25. jun
 
Bønder frykter byggeforbud rammer næringen hardt
Mange protesterer og mot tredje rullebane og bygge- og deleforbud. Per og Eli Ramstad rammes igjen og mener det er uforståelig at landbruket kan få midlertidig forbud mot tiltak.

Publisert: 27.des.2017 19:00
Oppdatert: 26.des.2017 20:21

De bor på Røgler gård mellom dagens to rullebaner på Gardermoen. Nå planlegges en tredje rullebane, og Ramstad-familien er blant cirka 200 berørte som har sendt inn uttalelser.

– Rent generelt synes det helt uforståelig at landbruket, som eneste næring, kan få midlertidig forbud mot så å si alle tiltak, skriver Eli og Per Ramstad i brevet.

Massivt engasjement

– Det er derimot forståelig at det ikke etableres ny bebyggelse som kan bli utsatt for skadelig støy- og luftforurensing, men at man setter en midlertidig stopp for allerede etablert næringsvirksomhet er helt urimelig, sier Per Ramstad.

Avinor er i gang med planleggingen av en tredje rullebane, og har etter bestilling fra Ullensaker kommune produsert et nytt og foreløpig støysonekart. På bakgrunn av dette innstilte Ullensaker kommune på bygge- og deleforbud for cirka 2.000 eiendommer i gul og rød sone – med tilliggende stiplede linjer. De 200 uttalelsene gir hovedsakelige uttrykk for følgende:

Protester mot etablering av tredje rullebane

Verditap på eiendommer som følge av nye støysoner/midlertidig forbud mot tiltak.

Krav om nyansering av midlertidig forbud mot tiltak i rød støysone.

Klager over nåværende støysituasjon i dagens støysoner.

Ønsker juridisk bistand

Ønsker om juridisk/økonomisk bistand fra kommunen for å avhjelpe konsekvenser av valg av trasé for tredje rullebane for kommunens innbyggere.

Det er ikke første gang familien Ramstad berøres av flyplassutbyggingen. I forbindelse med hovedflyplassen har de vært tvunget til å gi fra seg store arealer tidligere. De er derfor blitt tilkjent støyerstatning, både i form av penger og støyreduserende tiltak. Nå skal de restaurere en gammel potetkjeller med vognskjul som er vurdert bevaringsverdig.

– Vi synes det virker forhastet å gå så detaljert inn som kommunen nå foreslår. Dette baserer vi også på holdningen blant nabokommunene, der de foreløpig forholder seg rolige, sier Ramstad.

Bondelaget kritisk til byggeforbudet

Leder Ole Martin Hagen i Ullensaker Bondelag mener kommunens foreslåtte restriksjoner for landbruksnæringen i støysonen rundt Gardermoen er uforståelig.

– I sitt varsel om innføring av midlertidige restriksjoner blir landbruket, som eneste næring, berørt. Det er det ingen grunn til, sier Hagen til EUB. Han er selv bonde med vinterforede sauer på Algarheim, blir ikke direkte berørt av et mulig bygge- og deleforbud, men representerer mange som kan bli det.

– Det er forståelig at våningshus og kårboliger behandles på samme måte som annen boligbygging. Men slik forbudet er formulert vil det gjelde alle byggetiltak. Det er helt urimelig at man ikke skal kunne bygge for eksempel korntørker eller gjødselkummer, sier Hagen. Han minner også om at ingen av nabokommunene hittil har varslet tilsvarende restriksjoner. Bondelaget har også sendt innspill til kommunen.

– Vi er i høyeste grad imot utbygging av rullebane 3

Cirka 200 har levert uttalelse til Ullensaker kommune på det foreslåtte bygge- og deleforbudet.

EUB trykker her utdrag av noen:

– Kan vi fortsatt bygge det vi har fått godkjenning på fra kommunen? Kan vi regne med å få godkjent et planlagt lite tilbygg ved inngangspartiet for å få et bad som kan bli stort nok til å leve med? Flytte et vindu i 2.etg i forbindelse med oppussing? Bygge tak over inngangspartiet til den nybygde leiligheten slik vi hadde tenkt? Hvilken innvirkning vil dette forbudet ha på verdien av vår eiendom? Både i dag, og når kartene over de endelige støysonene foreligger? Hvem skal fastsette verdien på eiendommen vår, og når vil dette tidligst kunne skje? Kan vi regne med å få igjen for våre investeringer i eiendommen?, skriver én.

– Et slikt forbud har store konsekvenser for de berørte. Man blir sittende i et «vakuum», hvor man ikke får solgt og ikke kan endre. Dersom forbudet varer over lang tid, vil det gi dårligere prisutvikling for disse boligene sammenlignet med naboområder uten forbudet. I tillegg vil det gi redusert vedlikehold og avventende holdning til å investere i eget hus, som gjør at verdien blir lavere enn boliger i nabolaget, skriver én annen.

– Jeg forventer derfor at et eventuelt vedtak om forbud mot tiltak i landbruket blir mer nyansert. skriver én tredje.

Kommunen forbereder politisk sak

Kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger sier de er i full gang med å forberede en politisk sak som skal opp til behandling på nyåret.– Vi har mottatt cirka 200 uttalelser til varsel om midlertidig forbud mot tiltak. Cirka 20 prosent av disse gjelder spørsmål om hvilken støysone den respektive eiendom er berørt av. Disse er besvart direkte av administrasjonen, sier Kronen Tveranger til EUB.

For noen uker siden sendte kommunen ut varsel om midlertidig bygge- og deleforbud til cirka 2.000 berørte eiendommer.

– Saksgangen videre nå?

– Vi forbereder nå en politisk sak der vi kommenterer og svarer ut merknadene, og kommer med en anbefaling med henhold til det varselet som er sendt ut. Saken settes på sakskartet i formannskapet og kommunestyret når ordfører ønsker det, svarer Kronen Tveranger.

Bygge- og deleforbud

  • Basert på et nytt og foreløpig støysonekart fra Avinor, har Ullensaker kommune sendt ut varsel om bygge- og deleforbud til cirka 2.000 eiendommer.
  • De andre kommunene, som Nannestad og Eidsvoll, er i gang med å gjøre sin vurderinger basert på det nye støysonekartet. 
  • De har foreløpig ikke konkludert med hva de skal gjøre.
  • Flere, deriblant utbyggere og berørte naboer, har reagert kraftig på kommunens grep.
 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no