17. jul
 
- Vi så det for sent, nå har toget gått
Sist kommunestyret møttes vedtok de reguleringen av Gystadmarkas midtre del. Og det inkluderte 150 mål dyrket mark.

Publisert: 05.mai.2018 06:00
Oppdatert: 04.mai.2018 10:27

Bare dager før behandlingen av områdereguleringsplan for Gystadmarka, oppdaget Senterpartiet at omtrent 150 mål fulldyrket mark var planlagt utbygd.

Som EUB skrev da, prøvde Lars Halvor Stokstad Oserud å få stoppet vedtaket ved å ta jordet ut av planen, uten hell. Deretter ville han ha flertall for å kreve at utbygger må nydyrke et tilsvarende areal et annet sted, men heller ikke der lyktes han.

HAR ET HÅP

– Hvordan kan slik skje?

SENTERPARTIET: Vil beskytte dyrket mark

– Vi har rett og slett oversett disse jordene til tross for at det har ligget i planen siden 2009. Årsaken er at sakspapirene har omtalt dem som myr og skog, noe vi har stolt på stemmer. Da jeg gikk en skitur her i vinter fant jeg ut at kartet ikke stemte med terrenget, sier han.

Senterpartiet synes det er alvorlig at et så stort jordbruksareal blir utradert.

– Den minste delen kan vi skjønne, for det er et veldig bløtt jorde som er vanskelig å dyrke noe på. Men de rundt 100 sammenhengende målene er en del av et stort jordbrukslandskap som vi mener bør få ligge intakt.

– Er alt håp ute?

– Ja, toget har gått for å ta ut dette jordet av planen. Men det er et håp om å få inn kravet om at utbygger nydyrker et tilsvarende areal. Både rådmannen og Høyre signaliserte at dette er noe vi kan komme tilbake til, så vi har et håp. Uansett er ikke det bra heller, for vi får ikke mer arealer ved en slik politikk. Kaka blir stadig mindre, sier Stokstad Oserud.

KOMPLEKST

Den erfarne kommunepolitikeren synes det er beklagelig at slike feil oppstår.

– Vi har ikke mulighet til å lese hver bokstav i alle sakspapirer, og må derfor stole på at administrasjonen leverer korrekt informasjon til oss. Vi tror ikke at dette var gjort bevisst, men det viser litt av den komplekse saksgangen. Rådmannen og staben hans er dyktige folk, og vi har ikke noe å utsette på dem som personer. Men de skal behandle store og mange planer, og i kombinasjon med at stadig nye folk blir ansatt og at kanskje lokalkunnskapen ikke er på topp, så kan slikt skje. Likevel, vi forventer at sakene er bedre utformet. sier han.

IKKE ALENE: Diskusjonen om dyrket mark foregår i flere kommuner enn Ullensaker

– Hva kan dere representanter lære av dette?

– At vi må følge mye bedre med i sakspapirene. Utfordringen er at Senterpartiet bare har to representanter i kommunestyret og at vi alle har en jobb å gå til på dagtid. Tiden strekker ikke til-

– Kunne utfallet vært annerledes om dere hadde sett dette før?

– Ja, jeg tror vi hadde fått flertall for vårt syn da. Nå var vi for sent ute, men vi må passe på så det ikke blir for mange slike saker, sier han.

SKAL IKKE SKJE

Umiddelbart etter at Lars Halvor Stokstad Oserud fra Sp påpekte feil i sakspapirene angående reguleringen av midtre del av Gystadmarka i forrige kommunestyre, beklagde rådmann Rune Hallingstad det inntrufne.

– Jeg ser det er mistillit til saksbehandlingen, men det er ikke slik at rådmannen bevisst har unndratt eller gitt feil informasjon. Det har vi sjekket, sa han da. 

Også kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger beklagde at det står motstridende opplysninger i saken, men påpekte at planen kommunestyret skulle skal ta stilling til har bakgrunn i flere omfattende planprosesser. 

– Det har vært invitert til avklaring om å beholde arealet som i dag, eller om vi skal omdisponere til utbygging. Konklusjonen til kommunestyret er at Gystadmarka skal omdisponeres til byutvikling og fortettes, sier hun.

LEGGER SEG FLAT

Rådmann Rune Hallingstad har ingen problemer med å si at sakspapirene kommunestyret fikk utdelt var mangelfulle. Saksdokumentasjonen som omtaler de 150 målene med dyrket mark har fulgt saken i flere år.

Hallingstad vil ikke grave i den for eventuelt å finne hvorfor informasjonen var mangelfull eller hvordan dette oppsto, men sier rett ut at de 150 målene med dyrket mark burde vært omtalt tydeligere enn det er faktisk er.

– Og det legger jeg meg flat for. Når det er sagt må jeg også påpeke at flertallet i kommunestyret stemte for å inkludere disse arealene i utbyggingsplanene.

– Men dette skal ikke skje?

– Nei, og derfor må vi passe på at det ikke gjentar seg, sier han. 

– Hvordan kan en slik mangelfull saksopplysning legges frem til politisk behandling?

- Arealene er allerede omtalt i overordnet plan. Derfor har vi som administrasjon dessverre hatt mindre fokus på dette enn vi burde. Så her må vi bare gå i oss selv og unngå at dette skjer ved fremtidig saksbehandling, understreker rådmann Rune Hallingstad. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no