22. okt
UNDERGANG MED PARKOMRÅDE. Kommunens målsettinger om å legge til rette for at framtidig trafikkvekst i Jessheim i størst mulig grad kan foregå til fots eller på sykkel er en viktig forutsetning for løsningene i planen. Dette er vinnerforslaget Pir II-arkitekter hadde for en mulig undergang og med et vakkert parkområde.
 
Alt dette kan du få i nye Jessheim by
JESSHEIM. Isbane med utekafé utenfor rådhuset, ny og moderne gangbru over jernbanen, flere nye festplasser - og grønne parkområder.

Publisert: 01.feb.2017 15:26
Oppdatert: 01.mar.2017 11:08

Nye Jessheim by skal bestå av langt mer enn boligblokker og fortetting.

- Vi må ha et velfungerende og hyggelig sentrum. Det er navet i byen. Vi må skape nye festplasser og samlingssteder, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

Arbeidet har pågått i flere år, og ideene har vært mange. Nå legges planene for nye Jessheim by - gjennom en områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen. Målet er at de første planene skal vedtas i sommer. Planområdet omfatter Jessheim tog- og busstasjon, rådhusplassen med rådhuset, kulturhuset, parkeringshuset Ormen Lange og dagens innfartsparkering langs jernbanen. Sporområdet, et mindre boligområde nord for Henrik Bulls veg (Tverrvegen) og et begrenset område ved Sagaparken er også med.

Byforvandlingen fortsetter

Totalt er området på cirka 77,5 mål, og er noe av det nye Jessheim by kan inneholde:

Kryssingen av jernbanesporet for myke trafikanter kan i framtida skje på to måter. Enten på ny og moderne gangbru eller undergang. Sistnevnte vant arkitektkonkurransen, men rådmannen går inn for overgang.

Det er tre aktuelle plasseringer av ny bussterminal. Enten blir det gateterminal i Ringvegen, ny plassering nord for stasjonen eller dagens plassering. Ringvegen foreslås med et endret tverrsnitt mellom Tverrvegen og Furusethgata, med brede fortau, tosidig sykkelfelt og trerekker. Forvandling fra vei til bygate, med muligheter for å bygge tett inntil.

Fire byrom med ulik karakter planlegges innenfor planområdet: Rådhusplassen, to parkområder (rådhusparken og stasjonsparken) og gatetunet i krysset Ringvegen/Furusethgata. Sistnevnte område skal koble sammen områdene øst og vest for jernbanesporene, og det legges også til rette for «shared space», som er et grep som likestiller gående, syklende og biler. Vann foreslås som et felles element for rådhusplassen og stasjonsparken.

Parkeringsplassene skal legges under bakken eller i parkeringshus, og det åpnes for parkeringskjeller under hele planområdet. Innfartsparkeringen på bakkeplan foreslås videreført med minst 240 parkeringsplasser.

LES OGSÅ: Enorm interesse for luksusvilla på Jessheim - selges for 10 millioner kroner

- Må ta hensyn til bebyggelsen

Dagens rundkjøring ved jernbanestasjonen endres til gatetun. Dette gjøres for å prioritere gående og syklende i sentrum.

I planforslaget legges det til rette for over 600 parkeringsplasser for sykkel, hovedsakelig knyttet til stasjonsområdet. Det legges i denne forbindelse opp til et sykkelparkeringshus.

Planforslaget legger til rette for utbygging på rådhuskvartalet, nord for Tverrvegen, mellom Ringvegen og jernbanen og over dagens bussterminal. Dette gjøres for å sikre muligheten for å skape mer kompakt sentrum og definere byrommene og gatene. For alle utbyggingsområdene foreslås en utnyttelsesgrad på maks 300 prosent bruksareal.

- Overgangen ved stasjonen må ta hensyn til den fredede og verneverdige bebyggelsen, og bidra til å forsterke forbindelsene mellom stasjonsbygningen, stasjonsparken og Sagaparken ved pakkhuset, skriver konstituert rådmann Erlend Eggum i saken.

Perfekt for utekonserter

- Ullensaker vokser betydelig hvert eneste år, og det er lagt opp til at Jessheim skal ta 75 prosent av veksten i årene framover. Det vil for eksempel bli en transformasjon av boligområdet ned mot lyskrysset, og 30-40 år fram i tid vil hele dagens industrifelt på østsiden av jernbanen være transformert til boligområder. Parkeringsløsningene i sentrum vil i stor grad legges under bakken, og vi må ha en nye arenaer hvor folk kan møtes. Storgata er en perle, og vil være en slik arena. Rådhusplassen må være en festplass og en samlingsarena. Den bør islegges i vinterhalvåret, og det bør være en utekafé der. Da kan foreldrene ta kaffe mens de ser barna på skøyter. Dette området er også perfekt for utekonserter, sier Tom Staahle.

- Dette området er et særlig viktig område i byutviklingen. Jessheim bysentrum skal være tilrettelagt for myke trafikanter, ha grønne rekreasjonsområder, lekemuligheter og gatenære butikker og kafeer. Utfordringen blir å finne særpreget for området. Trivsel mellom husene er viktig i en god by, sier Janka Holstad (Ap). Konstituert avdelingsleder på reguleringsavdelingen, Atle Sander, opplyser at flere sentrale aktører, deriblant Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, har fått utsatt frist til 15. februar med å komme med sine innspill til områdeplanen.

- Byen må få attraktive utearealer og plasser og parker der mennesker kan møtes og oppholde seg. Det skal være trivelig å være her. Vi må også sørge for å få på plass kunst og installasjoner, gjerne noe med vann, som blir blikkfang og som gjør det både flott og spennende å bevege seg rundt i byen vår, sier varaordfører Willy Kvilten (H).

LES OGSÅ: Flyttet fra Oslo til Jessheim: Rom for flere blir flere

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no