17. jul
REAGERER: Jon Erik Knutsen, Roger Martinsen og Stian Elvik, med Oliver Furu Karlson (6) på fanget, reagerer kraftig på ordførerne i Nannestad, Eidsvoll og Hurdal sitt utspill om fortsatt totalforbud mot vannscootere på Øvre Romerike. – Det er lov med båt, båt med vannjet og scooter med påhengsmotor, men ikke scooter med vannjet. Det er ingen fornuft i det, sier Jon Erik Knutsen.
 
Nekter å parkere vannscooterne: – Så borti natta som det får blitt
De beskriver regelverket som uklart og vil fortsette å kjøre vannscootere i Hurdalssjøen. – Mange båter bråker mer enn vannscootere, sier Jon Erik Knutsen.

Publisert: 13.jul.2017 14:30
Oppdatert: 13.jul.2017 11:38

De har dermed ingen planer om å etterkomme ordførerne i Eidsvoll, Hurdal og Nannestad, som gjennom EUB, understreket at det fortsatt vil være totalforbud mot vannscootere på Øvre Romerike.

– Jeg synes disse reglene er så borti natta som det får blitt. Det er lov med båt, båt med vannjet og scooter med påhengsmotor, men ikke scooter med vannjet. Det er ingen fornuft i det. De argumenterer med støy, men mange båter bråker mer, sier Jon Erik Knutsen.

LES OGSÅ: Fortsatt totalforbud mot vannscootere

Opphevet forskriften

Det er sommer og sol i Hurdalssjøen. Det er få badende å se. Knutsen og kameratene Bjørn Kjetil Furu, Ola Østerud, Roger Martinsen og Stian Elvik er alle glade i vannscooterkjøring. Flere har med seg vannscooterne og tester de i Hurdalssjøen denne sommerdagen. Det vil de fortsette med – til tross for at ordførerne John-Erik Vika, Runar Bålsrud og Hans Thue rykket ut og understreket at det fortsatt vil være ulovlig å kjøre vannscootere i Eidsvoll, Hurdal og Nannestad, til tross for at Klima- og miljødepartementet opphevet Vannscooterforskriften. Ordførerne viser til de så godt som likelydende forskriftene fra 1996 om totalforbud mot vannscootere i kommunene.

LES OGSÅ: LEDER: De nye reglene er forvirrende

I strid med EØS-avtalen

– Det oppleves som diskriminerende. Selv er jeg og barna ofte ute med vannscooteren. Det har skjedd en stor utvikling på vannscooterne på 21 år. Det er fullt mulig å sitte på og bruke det til familieaktiviteter som tube- og vannskikjøring. Med unntak av størrelsen er det ikke spesielt annerledes enn en hvilken som helst familiebåt, sier Roger Martinsen.

– En vannscooter er på mange måter en motorsykkel på vannet. Departementets opphevelse av Vannscooterforskriften kom fordi EFTAs overvåkingsorgan ESA mente at de norske reglene var i strid med EØS-avtalen. Det må også bety at gamle regler, som den fra 1996, vil opphøre. Grunnlaget for den regelen er nå borte, i og med at Norge ble dømt, sier Ola Østerud. Kameratene følger naturligvis vanlige båtregler.

– Skulle politiet stoppe oss og vi tar saken til retten, vil de slite med å få gjennomslag. Vi vil heller råde ordførerne til å treffe oss, bli med på en tur og kanskje teste selv. Da vil de se at dette ikke er skummelt eller bråkete i det hele tatt, sier Bjørn Kjetil Furu.

– Bør vurderes på ny

Advokatfullmektig Martin Tvedt i Advokatfirmaet Lønnum DA mener det ikke må være noen hvilepute for kommunene at de vedtok en forskrift for 21 år siden.– Det har skjedd uendelig mye med vannscooterne, kvaliteten, bruken og støyen siden 1996. Jeg vil på det sterkeste oppfordre kommunene til å ta opp forskriftene til ny behandling, løfte de ut på høring og kjøre en grundig prosess der alle parter blir tilstrekkelig hørt, sier Tvedt.

Han mener regelverket og gjeldende forskrifter aldri er blitt prøvd for rettssystemet, all den tid Vannscooterforskriften har vært gjeldende som overordnet bestemmelse.

– Derfor vil det være interessant den dagen noen eventuelt ilegges en bot for kjøring med vannscooter i disse kommunene og bestemmer seg for å kjøre saken i rettssystemet. Det er forskjellsbehandlingen fra andre motorfartøy jeg reagerer på.

