24. apr
SKOLEVEG: Hurdal kommune har brukt ressursene sine på andre prosjekter enn å søke om midler i Aksjon skoleveg.
 
Dyrt å være liten og fattig
Mens de andre kommunene på Øvre Romerike har fått tilskudd i millionklassen til å sikre skolevegene, har ikke Hurdal søkt om midler.

Publisert: 16.feb.2018 06:00
Oppdatert: 16.feb.2018 09:06

Mens Eidsvoll har fått drøye 1,3 millioner, Nannestad 456.000 kroner og Ullensaker i overkant av 1,6 millioner kroner, står Hurdal med null kroner.

– Vi har valgt å bruke ressursene på andre tiltak, sier rådmann Bente Rudrud Herdlevær.

MÅ BIDRA SELV

For å få midler til å sikre barnas skoleveg, er det et krav fra Statens vegvesen at kommunen bidrar med et visst beløp selv – altså en egenandel.

– Det kreves at alle prosjekter det skal søkes midler til, er ferdig detaljprosjektert slik at det kan igangsettes ganske raskt når tilsagn om midler blir gitt. I tillegg må kommunen ha avsatt midler i budsjettet til egenadel, sier Odd Sverre Burås, leder plan og utvikling i Hurdal kommune.

– RESSURSKREVENDE

Burås sier at det også krever mye ressurser for aktuelle prosjekter, slik som planlegging og prosjektering, inkludert avklaring med berørte grunneiere.

– Dette er kostnader som kommunen selv må dekke fullt ut, sier Burås.

Han forteller at kommunen ikke hadde prosjekter som var ferdig planlagt på søknadstidspunktet.

– Manglende ressurser til å følge opp slike prosjekter, er hovedårsaken til at vi ikke søkte, sier han.

MÅ PRIORITERE STRENGT

Rådmann Bente Herdlevær Rudrud sier seg enig med Burås.

– I en liten kommune som Hurdal må vi prioritere ressursbruken strengt. Det er mange gode tiltak som kommunen kan søke midler på, men hvor det også forventes at kommunen stiller med egenandel eller egeninnsats, sier hun.

Rådmannen opplyser at kommunen kjører prosjekter og søker midler når dette er aktuelt, men at det i år var andre prosjekter enn Aksjon skoleveg som hadde prioritet.

– EN GOD ORDNING

Eidsvoll kommune har fått tildelt 1.320.000 kroner i Aksjon skoleveg.

– Vi er takknemlige for at det finnes en slik ordning, sier Alexander Vatnehagen, avdelingsleder kommunalteknikk i Eidsvoll kommune.

Han sier at ressursene som kommunen må bruke på tilrettelegging av slike søknader, avhenger av kompleksiteten i prosjektet.

– Noen omsøkte tiltak er enklere enn andre. Tiltakene ved Vilberg skole, for eksempel, er enkle, mens å anlegge nye gang- og sykkelveger krever mer, sier han.

Kommunen må være tiltakshaver og bidra med en egenandel på minimum 20 prosent på kommunale veier. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er gjennomført innen utgangen av året.

TOTALT 3,4 MILLIONER I STØTTE

Kommunene på Øvre Romerike har til sammen fått 3,4 millioner i støtte fra Aksjon skoleveg 2018.

Eidsvoll: 1.320.000 kroner.

 • 1 million til gang- og sykkelveg Mosvingen-Tunlandsvegen på Dal. Kostnadsramme 3,5 millioner.
 • 320.000 kroner til trafikksikring Tynsåskvegen-Kastellvegen (Vilberg skole). Kostnadsramme 400.000 kroner.

Nannestad: 456.000 kroner.

 • 224.000 kroner til veglys Skjærevegen og kryss Holkebyvegen. Kostnadsramme 280.000 kroner.
 • 104.000 kroner til opphøyde gangfelt Holkebyvegen/Ludvig B.
 • Kostnadsramme 130.000 kroner.
 • 128.000 kroner til flere fartshumper på skolevegene. Kostnadsramme 160.00 kroner.

Ullensaker: 1.640.000 kroner.

 • 360.000 kroner til veglys gamle Algarheimsveg. Kostnadsramme 450.000 kroner.
 • 360.000 kroner til belysning gangveg Fladbyseter-Skogmo. Kostnadsramme 450.000.
 • 920.000 kroner til forlengelse av gangveg med belysning Skogmo. Kostnadsramme 1.150.000 kroner.

Fakta

 • Årlig deler Statens vegvesen ut midler til kommunene gjennom Aksjon skoleveg.
 • Målet er å sikre skolevegen for elevene.
 • Kommunene, som får innvilget midler etter søknad, må selv betale minimum 20 prosent av prosjektenes totalkostnader.
 • I år fikk kommunene på Øvre Romerike tildelt totalt drøye 3,4 millioner kroner gjennom ordningen.

LES OGSÅ: Ingen veg utenom - det blir eiendomsskatt i Hurdal

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no