20. apr
 
– Vi samler ikke på rullebaner
KLØFTA. Det sier Øyvind Hasaas, flyplassdirektør ved Oslo Lufthavn, og viser til at det før det eventuelt skal bygges en tredje rullebane skal nåværende infrastruktur utnyttes maksimalt.

Publisert: 17.mar.2017 12:37
Oppdatert: 20.mar.2017 10:31

Hasaas var én av deltakerne da Ullensaker Ap inviterte til åpent møte om en 3. rullebane på Oslo Lufthavn.

Han opplyste at det nå skal brukes 1,5 til 2,5 milliarder kroner til effektivisering av det nåværende rulle- og taksebanesystem.

– Vi samler ikke på rullebaner. Vi kommer selvfølgelig før det blir aktuelt å bygge en tredje rullebane til å utnytte nåværende infrastruktur maksimalt. Målet er å klare opptil 90 flybevegelser i timen. Terminalen kan utvides og nåværende terminal kan dermed håndtere opptil 40 millioner passasjerer i året. Dette er det første vi jobber med, sier Hasaas.

Avinor har innstilt østre alternativ, altså i Ullensaker, som beste plassering for en tredje rullebane.

BEHOV FOR TRE RULLEBANER I 2030

Han påpeker at det tar lang tid å utvikle ny infrastruktur.

– Hvis flytrafikken utvikler seg slik vi har grunn til å tro, basert på analyser som er gjort, vil vi i cirka 2030 ha behov for en tredje rullebane. Det er derfor vi må starte planarbeidet nå, for dette er noe som tar lang tid å få på plass, sier Hasaas.

Han informerte også om utslipp og klimatiltak på flyplassen, deriblant innblanding av biodrivstoff. Han opplyste også at flyprodusenter er i gang med å utvikle elektrisk drevne fly.

ARBEIDSPLASSER

Hasaas viste også til den store betydningen flyplassen har for distriktet, og opplyste at det er om lag 13.000 ansatte på flyplassen i dag.

– Med ringvirkningene skaper aktiviteten på Oslo Lufthavn om lag 25.000 arbeidsplasser. Det er en viktig verdiskaper både for sjømatnæringen og turismen i hele landet, og det gir stor effekt på hele Øvre Romerike. For hver million passasjerer som øker på Gardermoen skapes det mellom 500 og 700 nye arbeidsplasser på flyplassen, sier Hasaas.

MOTSTAND

Hasaas møtte motargumenter fra flere, både fra panelet og frammøtte i salen. Ørn Terje Foss fra støyforeningen var én av dem.

– Noe av det verste er stadige endringer i støyforskrifter og dermed liten forutsigbarhet. Gjeldende forskrift er fra 2016. Nå kommer det enda en. Dette er noe jeg absolutt ikke vil kalle forutsigbarhet. Med enda en rullebane vil også støysonen bli utvidet. Støy gir i første rekke søvnforstyrrelser, men kan også gi fysiske reaksjoner som for eksempel høyt blodtrykk, raskere hjerteslag og høyere stress, sier Foss.

Han mener i likhet med Naturvernforbundet at det må bli et tak for veksten i flytrafikken. Også Akershus Bondelag, som heller ikke ønsker en utbygging av en rullebane til, var representert.

IKKE ETTER INTENSJONEN

Tidligere flygeleder Hugo Munthe-Kaas mener det ikke er behov for en tredje rullebane.

– Jeg vil påstå at flyplassen ikke drives etter den intensjonen som var forutsetningen for stortingsvedtaket i 1992. Man kunne økt trafikken betydelig hvis man hadde forholdt seg til de opprinnelige intensjonene med én bane for landing og én bane for avgang, sier Munthe-Kaas.

Han viste til at de to rullebanene på Gardermoen opereres uavhengig av hverandre.

– Det er da naturlig å se hva vi får til på én bane, sammenlignet med ellers i Europa. Gatwick er det nærmeste eksempelet jeg kommer på. Der klarer de 264.000 flybevegelser på ett år. På Gardermoen klarer man 115.000 flybevegelser på en bane. Det er også et paradoks at vi har politikere som vedtar avgifter for at folk skal fly mindre, og så eier Staten et firma som jobber for akkurat det motsatte hele tiden, sier Munthe-Kaas.

MÅ VÆRE UTVIDELSESMULIGHETER

– Vi folkevalgte i dag må ta beslutningene, selv om de kan være vanskelige. For meg er det ikke noe poeng å bygge rullebaner bare for å bygge det, men jeg mener bestemt vi må ha to tanker i hodet samtidig. Hvis den dagen kommer, at Gardermoen trenger utvidelsesmuligheter, så er det vårt ansvar å sørge for at flyplassen har utvidelsesmuligheter. Vår tids generasjon må sørge for å fatte vedtak, slik at når eller hvis den dagen kommer, er mulig å bygge ut flyplassen, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Han opplyser at Nasjonal transportplan kommer til Stortinget i april, og skal behandles der i juni.

Nei til båndlegging

Vita K. Rakkenes mener det ikke skal båndlegges areal til en tredje rullebane.

– Dette var en interessant debatt, ogdet er viktig at innbyggerne som blir berørt får si hva de mener. Det er ogsåviktig at slike signaler blir tatt med videre inn i Avinor-systemet, men ogsåat Myrli tar dette med til Stortinget. Jeg mener vi må ta konsekvensene av atdet blir for mye klimagassutslipp, og mener det ikke må settes av areal til en tredje rullebane. Jeg mener man må tenke på framtida, og er uenig med stortingsrepresentant Sverre Myrli i denne saken, sier Rakkenes.

Hun får støtte av sine AUF-venninner Iselin Andresen Olafsen og June Trengereid Gruer.

– Jeg er imot en båndlegging av areal, uansett hvor det måtte bli, sier Andresen Olafsen.

Rakkenes mener også lufthavndirektørens argumentasjon for elfly i framtida er lite relevant.

– Det er dumt å si at vi får elfly. De kan jo ikke gå på langdistanse, og vil iden store sammenhengen utgjøre minimale reduksjoner av utslipp, sier hun.

LES OGSÅ: Sier nei til ny rullebane

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no