19. jul
KAN BLI SLIK. Denne brua, The High Line i New York, håper stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) Sundbrua kan bli inspirert av. - Du kan jo si at Sundbrua kan bli Sundets svar på The High Line i New York, sier Wilhelmsen Trøen.
 
- Sundbrua kan bli Sundets svar på The High Line i New York
SUNDET. Den har brent, er blitt sprengt, bevoktet av Milorg og har vært sentral i mangt et 17. mai-tog. Nå er Sundbrua satt på dagsorden igjen.

Publisert: 19.feb.2017 14:58
Oppdatert: 01.mar.2017 11:08

- Tenk at to busser kunne passere på denne smale brua, dog med nød og neppe. Jeg satt mang en gang på skolebussen og så at sjåførene måtte kjøre med nærmest millimeterpresisjon for å kunne passere hverandre. Utallige sidespeil må i årenes løp ha blitt knust, sier Roar Løkken fra Eidsvoll. Han er én av mange som har et forhold til Sundbrua. Den har spilt en sentral rolle i sentrum som bindeledd over Vorma. Nå er trafikken over den på nytt løftet opp som tema. Det er langt fra første gang. Nå går politikerne inn for å stenge den for biltrafikk - i første omgang i en prøveperiode på to år. Statens vegvesen tar den endelige beslutningen.

BILDER: Se historiske bilder av Sundbrua

Sundbrua brant i 1921, ble sprengt av nordmennene i april i 1940 for å hindre tysk framrykking, ble bevoktet av Milorg under andre verdenskrig og har loset mangt et 17. mai-tog trygt over elva. For å nevne noen sentrale glimt fra historien. En ny sentrumsplan for Sundet er på trappene, og der vil Sundbrua garantert spille en sentral rolle.

Sammenhengende sykkelvei

- Sundbrua er jo en del av Sundets identitet, og hvis brua blir forbeholdt myke trafikanter, legges det et godt grunnlag for å utvikle et sammenhengende sykkelveinett i sentrumsområdet. Kommunestyret vedtok jo i fjor høst å bli medlem av sykkelveinettverket, som er en pådriver for økt sykkelbruk. Ordfører John-Erik Vika sa da at økt sykling er god samfunnsøkonomi. Tilrettelegging for sykling og gange gjør sentrumsområder mer attraktive. Og så vil jo Sundbrua som bru for syklende og gående være en flott «inngangsport» til den flotte Vormtråkk-traseen, sier Løkken, som til daglig jobber som kommunikasjonsansvarlig og redaktør for medlemsbladet «Syklistene».

- Viktig landemerke

Stortingspolitiker Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Eidsvoll er klar på at Sundbrua er et viktig landemerke.

- Vi går veldig ofte turer i området, og alltid over den flotte brua og forbi den knelende soldat som er så vakkert opplyst. Jeg har vært bekymret for at en stenging kan være hemmende for forretningene i Sundet, men tror tiden er moden for å gjøre brua til en fin gangvei som binder begge sider av sentrum bedre sammen, sier Wilhelmsen Trøen. Hun har tro på framtidsutvikling på begge sider av elva.

- Jeg har derfor mindre tro på å bruke penger på å lage en innebygget handlegate på selve brua. Var det opp til meg ville jeg utviklet den til en fin gangvei som binder sidene sammen, og utvikle handel og tjenester på begge sider. Du kan jo si at Sundbrua kan bli Sundets svar på The High Line i New York, sier Wilhelmsen Trøen.

Lokalpolitiker Hege Svendsen (Ap) er blant dem som ønsker brua stengt for biltrafikk.

- Jeg bor på Eidsvoll Verk og kjører ikke bil. Derfor tar jeg ofte tog og buss til Sundet. Jeg krysser derfor ofte brua som gående og noen ganger også syklende. Det er en flott bru med nydelig utsikt, særlig om sommeren. Jeg mener den absolutt er bedre å kunne bruke bare til gang og sykkel.

- Jeg har reist mye og sett hvordan bruer er blitt viktige momenter og møteplasser når de har blitt brukt av myke trafikanter, blant annet i Praha. Jeg tror den kan ha stort potensial i Eidsvoll til dette, og har hørt rykter om at den en gang var hvit.

- Jeg har sett et gammelt bilde av det. Kanskje kan det være en idé. Jeg liker også tanken om belysning, og mener den knytter sidene sammen på en fin måte. Vi får jo mye vekst på begge sidene, og må legge til rette for at flere kan gå og sykle til stasjonen, sier Svendsen.

Hun trekker også fram at Sundbrua vil bidra til en fin forlengning for syklende over til havnepromenaden når Mjøstråkk kommer godt i gang.

- Kanskje vi også kunne fått til noe i de gamle jernbanehallene? Et jernbanemuseum? Eller et jernbaneopplevelsessenter for store og små? Da er brua fin som tilknytning til Eidsvoll sentrum, sier hun.

