17. jul
FAGERHØY. Eidsvoll kommune har avlastningsbolig på Fagerhøy. Det er et av stedene som fylkesmannen har hatt tilsyn med.
 
Fylkesmannen med sviende kritikk av Eidsvoll kommune
EIDSVOLL. Påpeker svikt i kommunens styringssystemer.

Publisert: 08.mar.2016 14:17
Oppdatert: 27.jan.2017 13:59

I regi av Helsetilsynet har Fylkesmannen i Oslo og Akershus sett på forholdene ved Fagerhøy avlastning og avlastningsboligen i Helge Neumannsveg.
Det ble avdekket at kommunen bryter loven på flere områder, og hovedårsaken til det er mangel på planlegging, evaluering, dokumentasjon og mangelfull opplæring, noe som er et ledelsesansvar.

IKKE FORSVARLIG TJENESTE

Helsetilsynet har funnet at kommunen ikke sikrer forsvarlige tjenester gjennom systematisk planlegging og evaluering av tjenestetilbudet ved de to avlastningsboligene.
Årsaken er blant at det har sviktet i vurderingen av sammensetningen av brukere, som i ett tilfelle hadde vidt forskjellig behov. Dermed fikk ikke disse den hjelpen de trenger fordi det sviktet i den faglige kompetansen. Dette igjen førte at det ikke ble satt inn tilstrekkelig bemanning på natt. Det ble også avdekket mangelfull referatføring fra møter. Brukerpermene har få rapporter, skiftelige evalueringer og kartlegginger. Tjenestetilbudet blir tatt opp på møter, men det blir ikke ført referater.
«Dette etterlater et inntrykk av at det på ledelsesnivå i liten grad evalueres om brukerne kontinuerlig mottar forsvarlige tjenester», heter det blant annet i den sviende rapporten fra Helsetilsynet.
LES OGSÅ: Eidsvoll kommune får skarp kritikk fra Helsetilsynet

MANGEL PÅ FAGKUNNSKAP

Helsetilsynet har avslørt manglende fagkunnskap og forståelse når det gjelder enkelte diagnoser og syndromer. De ansatte har i liten grad fått brukerrettet opplæring eller vært på kurs - dette til tross for at de har etterlyst dette. Alvorlige hendelser som skulle vært ført i journalen, er kun ført i beskjedbok og ikke formidlet videre.
Flere ansatte i tjenesten er intervjuet, og Helsetilsynet konkluderer at de viser mangelfulle kunnskaper om kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (red.anm.)). Det er få av de ansatte som har høyskoleutdanning, spesielt knyttet til utviklingshemming, og de får heller ikke veiledning utover samtaler på personalmøter.
Det er svikt i kommunens styringssystemer som har ført til uklare ansvarslinjer, mangelfull opplæring, veiledning og dokumentasjon. De ansatte har et genuint ønske om å gi gode tjenester, er opptatt av forebyggende arbeid og å finne andre løsninger enn å bruke tvang og makt, heter det i rapporten. Men selv om faglige evalueringer blir gjort i miljøet, blir ikke dette i liten grad gjort noe med på ledelsesnivå. Totalt sett vurderer Fylkesmannen at avvikene representerer en alvorlig svikt i virksomhetens styringssystemer.

TAS PÅ HØYESTE ALVOR

Eidsvolls ordfører, John-Erik Vika, sier i en kommentar at dette er noe han tar på høyeste alvor. - Vi politikere har stilt spørsmål hvor informasjonsflyten stopper opp. Kraftige avvik som oppdages må vi få presentert tidlig slik at avvikene kan bli lukket raskest mulig og tiltak må bli iverksatt for å bedre situasjonen, sier han.
- Svikter ledelsen?
- Nei, jeg vil ikke bruke ordet svikt, men på ett eller annet vis, svikter systemet. Kommunikasjonen kan bli bedre, sier ordføreren og legger til: - Nå må vi lete for å finne ut hvor det svikter og legge inn gode rutiner for å forhindre slike ting i framtida, sier ordføreren.
- Har omsorgssektoren blitt tildelt for lite midler til å kunne drive forsvarlig?
- Det er ikke grunnlag for å si at vi har bevilget for lite penger, mener ordføreren.
LES OGSÅ: - Vi gir ikke den omsorgen vi skal, og det går på sikkerheten løs

