20. jul
VANNKILDE: Bjertnessjøen forsyner i dag både Ullensaker og Nannestad med drikkevann. Den kan også etter at Ullensaker tar i bruk sitt nye vannanlegg i Hurdalssjøen fortsatt bli Nannestads framtidige drikkevannskilde.
 
Bjertnessjøen kan bli framtidig vannkilde for Nannestad
Etter at Ullensaker kommunestyre vedtok vertskapskommunemodellen for et eventuelt samarbeid om vann og avløp må Nannestad nå finne egne løsninger for vannforsyning. Dagens vannkilde, Bjertnessjøen, kan dermed bli vannforsyningen for Nannestad også i framtida.

Publisert: 20.des.2017 15:00
Oppdatert: 19.des.2017 15:11

Nannestad-ordfører Hans Thue opplyser at Nannestad har jobbet sammen med Ullensaker om utredning om felles vann og avløp i et helt år. Konklusjonen av utredningen var et IKS-samarbeid (interkommunalt samarbeid).

OVERRASKET OVER VEDTAK

– Det har vært møter på politisk nivå mellom Nannestad og Ullensaker kommuner både før og underveis, blant annet et felles formannskapsmøte og senere et felles gruppeledermøte.

– Jeg er i det store og hele imponert over rådmennene og de administrative arbeidsgruppene og måten de har arbeidet på. Det har derimot ikke kommet signaler om at organiseringen som IKS skulle være en utfordring. Derfor var vedtaket om vertskommunemodell i Ullensaker en stor overraskelse, sier Nannestad-ordføreren.

Nannestad må nå se på andre løsninger, og ordføreren peker da på muligheten for å opprettholde Bjertnessjøen som vannkilde for Nannestad, eventuelt i samarbeid med private vannforsyningsanlegg i bygda.

– Jeg har invitert kommunestyret i Nannestad til oppstartsmøte for kommuneplanrevisjonen i slutten av januar. Her vil vi også informere om status i vannsaken, sier Thue.

MANGLENDE INNSYN

Thue viser til at det har framkommet innvendinger om at ett av målene, felles gebyrområde, var prematurt, og at det var viktig at ikke den ene kommunen skal kunne styre utbygging og utvikling i den andre. – Dette er håndtert og løst underveis på en grei måte, sier Thue.

Han viser til at det i den felles saksframstillingen framkommer klart at ingen velger vertskommunemodell for den slags samarbeid.

– Den gir manglende innsyn og styring og egner seg dårlig for selskaper som har behov for store investeringer, sier Thue.

Etter at de to formannskapene hadde fattet sprikende vedtak, tok Thue kontakt med ordføreren i Ullensaker og foreslo et møte for å se om det var mulig å bevege det som så ut som en fastlåst situasjon.

– Vi var begge assistert av våre rådmenn og etter hvert også av Ullensakers varaordfører. Det var ikke mulig i møtet å avdekke materielle forhold ved saken som kunne justeres og som derved kunne frambringe annet resultat, sier Thue.

Nannestad-ordføreren opplyser at Nannestad på ingen måte ønsker å være gratispassasjer i et IKS-samarbeid.

– IKKE GRATISPASSASJER

– Jeg tror nok de fleste kommuner har blandet erfaring med IKS-modellen. For denne typen samarbeid mener vi nok likevel at det er den rette modellen, i hvert fall om man ønsker likeverdighet i samarbeidet. Det er også viktig å understreke at Nannestad ikke ønsker seg med som gratispassasjer. Vi vil betale vår andel av kostnadene, sier Hans Thue.

Han påpeker også at det ikke «kommunens penger» det er snakk om her.

– Det er vannabonnentenes penger. Vann og avløp er selvkostområder, som altså ikke berører kommunens økonomi direkte. Forbrukerne betaler hva det koster. Og da er det gjerne en fordel at så mange som mulig deler på regningen. Det er billigst i det lange løp, for alle, sier Thue.

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
STOPP: Det blir ikke noe av et teknisk samarbeid om vann og avløp mellom Nannestad og Ullensaker kommuner. Nå må Nannestad og ordfører Hans Thue finne egne løsninger.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no