15. sep
Full fart ved kirkegården. Her er Jeff Niklasson på veg til området som skal undersøkes ved kirkegården i Eidsvoll. Jernbaneverket jobber grundig for å undersøke grunnforholdene i området når de skal bygge nytt dobbeltspor.
 
Denne maskinen skal gi trygg jernbane
EIDSVOLL. Jernbaneverket tar ingen sjanser med det nye dobbeltsporet på jernbanen. Jeff Niklasson har ett års utdanning i grunnboringsmaskinen, som er nøkkelen i jobben.

Publisert: 03.mai.2015 13:24
Oppdatert: 27.jan.2017 13:10

- Denne brukes for å finne ut hvordan grunnen ser ut under her, og er med på å danne grunnlaget for hvor det nye dobbeltsporet kan og skal ligge, sier Niklasson til EUB. Jernbaneverket har presentert det de mener er det beste traséforslaget for det nye dobbeltsporet fra Venjar til Minnesund. Bak detalj- og reguleringsplanen for nytt dobbeltspor ligger et nitid arbeid. Feltgeotekniker Jeff Niklasson i Norconsult Fältgeoteknik AB er en nøkkelperson i arbeidet. Han fører grunnboringsmaskinen som gir viktig faktagrunnlag for detaljering av linjevalg, reguleringsarbeid og utarbeidelse av teknisk detaljplan.

- Med maskinen kan vi ta flere prøver, og se etter for eksempel fjell og leire.

LES OGSÅ: Nytt jernbanespor kan skade bygninger på prestegården

100 meter ned i bakken

Han skal jobbe med grunnboringsmaskinen fra Venjar til Hamar i underkant av tre år framover. Grunnboringsmaskinen kommer langt ned i bakken. Om det ikke ligger fjell eller noe annet i massene kan den enkelt gå 100 meter ned.

- Jeg har hatt denne jobben i sju år. Det er en bra jobb og jeg stortrives.

Den avanserte maskinen er fjernstyrt. Flere gjorde store og nysgjerrige øyne da han tok seg fram med doningen ved kornsiloen og opp Badebakken i Eidsvoll.

- Maskinen er avansert, og det er ett års utdanning for å bruke den. Vi tar ulike prøver av grunnen, og så blir disse analysert på laboratoriet. Jeg jobbet også i området her under Fellesprosjektet

- Vi borrer bredt innenfor og utenfor området som er definert i kommuneplanen for nytt dobbeltspor. Dette gjøres i henhold til retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, og skal sikre et helhetlig bilde av grunnforholdene, sier prosjektsjef Anne Braaten i Jernbaneverket. Hun sier grunnboringsprosjektet er avgjørende.

Det er strekningen fra Venjar til Eidsvoll som byr på de aller største tekniske utfordringene.

Onsdag 18. mars la Jernbaneverket fram forslag til planprogram på strekningen.

Det ble i 1995 vedtatt reguleringsplan for dobbeltspor på Gardermobanen helt fram til Eidsvoll stasjon, men fra Venjar til Eidsvoll ble det kun bygget enkeltspor.

Strekningen på fire kilometer går gjennom et utfordrende terreng med hovedsakelig kupert ravinelandskap med løsmasser og mye krevende grunnforhold. Det er én av grunnene til at grunnboringsmaskinen, som EUB skriver om i dag, er hyppig brukt i området.

Det må bygges hele fire bruer - ved Nessa, Kvisldalen, Mork og Ålborgvegen, samt en 80 meter lang kulvert ved Dønnumryggen. Men det mest utfordrende er en løsmassetunnel inn mot Eidsvoll stasjon. De fleste husker vel raset i tunnelen da Gardermobanen ble bygget. Derfor tar Jernbaneverket ingen sjanser.

For hele strekningen går Jernbaneverket inn for å bygge et nytt spor parallelt med det gamle, hvor det nye legges på østsiden av hele strekningen. Området består mest av landbruksjord.

Med en høringsfrist i planprogrammet 2. mai, kan programmet blir vedtatt i kommunen i juni 2015.

Jernbaneverket kan da utarbeide et planforslag med underliggende dokumentasjon fra sommeren i år og fram til januar 2016. Da kan man ha en høring og offentlig ettersyn vinteren 2016. Grunnerverv og byggeplan kan skje fra 2016 til 2018 hvor det er estimert anleggsoppstart.

LES OGSÅ: Må rive brua på Eidsvollvegen når Gardermobanen utvides

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no