17. jun
STØY. Naturskjønne Hersjøen er så utsatt for støy at flere politikere mener området er uegnet som boligområde.
 
Delte meninger om Hersjøen
MOGREINA. Dette mener partene om boligplanene på Hersjøen camping.

Publisert: 20.mar.2017 14:13
Oppdatert: 22.mar.2017 10:39

EUB avslørte nylig boligplanene på Hersjøen camping. Ordfører Tom Staahle og Frp sier ja, og vi spurte de andre partiene:

1. Ja eller nei til boliger der?

2. Hvis ja, var planene på planmøtet så gode at dere kan gå for dette antallet eller noe deromkring?

3. Hvis dere er mot, hvorfor?

4. Hva er best utnyttelsen der?

IKKE CAMPINGPLASS

- Det blir ikke campingplass igjen, så hvis tomta skal utvikles er boliger det beste. Hersjøen er ikke i boligprogrammet, men må da tas inn ved neste rullering og man må se i hvilken periode det er naturlig å finne plass, sier Willy Kvilten (H) som svarer på eget initiativ.

- Vi så bare grovskisser og trenger mer konkret før vi kan gi tommel opp. Men planene er spennende.

- Høyre er ikke i mot utbygging, men tiltakshaver må forholde seg til bestemmelsene. Dokumentasjon av støy må presenteres. Jeg er ikke bekymret for støy i husene, men det må bli akseptable forhold ute.

- Tomta er spennende så jeg ser gjerne planer som utnytter terrenget godt, og at vi får alt fra eneboliger til rekkehus og andre typer som passer, ser Kvilten.

JA

Lise Kragset Furuseth (KrF) er ikke i planutvalget og var ikke til stede tirsdag, men svarer:

- Ja, men viktig å gjøre støyavbøtende tiltak. En må også se på skole- og barnehagefasiliteter.

- Forhåpentligvis kan det gi grunnlag for en lokal matbutikk samt bedre kollektivtilbud. Her tas heller ikke dyrket mark.

- Ut i fra det vi har lest i lokalavisa tenker vi at rundt 100 boenheter kan være ok.

- Vi er ikke imot utbygging, men en kombinasjon av boliger, friområder og tilgang til Hersjøen er den beste utnyttelsen.

NEI

- Vi er mot nå, men ser enkelte fordeler med å vurdere utbygging. Blant annet at det ikke berører dyrka eller dyrkbar mark og at det er vanskelig å finne annen god utnyttelse. Men antallet boliger er problematisk og utløser utfordringer rundt infrastruktur. Spørsmålet er i hvilken grad vi kan få utbygger til å dekke dette, sier Lars Egil Berg i Sp.

- Det er flere forhold. Infrastrukturen er ikke god nok til å takle en så stor utbygging med 200 - 300 boliger som ble skissert i møtet, heller ikke skolekapasiteten er tilstrekkelig. Vi spør også om det er behov for en slik satellitt når vi allerede har avsatt områder for utbygging tilstrekkelig for flere årtier framover. Her bør det i tilfelle tas en prinsippdiskusjon ved neste rullering av kommuneplanen.

- Hovedankepunktet er oppvekstmiljø i støy. Å bygge for så mange i et område der man knapt kan snakke sammen utendørs når flya går over, er ikke å anbefale. Man kan si at folk kjøper og bor der frivillig, men for eksempel barn velger ikke selv og erfaring tilsier at mange innbyggere får plager av støy over tid. Området er i gul støysone og vi bør uansett ikke bygge mer i den før tredje rullebane er avklart.

- Vi har ikke tatt stilling til best utnyttelse, men vi kommer tilbake til dette i arbeidet med rullering av kommuneplanen.

LEDER: Eks camping

Vil heller ha treningssenter

Ullensaker Ap er svært uenige i boligplanene.

– Hersjøen er et av områdene våre med mest flystøy og vi anser det umulig å etablere et bomiljø med utearealer som tilfredsstiller de oppvekstvilkår vi ønsker barn skal ha. Hus kan lydisoleres, men uteområdene er det umulig å skjerme. Barn skal kunne leke ute uten å bli utsatt for den graden av støy og forurensning, og det er ingen grunn til å tro at støysituasjonen ved Hersjøen blir bedre, sier Eyvind J. Schumacher.

– Vi er svært undrende til at posisjonen er så villige til å se bort fra kommuneplaner og gi dispensasjoner til bygging i slike områder. Dersom Stortinget vedtar en tredje rullebane øst for dagens, blir Hersjøen enda mer utsatt. Hvis man er litt framsynt så forstår man at det er svært lite bærekraftig å etablere et bomiljø med over 200 enheter der

 – Vi må man også planlegge utbygging på bakgrunn av teknisk infrastruktur. Det blir antakelig meget dyrt for kommunen å etablere en satellitt med så mange boenheter der. Mogreina skole har heller ikke kapasitet til å huse alle de nye elevene.

– Vi er positive til utvikling, men tror området passer ypperlig til for eksempel et treningssenter og en tursti rundt Hersjøen, sier han.

LES OGSÅ: Vil bygge 125 boliger på campingplassen

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no