17. jul
 
30 millioner kroner mer - ett år etter
Kommunen tjener minst 30 millioner kroner på utsettelsen av salget av sin del av Lundsjordet.

Publisert: 19.jun.2018 11:30
Oppdatert: 19.jun.2018 11:25

I fjor kom det inn et bud på området på 30 millioner kroner fra Gardermoen Tomteselskap. Budet ble vurdert i et lukket møte i formannskapet. Høyrepolitiker Rune Storsve protestert den gangen på hemmeligholdet, og forlangte en åpen prosess.

I PRINSIPPET ÅPNE

– Jeg sa da at alle møter skal i prinsippet være åpne, men at det i noen tilfeller kan være nødvendig å lukke dem, sier ordfører John-Erik Vika i dag.

– Det møtet var et slikt, nettopp fordi Gardermoen Tomteselskap, som kom med tilbudet, sa at hvis ikke møtet lukkes er budet uaktuelt. For ikke å bare avvise budet var det nødvendig med et lukket møte. Men tilbudet kom veldig brått på oss og derfor var ikke saken godt nok gjennomtenkt i kommunen. Derfor kom jeg med utsettelsesforslaget, sier Vika om håndteringen av denne saken i fjor.

ORDFØREREN FIKK FLERTALL

– Hadde saken blitt utsatt hvis det ikke var for Storsves protest i fjor?

– Ja. Vi var jo klar over at dette budet ikke var prøvd i markedet. Jeg fikk flertall for mitt utsettelsesforslag, og så vidt jeg husker var det mot tre stemmer som ønsket å avgjøre saken der og da, sier ordføreren.

LAGT UT PÅ NYTT

I mai i år ble tomta lagt ut i markedet, og forrige torsdag ble formannskapet forelagt to bud, begge pålydende 60 millioner kroner. Det ene fikk ordføreren etter budfristens utløp, på samme dag saken skulle behandles.

Samme dag utsatte et enstemmig kommunestyre behandlingen av salget til ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte tirsdag 19. juni.

Budene står til da, så kommunen får minst 30 millioner kroner mer enn budet på tomta i fjor.

MARKEDSVERDI

– 30 millioner kroner ekstra er selvsagt veldig hyggelig. Vi antydet det i formannskapet i fjor, og det har nå vist seg at markedet mente den er mer verdt, sier ordfører Vika.

– Kan det bli mye mer?

– Jeg tror vi er på yttergrensen nå, budene blir neppe økt mye mer. Nå ser vi fram til å få begge prosjektene presentert tirsdag, sier han.

MEST MULIG

Einar Madsen syntes situasjonen var så uoversiktlig forrige tirsdag at han stemte for høyest bud.

– Jeg hadde ikke helt oversikten, og syntes det var så mye usikkerhet rundt hele budrunden. Det er hovedgrunnen til at jeg stemte for ØRBAS, som hadde det høyeste budet inntil mailen ordføreren fikk av den andre budgiveren, sier han. 

– Du gikk for mest penger?

– Ja. Der og da hadde jeg ingen god følelse på hverken den ene eller den andre budgiveren. Derfor ville jeg sørge for at Eidsvoll får mest mulig penger. Så får vi se hva som skjer den 19, sier han. 

– Du var den eneste i posisjonen som stemte mot rådmannens innstilling. Uten den stemmen hadde kineseren Cao Kan fått tilslaget. Er det hardt å gå ut mot partiet slik?

– Nei. Vi har ikke bundet gruppe i denne saken, derfor ble det riktig for meg å stemme slik jeg gjorde. Det var bare noe som skurret med hele prosessen, påpeker han. 

EKS-ORDFØRER BLANDER SEG INN

Thore Vestby var ordfører i Frogn fra 2003 til 2015. Helt ut av det blå legger han seg opp i salget av Lundsjordet, to dager før formannskapet. Søndag mailet Vestby flere sentrale politikere i Eidsvoll og anbefaler Kan som utvikler av Lundsjordet.

