20. jul
REKREASJON: Ordførerne Runar Bålsrud (t.v.), Hurdal, John-Erik Vika, Eidsvoll, og Hans Thue, Nannestad, viser til at totalforbudet mot vannscootere fortsatt gjelder. Dermed er det ulovlig med vannscootere også på Hurdalssjøen.
 
Vil verne rekreasjonsområdene: Fortsatt totalforbud mot vannscootere
ØVRE ROMERIKE. Det er ulovlig å kjøre vannscootere i Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommuner.

Publisert: 26.jun.2017 17:00
Oppdatert: 26.jun.2017 11:39

– Det har vært en utbredt misforståelse om vannscooterreglene etter at Klima- og miljødepartementet opphevet Vannscooterforskriften, sier John-Erik Vika (Sp), ordfører i Eidsvoll.

Han viser også til samferdselsministeren som uttalte seg i media uten å nevne at kommunene kunne vedta lokale forskrifter.

Både Eidsvoll, Hurdal og Nannestad har fra før så godt som likelydende forskrifter om totalforbud mot vannscootere.

– Disse trådte i kraft i 1996, og gjelder fortsatt, selv om Vannscooterforskriften er opphevet av regjeringen, sier Vika.

Bare Eidsvoll kan gi dispensasjon. Kommunene som ikke har vedtatt lokale forskrifter vil etter opphevelsen av forskriften ha hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag.

VIKTIG MED AVKLARING

– Det er viktig å få avklart dette nå, og jeg er også uenig at vannscootere skal sidestilles med båter. Vannscootere forårsaker mye mer støy enn båter, sier Runar Bålsrud (V), ordfører i Hurdal.

– Vi må verne om det flotte landskapet og muligheten til rekreasjon, sier Hans Thue (Ap), ordfører i Nannestad.

I Ullensaker kommune er det ikke tillatt med verken ferdsel med motorbåt eller vannscooter på noen innsjøer eller vassdrag.

– Dette følger av motorferdsellovens paragrafer tre og fire, hvor ferdsel med motorfartøy ikke er tillatt på innsjøer som er under to kvadratkilometer. Det er ingen innsjøer som er større enn dette i Ullensaker. I tillegg er for eksempel Hersjøen og Nordbytjern vernet som landskapsvernområder, sier Kirsten Marie Sødal, rådgiver plan- og næring i Ullensaker kommune.

SENTRAL FORSKRIFT OPPHEVET

Klima- og miljødepartementet opphevet 18. mai den sentralt fastsatte forskriften om vannscooter. Vannscooter er dermed i utgangspunktet likestilt med andre fritidsfartøy.

– Kommuner som ønsker det, kan fastsette lokale reguleringer om fart og bruk av kommunene sine sjøområder, elver og innsjøer, opplyser Øivind Dannevig, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet.

Han viser også til at enkelte kommuner allerede har fastsatt slike forskrifter for vassdrag, enten om motorferdsel generelt, eller vannscootere spesielt.

– Disse reguleringene blir videreført. Det samme gjelder bestemmelser i verneforskrifter som forbyr eller begrenser vannscooter i hele eller deler i verneområder, noe som følger av prinsippet om at spesiell lovgivning går foran generell lovgivning, sier Dannevig.

FELLES REGLER FOR MJØSA

Ordføreren i Gjøvik har tatt initiativ overfor alle kommunene rundt Mjøsa for å etablere én felles forskrift for vannscooterkjøring på Mjøsa.

– Ledelsen i Mjøsa Strandeierforening har registrert at ordføreren i Gjøvik har tatt et initiativ overfor alle kommunene rundt Mjøsa om å etablere felles forskrift for bruk av vannscooter på Mjøsa. Vi har bedt om, og har fått, ordførerens offisielle forslag til de øvrige seks ordførerne. Styret i Mjøsa Strandeierforening drøftet saken i møte den 8. juni, og besluttet at vi støtter ordfører Bjørn Iddberg fullt ut i dette initiativet, sier Christian Haugen, styreleder i Mjøsa Strandeierforening.

Norges Motorsportforbund mener at kommunene må sette av områder til organisert idrettsaktiviteter i stedet for å gi forbud over alt.

– Dersom kommunene systematisk begynner å regulere områder og anlegg for båtsport vil det bli mye enklere å få respekt for at andre områder blir skjermet og forbeholdt rolig rekreasjonsaktivitet, uttaler båtsportleder Ivar Schjetlein i NMF i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kjørte med vannskuter

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
DISPENSASJON. Det er også totalforbud mot bruk av vannscootere på Vorma i Eidsvoll, men det kan det gis dispensasjon for arrangementer som Vannvittige dager. Arkivfoto: Anita Hanken
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no