Viktig i et aktivitetsperspektiv

Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen (KrF) er selv bosatt kun noen steinkast unna Sundbrua. Han er positiv til forslaget om å stenge den for biltrafikk.

- For å få flere til å gå og sykle trenger vi trygge gang- og sykkelveier. Flere vil få gleden av Sundbrua ved å gjøre den bilfri. Alt som kan gjøres for å få folk til å gå eller sykle og ut i gatene er ett skritt i retning av å gjøre Sundet enda hyggeligere, sier Salvesen.

- Et annet alvorlig samfunnsproblem er at veldig mange av oss sitter mer og mer i ro og blir i dårligere og dårligere form. Helsedirektoratet mener at 30 minutters fysisk aktivitet om dagen halverer sjansen for hjerte- og karsykdommer. Hva hadde ikke samfunnet spart og hvor mange liv hadde ikke blitt bedre dersom flere hadde latt bilen stå og gått litt eller syklet til jobben, toget eller skolen i stedet, poengterer Salvesen.

Lokalpolitiker og diktskriver Vidar Pettersen (Ap) fra Råholt sier Sundbrua har betydd mye i livet hans.

- Sundbrua har siden jeg var liten vært et slags monument med den knelende soldat i enden. Det er helt ok at den stenges, og brukes som gang og sykkelvei. Det vil koble stasjonssiden bedre sammen med sentrum.

- Det er i dag mange gående som bruker den, og det vil bli enda flere når bygginga bak stasjonen er ferdig. I første omgang synes jeg at de skal ruste og pynte den opp for å få til hyggelig ferdsel. Forslaget om kafeer, galleri og butikker på brua må ligge langt fram i tid. Først må vi ruste opp sentrum og gjøre den hyggeligere og innbydende. En lang og fin strandpromenade fra Rubis til Skjoldnestangen hadde gjort seg, sier Pettersen.

Eidsvoll Sentrumsforening ønsket i utgangspunktet enten å snu kjøreretningen over brua eller ha trafikk i begge retninger, slik det var tidligere. Nå er de positivt innstilt til forslaget om å stenge den for biltrafikk.

Ordføreren er positiv

- Forslaget åpner for mange nye muligheter, for eksempel i form av boder eller andre næringsvennlige tiltak på brua. Vi ser positivt på en løsning som kan gjøre det tryggere og bedre for gående og syklende. Dette kan føre til at brua blir brukt enda mer, og at det blir en enklere forbindelse ned til sentrum. Vi har tenkt lenge at dagens løsning ikke er hensiktsmessig, og ser derfor positivt på dette initiativet, sier Benedicte Tærud, leder av sentrumsforeningen og medeier i Kaffehjørnet i Sundet.

Ordfører John-Erik Vika (Sp) er positiv til forslaget om å stenge Sundbrua for biltrafikk.

- Vi har fått flere henvendelser på hvorfor vi ikke kan gjøre noe for syklende og gående over der, spesielt vinterstid. Næringsdrivende har også henvendt seg, både de som vil stenge og åpne helt. Jeg er positiv til en stenging, i første omgang gjennom en prøveperiode, sier Vika.

Han er klar på at Sundbrua har spilt en sentral rolle i Sundet i et historisk perspektiv.

- Den har fått mange spaltemeter i avisen, blant annet i form av oppskraping av busser og biler og speil som er blitt tatt. Det har vært morsomt å lese og vi har ledd av det etterpå. Sundbrua er hovedankeret som holder de to sidene til hverandre. Nå bør vi kaste opp igjen alle tidligere planer på nytt. Det viktigste er at det blir en ålreit plass for gående og syklende, men det er også en mulighet å kikke litt på andre muligheter der. For eksempel i form av boder og belysning, sier Vika.

- Brua er viktig

Leder i Eidsvoll Historielag, Gunnar Gravdal Nerhus, har de siste ukene vært med i en gruppe nedsatt av kommunen som har sett på muligheter for Sundet i forbindelse med sentrumsplanen det nå jobbes med.

- Det har vært flere møter, og historielaget, eiere av bygninger, næringsdrivende, politikere og utbyggere har vært med. Vi fikk oppgaver og så la vi fram våre tanker. Der kom det fram at alle mener Sundbrua er viktig. Det var samstemmighet hele veien, og alle var for å bevare Sundbrua. Flere foreslo også å kle den inn, så den blir mer skjermet for vær og vind. Dette kan bli et fint uteområde for Sundet. Selv om brua ikke er den opprinnelige, har den alltid vært viktig for farten til og fra Sundet, sier Gravdal Nerhus.

Det er ingen tvil om at mange har meninger om Sundbrua og framtida.

- Nå blir det spennende å se hvordan Sundbrua skal utnyttes og brukes i framtidas Sundet. Jeg gleder meg til å følge med videre, sier Gravdal Nerhus.

DET ELDSTE KJENTE BILDET AV DEN FØRSTE SUNDBRUA: Bildet er tatt omkring 1875

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no