17. jul
OMORGANISERES: Det kan bli 12 færre sykehjemsplasser i Nannestad i forbindelse med omorganiseringen som er i gang.
 
Mer hjemmebasert omsorg: 12 sykehjemsplasser kan bli nedlagt
Nannestad sykehjem kan bli redusert med 12 heltidsplasser. Antall plasser reduseres i så fall fra 70 til 58 plasser, men blant disse blir det ni nye leiligheter til mennesker med demens.

Publisert: 15.mar.2018 13:00
Oppdatert: 15.mar.2018 13:20

Kommunen er inne i en omorganiseringsprosess, med Handlingsprogram 2018–2021 som grunnlag. Der er det vedtatt at det skal foretas en vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, herunder bemannede omsorgsboliger, fra 2018.

BEDRE TILBUD TIL DEMENTE

Planen det jobbes med nå er at hele første etasje ved Nannestad sykehjems midtre avdeling kan bli lagt ned, hvor det er 23 rom, inkludert dagens skjermede avdeling med åtte rom og ett annet rom som tidligere har vært bad. Disse skal da bygges om til ni omsorgsleiligheter for demente, fire i dagens skjermede avdeling og fem i midtfløya. I tillegg blir det to rullerings/korttidsplasser. Av dagens 70 sykehjemsplasser blir det igjen 58 heldøgnsplasser. I tillegg vil de 20 leilighetene i bo- og servicesenteret få bemanning og tilbud om felles måltider.

VELFERDSTEKNOLOGI

I forbindelse med ombyggingen av midtfløya i første etasje til omsorgsboliger for demente skal det legges vekt på velferdsteknologiske tiltak for å ivareta personer med demens, blant annet sensorer og oppgradert ringesignalanlegg.

Tirsdag ble medlemmene av helse- og omsorgsutvalget (HO) informert om status for prosessen, og saken ble tatt til orientering av et flertall i utvalget. Saken skal i denne omgangen ikke til behandling i kommunestyret. Dette blir påpekt av H og Frp, som mener saken burde løftes til kommunestyret.

– STYRKER ELDREOMSORGEN

– Prosessen vi er inne i vil styrke eldreomsorgen på sikt. Orienteringen som ble gitt til utvalget er i tråd med vedtaket som er gjort av kommunestyret. Det som ble lagt fram er foreløpige planer og tall. Dette blir en lang prosess. Når vi kommer lenger i prosessen vil saken selvsagt komme til kommunestyret, sier Jan Haugerud (Ap), leder for helse- og omsorgsutvalget.

Han peker på at dette er tanker man jobber videre med for å takle utfordringene innenfor eldreomsorgen i overskuelig framtid ut fra de ressursene man har.

– I budsjettbehandlingen i desember vedtok vi også å styrke hjemmebaserte tjenester med en full stilling. Dette er også i henhold til vedtaket om en dreining mot mer hjemmebasert omsorg. Vi vet jo at de aller fleste ønsker å bo så lenge som mulig hjemme, sier Haugerud.

Vil ha saken til kommunestyret

Både Høyre og Frp mener saken om endringene på Nannestad sykehjem blir så store og alvorlige at orienteringen også må behandles av kommunestyret.

– Dette er en altfor stor og prinsipiell sak til at den skal stoppe med en orientering i helse- og omsorgsutvalget, hvor ikke alle partier er representert. Dette er en sak som alle partier og medlemmer av kommunestyret burde fått sett nærmere på. Dette foreslo jeg i møtet, men det ble nedstemt, sier Anette Struve Øistad (H).

ANKET

Hun anket derfor dette vedtaket på vegne av H og Frp, og dermed må ordfører Hans Thue (Ap) ta stilling til om saken skal tas til kommunestyret.

– I punkt 20 i handlingsplanen står det at det skal utarbeides en skisse som skal legges fram for heles- og omsorgsutvalget innen første kvartal 2018, men det som i praksis er utarbeidet nå er jo en plan. Omstruktureringen er i og for seg positiv, men vi reagerer på at denne saken ikke skal behandles at kommunestyret, sier Vegard Dahl-Orfjell (Frp). 

Anette Struve Øistad (H) synes redegjørelsen fra virksomhetslederen for helse ga i møtet var god. 

– Vi fikk høre hvordan man tenker for å favne de gamle i framtida, og det er bra. Det jeg er opptatt av er at vi får saken også til kommunestyret, og ta debatten der. Nå har vi anket, så får vi ser hva det resulterer i, sier Øistad.

ORDFØREREN VIL VURDERE

Tidligere var det planlagt å bygge omsorgsboliger i Gråbeinstigen, men dette er lagt på is. Man ser i stedet på muligheten for å bygge et aktivitetshus med flere funksjoner, deriblant også omsorgsboliger, i sentrum.

– I Gråbeinstigen skulle det bli omsorgsboliger, leiligheter for demente og hjemmebaserte tjenester skulle lokaliseres der. Ved å flytte basen for hjemmebaserte tjenester fra sykehjemmet til Gråbeinstigen ville man frigjøre areal på sykehjemmet for å få flere rom. Nå skal det legges ned 12 plasser, så dette harmonerer ikke, sier Laila Karlsen (Frp). 

Frp foreslo også i HO-møtet at man skal opprettholde dagens sykehjemsplasser og ønsker også en ny sak om omsorgsboliger i Gråbeinstigen eller et aktivitetshus til neste møte. Dette fikk bare Frps stemmer.

Ordfører Hans Thue opplyser til EUB at han vil vurdere om orienteringssaken også skal komme opp i kommunestyret. 

– Jeg vil se nærmere på om samme orientering også kan gis til kommunestyrets representanter ved en passende anledning, sier Thue.

LES OGSÅ: 800 nye boliger ved sentrum i støpeskjea

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
KRITISKE: Fra v: Laila Karslen (Frp) Anette Struve Øistad (H) og Vegard Dahl-Orfjell (Frp) er kritiske til at orienteringen om status for omorganiseringen av eldreomsorgen i Nannestad ikke skal behandles av kommunestyret.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no