling etter rekkefølgekrav bevare det verneverdige administrasjonsbygget til Ullensaker Dampsag og Høvleri. Dette førte til at det forfalne huset ble flyttet til ny plass ved jernbanen. Nå er det totalrenovert.

– Det er lettere å si at bygninger bare må vekk. Utbygging i sentrum fordrer også at det tenkes på samfunnets beste. Femellgården, og delvis også Gullsmeden, gir Sundet det uttrykket det har i dag og har stor verdi rent historisk. Derfor bør i hvert fall Femellgården få nytt liv i Sundet, sier Joel Asprion i Eidsvoll MDG. Da en prinsippsak om byggehøyder, bevaring og parkering var oppe til behandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø i oktober, var Asprion én av to representanter som ikke gikk inn for riving av Gullsmeden og Femellgården.

Historisk dokumentasjon

Flertallet på elleve representanter besluttet at før rivningstillatelse gis for disse to bygningene må utbyggere legge fram en sak hvor de viser alternativer for historisk dokumentasjon.

«Utvikling. Ønsker å bevare noe og andre steder ønsker vi fornying i sentrum. Vi ønsker å ta vare på en viktig del av særpreget, ved trehusbebyggelsen og historiske bygninger ned mot vannet og mot Sundtoppen, men ønsker fornyelse i Wergelandskvartalet», står det i utvalgets begrunnelse.

– Vi hadde en prinsippsak angående høyder, parkering og bevaring til politisk behandling i høst, og hovedutvalgets vedtak i denne saken har lagt føringer for administrasjonens jobb videre med dette planarbeidet, sier Tonje Valborg Bekkadal Eik, virksomhetsleder kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Sveen, Asprion og Miljøpartiet De Grønne er skeptiske til byggehøyder på 12 til 14 etasjer.

– Da må det være noe skikkelig stilig. Noe som skiller seg ordentlig ut. Ikke bare blokker med balkonger, men noe som skiller seg ut arkitektonisk, sier Sveen.

Kritisk til planen

Knut Bakkehaug (V), som tidligere uttalte til EUB at han vil lenke seg fast hvis gården rives, mener sentrumsplanen på flere punkt er for tett opp til utbyggernes ønsker.

– Slik det nå framstår legges det opp til den høyeste bebyggelsen der utbygger ber om den, uavhengig av omgivelsene. Dette innebærer blant annet at, med unntak av punktbyggene, vil de høyeste bygningene bli liggende helt inntil noe av de verneverdige bygningsmiljøene på samme høyde, mens en tillater lavere høyde hvor de verneverdige bygningsmiljøene ligger vesentlig høyere. Det er rett og slett snudd helt opp ned. Lavest på Rubis og høyest i det gamle sentrum, sier Bakkehaug.

Han mener det politiske flertallet har ansvaret for det man nå ser, ved at administrasjonen har forholdt seg til de demokratiske spillereglene etter hovedutvalgsvedtaket om vern og byggehøyder.

– Vern av bygninger er kun foreslått hvor det ikke er utbyggere som har signalisert at de ønsker å rive, sier Bakkehaug.

Sentrumsplan for Sundet

  • Skal opp til hovedutvalgsbehandling 24. april.
  • I planen foreslås blant annet følgende: Bebyggelsen i kvartalet mot Rådhusgata kan variere mellom 3 og 8 etasjer, i kvartalene mot Vorma 3 og 6 etasjer, nord i området 3 til 6 etasjer, østover, på et høyere nivå, tilstrebes lavere bebyggelse fremst og noe høyere bak.
  • To punkthus (12 til 14 etasjer) er foreslått i prosjektene i Wergelandskvartalet og Bjørn Dæhlies på Rubis.
 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no