– De gjelder fortsatt

– Departementets oppheving av Vannscooterforskriften trenger ikke å få noen praktisk betydning for kommuner med gamle forskrifter med totalforbud mot vannscootere.

Det sier seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket. Eidsvoll, Hurdal og Nannestad har gjennom en forskrift fra 1996 et totalforbud mot vannscootere.

– Det har hele tiden vært full anledning til å regulere vannscootere og bruk gjennom lokale forskrifter på nærmere vilkår. Men på grunn av et nasjonalt forbud har ikke kommunene hatt stort behov for slike særreguleringer. Kommunene du nevner kommer i en lignende situasjon som Oslo kommune. De hadde også en særregulering av vannscootere. Denne fikk betydning og kom til nytte nå som den sentrale Vannscooterforskriften ble opphevet. 

– Men Vannscooterforskriften ble opphevet fordi ESA mente de norske reglene var i strid med EØS-avtalen. Hva da med de lokale reglene fra 1996?

– Det er en interessant problemstilling, og jeg vil ikke utelukke at det kan bli en problemstilling opp mot kommunene. Det kommer helt an på om de lokale forskriftene er tilstrekkelig tilpasset det som ble påpekt av ESA, sier Buanes. Han legger til at den nye forskriftsmalen er tilpasset alle internasjonale forpliktelser. Endringene gjør blant annet at kommuner ikke står helt fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom lokale ordensforskrifter.

Har lagd ferdigskrevet brev til ordførerne

Naturvernforbundet har lagd et ferdigskrevet brev som oppfordrer til klare kjøreregler for vannscootere. Alle oppfordres å sende dette til kommunene.

Aksjonen er startet via nettsiden www.stansvannskuterslippet.no. Der ligger det et ferdigutfylt brev med oppfordring om å vedta et fornuftig regelverk for vannscooterkjøring. EUB har allerede sett flere slike brev fra privatpersoner i postlistene til kommunene på Øvre Romerike. «Kjære ordfører! Kystnaturen er noe av det vakreste, mest særpregede og dyrebare vi har! Sjøfugl, kystnatur og friluftslivet langs kysten har det bedre uten for mye støy og motorisert trafikk. Regjeringen har opphevet de nasjonale forskriftene for vannscootere, og det vil gi mer bråk og forstyrrelser nært opp mot land. Sårbare sjøfuglbestander vil påvirkes av mer trafikk, og det kan gå på bekostning av det fredelige friluftslivet», står det i brevet. Ordførerne oppfordres samtidig til så fort som mulig å sørge for å få laget et regelverk for kommunen som avbøter skadevirkningene mest mulig.

«Forslag til hvordan dette kan gjøres kan hentes fra Oslo, Nøtterøy eller Tjøme kommune. Jo flere kommuner som vedtar et fornuftig regelverk, jo bedre blir det for fugl og folk. Gjør det du kan for å hindre at farvannene rundt strender, holmer og skjær ikke skal reduseres til en støyende lekeplass for de få. La oss ta vare på sårbart dyre- og fugleliv, og naturgleden for det store flertallet. Lykke til! Jeg håper du skjønner hvor viktig dette er!», står det videre. De mener fjerningen av Vannscooterforskriften er  en trussel mot fugle- og dyreliv, forstyrrer friluftslivet og at det overkjører lokaldemokratiet. Høyre og Frp bestemte seg for å likestille vannscooter med fritidsbåter. Dette skjedde til tross for at 75 prosent av kommunene i en undersøkelse svarte at de var imot opphevingen.

Slik er reglene:

Eidsvoll, Hurdal og Nannestad har så godt som likelydende forskrifter om totalforbud mot vannscootere. Disse trådte i kraft i 1996 og gjelder fortsatt.

Bare Eidsvoll kan gi dispensasjon. På Vorma kan det gis dispensasjon i forbindelse med arrangementer som Vannvittige dager.

I Ullensaker er det ikke tillatt med verken ferdsel med motorbåt eller vannscooter på noen innsjøer eller vassdrag. 

Bakgrunn:

Inntil 19. mai i år måtte vannscooterne holde seg minimum 400 meter fra land. Da valgte Regjeringen å oppheve Vannscooterforskriften.

Reglene ble blant annet innført for å skjerme friluftslivet langs kysten og beskytte sårbare sjøfugler mot støy og kjøring.

Nå er det opp til hver kommune å vedta eget regelverk i sine farvann. Flere kommuner jobber nå med dette.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no