HAR INNFØRT NYE RUTINER

Janita Hofseth er virksomhetsleder for helse og bistand i Eidsvoll kommune. Hun sier at kommunen allerede har innført nye rutiner.
- Det har vært for dårlig dokumentert kommunikasjon fra dem som utfører tjenesten og videre oppover i systemet. Overordnede ledere må få bedre dokumentert oversikt over hele tjenesten, sier hun.
- Tilsynet påpeker særlig svikt i skriftlig dokumentasjon fra møter og evalueringer som omhandler brukerne. Hvorfor har dette ikke blitt gjort?
- Vi er ikke alltid klar over hva fylkesmannen legger i sine lovtolkninger. Vi har dermed ikke vært fullt ut klar over at dokumentasjon må gjøres så grundig. Tjenesten til brukerne har aldri vært uforsvarlig, men oversikten fra tjenesteutøvelsen for toppen, har ikke vært slik den burde.
- Tilsynet har blant annet påpekt at mangel på faglig beskrivelse av brukerne, og at sammensetning av disse har ført til for dårlig bemanning på natta. Dette har blant annet ført til at to brukere med utfordrende atferd har bodd sammen med to andre med store somatiske hjelpebehov. Hvordan kan slikt skje, Hofseth?
- Vi har ni boliger og to avlastningsinstitusjoner, og brukernes behov forandrer seg undervegs. Vurderinger er hele tiden en del av det daglige arbeidet vårt. I det tilfellet tilsynet har bemerket, ble det satt inn ekstra tilsyn på natta.
- Mangler dere ressurser?
- Nei. Hver gang vi opplever endret tjenestebehov, og vi rapporter om dette til budsjettforhandlingene, har vi fått de ressursene vi trenger, sier Hofseth.
- Hva gjør dere for å lukke avvikene?
- Nye rutiner er allerede innført. Vi har opprettet nye møteplasser hvor vi har fast møtestruktur og hvor dokumentasjon blir grundig ført. Dette er noe vi tar på alvor. Det ble satt inn omfattende strakstiltak allerede i oktober i fjor, og nå har vi en frist til 20. april for å gjøre rede for hva vi har jobbet med siden den tid. Tilsynet påpekte hva vi må forbedre, og det stiller vi oss positivt til. Tilsyn gir en god pekepinn, og gjør at vi kan yte en enda bedre tjeneste, sier virksomhetslederen.
LES OGSÅ: - Er beviset på at en kommunereform er nødvendig

- en svært sårbar gruppe

- Utviklingshemmede barn er en av de mest sårbare gruppene vi fører tilsyn med. Dette sier Liv-Sara Birkeland til EUB.
Hun representerer Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne saken, og hun var revisjonsleder ved tilsynet ved Fagerhøy og i Helge Neumanns veg.
- Hva er bakgrunnen for dette tilsynet, Birkeland?
- Fylkesmannen fører regelmessig tilsyn med alle kommuner når det gjelder bruk av tvang og makt. Siste tilsyn på dette området i Eidsvoll kommune var i 2006, svarer Birkeland.
- Hvor alvorlig ser du på det som ble avdekket i Eidsvoll?
- Både ved Fagerhøy og Helge Neumanns veg er det mange flinke ansatte som ønsker å yte gode tjenester og gjøre korrekte vurderinger rundt bruk av tvang og makt.
- Når kommunens systemer og rutiner svikter, legges det imidlertid ikke til rette for dette. Avvikene som er avdekket vedrørende systemer og rutiner, er alvorlige fordi utviklingshemmede barn er en svært sårbar gruppe som ofte ikke selv kan si ifra. De er derfor prisgitt at systemene rundt dem fungerer, sier Birkeland til EUB.
Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook
Abonnerer du på papirutgaven til EUB? Slik får du digital tilgang uten ekstra kostnader

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no