20. sep
 
– Godt håp for Feiringvegen
Med større bevilgninger til fylkesveger og rassikring er det godt håp om at utbyggingen av fylkesveg 33 gjennom Eidsvoll kan komme i gang, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Publisert: 13.apr.2013 15:23
Oppdatert: 27.jan.2017 10:52

Forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 ble lagt fram i går. Der går det fram at regjeringen vil avsette ti millioner kroner til ekstraordinær opprusting av fylkesvegnettet og en pott på 7,5 milliarder kroner til rassikring av fylkesvegene.

Lover godt

– Beløpene gjelder hele landet, men dette lover veldig godt for fylkesveg 33, sier Sverre Myrli.

Myrli bor i Skedsmo og har svigermor på Gjøvik. Han kjører derfor ofte fylkesveg 33.

– Dette er allerede i dag den raskeste vegen mellom Gjøvik og hovedstadsområdet. På Akershussida har ikke vegen nådd opp mot E6 og E18 når det gjelder utbedringer, men nå er det godt håp, selv om jeg selvfølgelig ikke kan love noe, sier han.

Les også: Kjemper mot støvet

Bompenger aktuelt

Utbedringene av fylkesvegen har allerede startet på Oppland-sida. Det skjer med blant ved hjelp av bompenger.

– Det blir nok aktuelt også i Eidsvoll, i tillegg til offentlige bevilgninger, mener Myrli.

Prosjekteringen av en om lag 500 meter lang tunnel gjennom Byrudberga er for øvrig allerede i gang. Også i nord-Feiring vil det trolig være behov for tunnel.

Mer penger

Nasjonal Transportplan tar konkret for seg jernbaneutbygging og utbedringer av stamveg- og riksvegnettet. For Øvre Romerike betyr planene en videreføring av kjente prosjekter.

Jernbanen skal bygges ut med dobbeltspor på hele strekningen fra Oslo til Hamar i løpet av de neste ti årene.

Medregnet den strekningen langs Mjøsa som nå er under utbygging, skal det brukes 14, milliarder kroner på dobbeltspor til Hamar fram til 2024. Det betyr bygging av ny løsmassetunnel for Gardermobanen sør for Eidsvoll stasjon og utbygging langs Vorma med ny jernbanebru ved Minnesund. NTP sier derimot ingen ting om eventuell togstasjon på Langset.

Viderefører ny E6

Utbyggingen av E6 skal fortsette videre nordover gjennom Hedmark.

– Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen som møtefri veg nordover fra Kolomoen. Flere lengre strekninger mellom Kolomoen og Otta vil bygges ut til firefeltsveg eller annen møtefri veg. Blant annet prioriteres statlige midler til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Kolomoen – Brumunddal, sies det i NTP.

Les også: Her kommer kanal, jernbane og sykkelsti

Viderefører ny E16

Også utbyggingen av E16 skal videreføres. I dag stopper motorvegen ved Nybakk i Ullensaker.

– Regjeringen prioriterer å videreføre den påbegynte utbyggingen av firefelts veg på E16 mellom E6 på Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark i første fireårsperiode. slås det fast i NTP.

– E16 Herbergåsen-Nybakk er den nest siste delen i denne utbyggingen. Dette prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer firefelts veg i Nes og Ullensaker kommuner, omlegginger og utbedringer av sekundært og avlastet veinett, og bygging av gang- og sykkelveger langs omlagte og eksisterende veger, fortelles det i NTP.

– Prosjektet, som vil bli åpnet for trafikk i siste seksårsperiode, er anslått å koste 2,5 milliarder kroner. Også dette prosjektet blir delfinansiert med bompenger.

Utvidelse av Gardermoen

Ny terminal på Gardermoen skal stå ferdig i annet kvartal i 2017. Prosjektet har et kostnadsanslag på 12,5 milliarder kroner og vil øke den årlige kapasiteten på flyplassen fra 21 til 28 millioner reisende.

– Bygging av ny terminal er det største enkeltprosjektet til Avinor i planperioden. Avinor ønsker også å legge til rette for en fase 2 med en ytterligere utviding av kapasiteten til 35 millioner passasjerer i året, opplyses det i NTP.

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no