24. jul
 
- Ja til godsterminal
Bane Nor vil etablere en stor togterminal på Hauerseter, for gods og tømmer.

Publisert: 11.jul.2018 12:00
Oppdatert: 11.jul.2018 13:01

I Bane Nors godsstrategi for jernbanen 2016-2029, kommer det fram at de ønsker en stor terminal på Hauerseter som skal betjene både tømmer og den stadig økende mengden gods.

– Kombitermininalen vil støtte aktører i Gardermoen Næringsparks over 5.000 dekar med næring og logistikkintensive virksomheter, står det.

MILJØ OG ARBEIDSPLASSER

Varaordfører Willy Kvilten i Ullensaker hilser strategien velkommen og sier dette er mer enn bare snakk.

– Selv om vi ikke kan tidfeste noe, er denne terminalen høyst aktuell siden den er skrevet inn i strategidokumentet. Bane Nor trenger mer kapasitet, og de har allerede vært i kommunen og vist oss skisser over anlegget, sier han.

TOGSATSING: Venstre har villet satse i flere år allerede

– Har de sagt hvor?

– Ja, de ønsker å bygge den i området der skinnesmia ligger i dag. Bane Nor ser i utgangspunktet for seg et 300 meter bredt og tre kilometer langt anlegg parallelt med jernbanen og E6. Men detaljene rundt hvordan dette blir seende ut kjenner vi ikke til foreløpig, sier Kvilten.

– Er dere positive til dette?

– Helt klart, og jeg tror det er tverrpolitisk enighet om det. For det første er det miljømessig et positivt tiltak med mer gods over fra vei til jernbane. I tillegg vil en terminal her bety nye arbeidsplasser i kommunen, og det hilser vi alltid velkommen, sier han.

Kommune tar initiativ til et møte med grunneiere etter ferien.

DOBBELTSPOR

Kvilten ser dessuten at godsterminalen kan bety fortgang i dobbeltspor på Hovedbanen til Jessheim.

– Dette vil øke behovet for dobbeltspor på hele eller større deler av strekningen, og for oss er det selvsagt svært positivt fordi flere avganger i timen vil bedre kapasiteten veldig for pendlerne. Det er på høy tid at Jessheim blir prioritert i togsatsingen, sier varaordføreren.

DOBBELTSPOR: - Helt avgjørende for Jessheim

Norsk skognæring er avhengig av effektiv jernbanetransport, med det økende tømmervolumet på tog. Og det vil fortette å øke siden stadig mer virke går til eksport og det fortsatt er et stort potensial for økt uttak fra norske skoger.

Men Bane Nor sier også i strategidokumentet at det til tross for en raskt økende innsats for gods, er etterslepet stort og det vil ta lang tid før store nye tiltak er implementert. Likevel regner de Hauerseter som så viktig at de vil sikre den påbegynt og fortrinnsvis gjennomført i første NTP-periode.

Bygging av terminalen får så vidt EUB vet ingen innvirkning på Hauerseter stasjon. Den eiendommen er vernet, men det er nå planlagt utskifting av dører og vinduer der.

INNEN SEKS ÅR

Kjell Ivar Maudal er leder for Bane Nors terminaler. Han sier de er i startfasen av prosjektet og at Hauerseterterminalen er en del av godsstrategien i Nasjonal Transportplan.

– Vi har fått et oppdrag om å lage en hovedplan for en gods- og tømmerterminal. Den skal belyse alle sider ved et slikt prosjekt, som for eksempel grunnforhold og behov. Hvis byggeoppdraget kommer etter det, må vi gjennom regulering og byggeplan, og da er det stor sannsynlighet for at terminalen blir bygd, sier han. 

– Hvor langt fram kan det bli snakk om?

– Vi håper relativt raskt, noe som i jernbaneperspektiv gjerne er innen seks år, sier Maudal. 

KAN STÅ ALENE

Bane Nor har snakket med nåværende og potensielle aktører i Gardermoen Næringspark, som alle ønsker Hauerseterterminalen.

– Vi har lyttet til brukerne av jernbanen. De sier at det er smart å legge den der, også med tanke på videre utbygging i parken. Etter å ha hørt deres argumenter synes vi også dette er fornuftig.

– Er Hauerseter avhengig av ny Alnabru-terminal og ny Oslo-tunnel?

– Vi ser alle slike tiltak både i sammenheng og isolert. Hauerseterterminalen blir eksempelvis viktig for å få fraktet fisk til og fra Gardermoen samtidig som den kan frakte varer nordover for vareiere som Coop. Terminalen skal kunne ta inn hele tog og dermed vil den fungere godt for godstransport både til og fra nord, uten at togene må gjennom Oslo. Så får vi løse utfordringene der inne senere, påpeker han.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no