– Med min kjennskap og erfaring med miljøvennlige og fremtidsrettede prosjekter, til utbygger og arkitekt, er jeg meget trygg på at dette blir et beundringsverdig prosjekt som vil gagne både Eidsvoll og de som skal bo der. Med andre ord anbefaler jeg prosjektet sterkt og håper at Eidsvoll kommunestyre 19. juni fatter vedtak som gjør dette mulig, skriver han blant annet i mailen.

– Hvorfor sende en slik mail?

– Fordi jeg mener at prosjektet er veldig bra og fordi jeg er frivillig rådgiver i et stort EU-prosjekt mellom EU og Kina om miljøvennlige løsninger i byggebransjen. 

– Cao Kans prosjekt i Fredrikstad fikk 60 millioner kroner av dette prosjektet. Er du betalt av ham eller andre?

– Nei. Jeg får ingen godtgjørelse fra noen, men driver som idealist en stiftelse i Kina om bærekraft. Det er morsomt å bidra, og jeg tenkte jeg kunne henvende meg til gruppelederen for forhåpentligvis så litt trygghet rundt dette.

– Vet du mye om 1814 Sentrum?

– Nei, ikke spesielt. Jeg kom over dem på en samling i Fredrikstad om Kans prosjekt. Der viste han meg prosjektet på Eidsvoll som legger til grunn de samme løsningene som mine tanker når det gjelder bærekraft. Det er på den bakgrunnen at det er enkelt for meg å anbefale dette, påpeker Vestby.  

EUB vet at det har vært hektisk møteaktivitet både i og utenfor det politiske miljøet før formannskapet og kommunestyret 19. juni. Blant annet mellom en av de andre gunneierne på Lundsjordet og minst en av partigruppene. Vi har også blitt informert om at flere politikere høyst sannsynlig vil stemme for nok en utsettelse av salget av kommunens del av Lundsjordet. Dette understreker at de 18 målene er en usedvanlig vrien sak å bli enige om. I mellomtiden fortsetter sannsynligvis prisen på jordet å stige. 

DETTE ER HELE MAILEN FRA VESTBY

Vi gjengir under hele mailen fra Vestby. Han sendte den til blant andre Knut Bakkehaug (V), Olav Resaland (Ap), Tone Cicilie Danielsdatter (H) og flere tidligere Eidsvoll-politikere som tidligere ordfører Terje Teslo (Sp).

Til Gruppelederne, Eidsvoll kommunestyre

Mitt navn er Thore Vestby og jeg var ordfører i Frogn fra 2003 til 2015. I den perioden ble det i vår kommune implementert flere banebrytende miljøvennlige løsninger utviklet på universitetet på Ås. Nevner spesielt de-sentrale avløpsløsninger og Norges største helsebygg i massivtre. 

Denne kompetansen fra Ås styrer nå et digert prosjekt mellom EU og Kina innen miljøvennlig bygging og drift av boenheter. Jeg er inne i det prosjektet som ekstern rådgiver. Etablerte og separate løsninger innen energi, vann, avløp er her satt i system. En av casene (lokasjonene) i prosjektet er det gamle sykehuset i Østfold; Cicignon i Fredrikstad.  Utbygger av Cicignon er den samme som for 1814-Byen/Lundsjordet. Arkitekten likeså.  Et enstemmig Planutvalget i Fredrikstad bestående av alle partier bejubler prosjektet, naboer, innbyggere, lokalavisen og EU-prosjektet likeså.  

Med min kjennskap og erfaring med miljøvennlige og fremtidsrettede prosjekter, til trender og muligheter, til utbygger, til arkitekt og til alles kontakt med Universitetet på Ås og EU-prosjektet, føler jeg meg meget trygg på at dette vil bli et beundringsverdig prosjekt som vil gagne både Eidsvoll som sådan og de som skal komme til å bo der, på kort og lang sikt.  Mao. anbefaler jeg prosjekt sterkt og håper at Eidsvoll kommunestyre i morgen 19. juni fatter vedtak som gjør detter mulig. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no