25. jun
 
Dømt for å skremme skolebarn
Den sinte naboen slo i taket på bilen som var på veg til Feiring skole med skolebarn. Han ropte også til andre elever som var på skolevegen. Dette skjedde selv om mannen var ilagt besøksforbud. Nå er han dømt.

Publisert: 22.feb.2012 18:15
Oppdatert: 26.jan.2017 14:30

En Feiring-kar i 70-årene liker dårlig at vegen nedenfor eiendommen hans brukes til skoletrafikk. Nå har Øvre Romerike tingrett dømt mannen til 20 dagers betinget fengsel og ei bot på 20.000 kroner for ved utilbørlig oppførsel å ha forstyrret alminnelige fred og orden og lovlige ferdsel på stedet. Mannen må også betale 8.000 kroner i saksomkostninger.

BESØKSFORBUD
Ifølge tiltalebeslutningen har mannen gjentatte ganger i perioden 30. september 2010 til 17. mai 2011 stilte seg opp ved Feiring skole for å vise fram papirer til elever, foreldre, lærere og andre besøkende til skolen, og på denne måten forstyrret den alminnelige fred og orden. Tiltalte har gjentatte ganger hindret ferdselen til Feiring skole til tross for at han var ilagt besøksforbud 20. oktober 2010. I en tilleggstiltale heter det at han krenket besøksforbudet ytterligere fire ganger i perioden 9. august til 15. september 2011.
Da saken var oppe i Øvre Romerike tingrett, erklærte tiltalte seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningene.

KJØPTE EIENDOM
Mannen i 70-åra forklarte at han hadde kjøpt en eiendom fra AS Eidsvoll Tomteselskap i 1980. Kommunen har i ettertid begynt å bruke vegen nedenfor tiltaltes eiendom som atkomst til Feiring skole. Vegen var tegnet inn på reguleringsplanen som lå som vedlegg til kjøpsavtalen. Det fremgikk imidlertid ikke at vegen skulle brukes som atkomst til skolen. Dette hadde ikke tiltalte forestilt seg ved kjøpet, og han føler at han har vært utsatt for bedrageri av Eidsvoll kommune, som eier tomteselskapet. Dette var imidlertid ikke tema i straffesaken, og retten går ikke nærmere inn på dette forholdet.

AGGRESSIV OG TRUENDE
Etter en helhetsvurdering finner retten det klart at tiltaltes oppførsel kan karakteriseres som utilbørlig atferd. Retten fikk vitneprov på at tiltalte i løpet av høsten 2011 har blitt mer aggressiv og truende i sin oppførsel.

Retten finner det bevist at tiltalte ved sin utilbørlige atferd både har forstyrret den alminnelige fred og orden, samt hindret ferdsel til og fra skolen.

Øvre Romerike tingrett ila tiltalte forbud mot å oppholde seg på Feiring skole og hindre ferdsel til og fra skolens område. Ved tre tilfeller har tiltalte oppholdt seg på snuplassen mellom skolen og vegen nedenfor hans eiendom.

SINT PÅ KOMMUNEN
Retten peker på at tiltalte har en oppfatning av hva som er rett og galt som ikke stemmer med virkeligheten. Tiltalte har ikke noen rett til å gjøre livet surt for uskyldige tredjeparter selv om han er sint på kommunen.

Retten er usikker på hva som må til for å hindre at tiltalte på ny opptrer til sjenanse og bryderi i skolesamfunnet. Retten er enig med aktor i at det store antallet overtredelser må medføre en betinget reaksjon med tillegg av en bot. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 20 dager, med en prøvetid på to år. Han må også betale ei bot på 20.000 kroner, samt 8.000 kroner i saksomkostninger. Dommen i tingretten er enstemmig.

 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no