20. jun
 
– Høye brøytekanter er en dødsfelle
Barn må ut i veien og kikke rundt de høye brøytekantene for å se om det kommer biler. Da kan det skje alvorlige ulykker. – Vår største frykt er at noen skal bli påkjørt, sier pappa Jan Arve Haugen.

Publisert: 27.feb.2018 21:00
Oppdatert: 27.feb.2018 22:57

Etter lengre tids foreldrekamp ble fotgjengerovergangen i Trondheimsvegen ved Sandhølet på Råholt en realitet. I vinter – etter store snømengder og hektisk brøytevirksomhet – har det dukket opp en ny utfordring på stedet, som trafikkeres av en mengde skolebarn morgen og ettermiddag.

Uoversiktlig flere steder

– Generelt er det ingenting å utsette på brøytingen i området. Men brøytekantene har vært altfor høye og omfangsrike i flere dager. Barna når ikke over og må ut i veien for å se om det er klart. Det kan være skjebnesvangert. Bilistene ser heller ikke barna våre før de i praksis kjører gjennom fotgjengerovergangen, sier Jan Arve Haugen, én av flere bekymrete foreldre i området.

– Høye brøytekanter er en dødsfelle, sier han videre.

EUB har selv observert høye brøytekanter og flere uoversiktlige veikryss og fotgjengeroverganger lokalt de siste dagene. Det har også vært flere ulykker – blant annet på Jessheim og Råholt – der høy brøytekant kan være noe av årsaken til sammenstøtet.

Du har sikkert sett det selv også i vinter: bilister som lener seg fram over rattet for å se om det er klart i et veikryss eller et lite hode som stikker fram rundt en brøytekant.

Venter på alvorlig ulykke

– Vi går bare og venter på at det skal skje en alvorlig ulykke. Situasjonen er svært bekymringsfull. Vi må få ryddet ned brøytekantene, i hvert fall der det ferdes barn og i veikryssene. Her er det 50-sone, men det er bare et tidsspørsmål før det skjer noe, sier Haugen.

EUB traff skolebarna Michael Mareno Wiik, Thea Vinge Andersen, Magnus Rustad Haugen og Tobias og Sander Kjelbergvik ved den omtalte fotgjengerovergangen. De er også bekymret.

– Noen ser oss og stopper, andre ikke. Mange kjører bare i stor fart forbi her, sier Sander og Tobias Kjelbergvik.

– Fotgjengerovergangen er skiltet, men det virker ikke som alle som kjører tenker over det, sier Magnus Rustad Haugen.

– Alt hadde i hvert fall blitt bedre om brøytekantene var lavere, sier Michael Mareno Wiik.

Dagen etter intervjuet med Jan Arve Haugen og skolebarna og etter at EUB tok tak i saken, melder Haugen tilbake at de høye brøytekantene ved fotgjengerovergangen på Sandhølet er blitt kraftig redusert.

– Vet ikke om du allerede har trykket på noen knapper hos ansvarlig myndighet, men ble gledelig overrasket da jeg 06.30 i dag kjørte ut på Trondheimsvegen fra Hynnevegen og passerte Sandhølet.

Brøytekantene var sterkt redusert begge steder, sier Jan Arve Haugen til EUB tirsdag ettermiddag.

VEgvesenet: Skal ikke være høyere enn 50 centimeter

50 centimeter. Det er maksimumsmålet Statens vegvesen har på brøytekanter ved fotgjengeroverganger og i veikryss.

– Vi har som mål at brøytekantene ved fotgjengeroverganger og i veikryss ikke skal være høyere enn 50 centimeter, sier Trond Holtvedt, seksjonsleder for vegavdelingen i Statens vegvesen Akershus, til EUB.

– Nå jobbes det med å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp. Flere ryddelag jobber med å rydde sikt. Da brukes snøfresere og hjullastere til å håndtere snøen, og lastebiler brukes til å kjøre snøen bort der det er nødvendig. Dette gjøres i stor grad om natten av hensyn til både sikkerheten og framkommeligheten for trafikantene. Vi ber om forståelse for at dette tar tid, sier Holtvedt.

– Hvilke krav stiller dere i Statens vegvesen til snøbrøyterne?

– De skal ha kapasitet til å brøyte vegene igjen og igjen innenfor gitte frekvenser når det snør. Brøytefrekvensen og dermed standarden på snøbrøytingen på vegen, er høyere jo større vegen er og jo høyere trafikk det er. Vi stiller krav om at hver enkelt brøytebilsjåfør skal ha gjennomgått kurs i vinterdrift, slik at de gjør jobben riktig og effektivt, sier Holtvedt. 

– De høye brøytekantene som har bygget seg opp etter to måneder med mange snøfall kan dessverre skape trafikkfarlige situasjoner. Det har vært mange snøfall tett etter hverandre, og det har til sammen kommet mye snø. Arbeidet med å gjenopprette god sikt i kryss og avkjørsler er krevende, for så vel vegvesenet som private grunneiere, sier han. Han sier grunneier selv har ansvaret med å holde lave brøytekanter i egen avkjørsel, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

– Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, og for å gjenopprette god sikt. De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift- og vedlikehold av, sier Holtvedt. Han viser samtidig til grunnregelen for all vegtrafikk, § 3 i vegtrafikkloven: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– Bilistene må være aktpågivende og forsiktige. Det betyr at de må redusere hastigheten inn mot kryss og fotgjengeroverganger, spesielt der det ferdes barn. Og fotgjengere må se seg ekstra godt for, avslutter Trond Holtvedt.

EUB har stilt flere spørsmål til Eidsvoll kommune i denne sakens anledning. De hadde ikke respondert da denne saken gikk i trykken.

Allemannsretten

  • Statens vegvesen er klare på at høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken.
  • De ber derfor bilistene om å være aktpågivende og forsiktige.
  • Sjåfører bes redusere farten inn mot kryss og fotgjengeroverganger, spesielt der det ferdes barn.
  • Vegvesenet ber også fotgjengere om å se seg godt for i trafikken.
 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no