14. nov
Kritiske til riving: Lene Skovholt og Ole Jakob Holt i Fortidsminneforeningen Romerike Lokallag mener det vil være en skandale å rive Femellgården (til venstre). De ønsker utbyggingen i Sundet velkommen, men mener prosjektene bør ta hensyn til de gamle og historiske bygningene i sentrum.
 
– Må ikke finne på å fjerne Sundets unike sjel
Lene Skovholt og Ole Jakob Holt mener det vil være en skandale om Femellgården rives. – Kvartalet med disse trehusene gir Sundet et unikt særpreg, sier Skovholt.

Publisert: 11.sep.2018 06:00
Oppdatert: 11.sep.2018 09:42

Ole Jakob Holt og Lene Skovholt sitter i Fortidsminneforeningen Romerike Lokallag. De stemmer for sentrumsutvikling, men ikke for enhver pris. Nå ber de Eidsvoll-politikerne sette foten på bremsen.

– Dere må ikke finne på å fjerne Sundets unike sjel, sier Ole Jakob Holt.

Gjennom den nye sentrumsplanen for Sundet, som neppe blir endelig vedtatt før januar neste år, er det besluttet å gi tillatelse til riving av Gullsmeden og Wergelands Gate 2 (Femellgården).

«Før rivningstillatelse gis for disse to bygningene må utbyggere legge fram en sak hvor de viser alternativer for historisk dokumentasjon», står det i planen.

Framheves i analyse

I kulturmiljøanalysen (DIVE-rapporten) som er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) pekes det på Femellgården som en kvalitet i Sundet.

«Den er en markant bygning i bybildet. Bygningen er oppført på slutten av 1800-tallet og har en lang historie som skysstasjon og forretningsgård», står det i den.

– Bygningen har i tillegg en miljøverdi og arkitektonisk verdi, og en historisk verdi for Sundet som sted med en lang historie som bør tas vare på for framtidige generasjoner, sier Lene Skovholt, leder i lokallaget.

I administrasjonens forslag til ny sentrumsplan foreslås det at bebyggelsen i kvartalet mot Rådhusgata kan variere mellom tre og åtte etasjer. Lokallaget i Fortidsminneforeningen, som har levert høringsinnspill, mener den gamle trehusbebyggelsen nord for Sundgata og Femellgården i Wergelands Gate 2 bør danne utgangspunkt for videre utvikling.

– Vi mener man bør redusere byggehøyden betraktelig i sentrumskvartalene i Sundet, og snarere se på om det er områder som ikke ligger like tett på den verneverdige bebyggelsen som kunne tålt kompenserende høyder for lavere høyder i sentrum, sier Ole Jakob Holt.

– Ikke over Sundtoppen

Fortidsminneforeningen vil ha lave byggehøyder nærmest den historiske trehusbebyggelsen.

– La Sundtoppen være høyeste punkt i sentrum. Tettstedets historie må få leve videre og få den plassen det fortjener for ettertiden. Det vil være mer enn nok plass igjen til fortetting uansett, sier Lene Skovholt.

– Helt avgjørende for utbyggingsprosjektet

Gårdeier i Wergelands Gate 2 har ikke respondert på EUBs henvendelse tilknyttet denne saken.

Olav Resaland (Ap) har ingen tro på at det blir noen politisk omkamp om riving av Femellgården.

– Det kommer et nybygg der, og da er det ikke plass til Femellgården. I tillegg er bygget i så dårlig forfatning at det ikke er noe å begynne å restaurere på. Etter det jeg forstår er denne delen av kvartalet helt avgjørende for at utbyggingsprosjektet blir gjennomført, sier Resaland, leder av Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune.

– Jeg kan aldri tenke meg at det blir noen omkamp om Femellgården. Den blir revet, legger Resaland til.

– Viktig å bevare

Selskapet Pir 2 har også gjennomført en analyse av Sundet. De skriver følgende om det omtalte kvartalet:

«Selv om det i dag virker rotete og ustrukturert er denne strukturen et utgangspunkt for å skape en variert og spennende sentrumsbebyggelse. Det er viktig å bevare denne kvaliteten når bygninger fra vår tid adderes sentrum. Utfordringene med denne strukturen er å tilpasse det til dagens behov med tanke på størrelsen på butikker og behov for parkering».

– Vi mener dette ivaretas i tilstrekkelig grad ved at man beholder all den eldre trehusbebyggelsen nord for Sundgata, samt bevarer flere andre eiendommer i sentrum. Jeg vil også presisere at det ikke er kommet merknader på våre tanker rundt dette fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Akershus fylkeskommune. Jeg forstår at noen har interesser av også å beholde Femellgården, men i et demokrati er det flertallet som bestemmer, poengterer Resaland.

Over 60 innspill

Resaland tror utbyggerne vil ta hensyn til den gamle trehusbebyggelsen i sin utforming av leilighetsprosjektet i Wergelandskvartalet.

– Det skal variere mellom tre og åtte etasjer, og på de siste prosjekttegningene jeg har sett er det store variasjoner i etasjehøyder, sier han.

– Hvordan opplever du at engasjementet rundt sentrumsplanen er?

 – Helt formidabelt. Det er kommet inn over 60 høringsinnspill fra privatpersoner, gårdeiere, boligsameier, utbyggere og politikere. Administrasjonen jobber nå med å svare ut alle, sier han.

Dette kan bli bevart

Disse bygningene og kulturminnene foreslås regulert til hensynssone bevaring i den nye sentrumsplanen: Pakkhuset, gamle Eidsvoll stasjon, Sundbrua, den eldre bebyggelsen nord for Sundgata, Sundgata 1 (Banken), Vormavegen 1 (Brandtgården), Vormavegen 4 (Meieriet), Eidsiva gate 6 og 7 (Gaardergården), Wergelands Gate 1 (Svindlandgården), Forstøtningsmuren ved foten av Sundtoppen og Prost Krags veg 11 (Brækvillaen).

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør (konst.):Vegard Storbråten Øye »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no