22. apr
NEI: Fylkesmannen vil ikke tillate boligbygging på Ladderudsletta, jordet mellom E6 og boligfeltet i bakgrunnen.
 
Fylkesmannen godkjenner ikke planene for Råholt
Fylkesmannen mener kommunedelplanen for Råholt tar for mye dyrket mark og legger opp til for mye bilkjøring.

Publisert: 29.nov.2017 06:00
Oppdatert: 29.nov.2017 10:18

– Det er for store utbyggingsreserver på Råholt og mange framtidige boligområder som ligger for langt fra sentrum, mener Fylkesmannen.

– For å redusere tap av dyrket jord, bygge opp om sentrumsutvikling og styrke utbyggingen i sentrale deler, bør kommunen ta ut flere planlagte byggeområder, mener han.

MAKS ÉN KM FRA STASJONEN

– Det bør bygge ut i eksisterende utbyggingsområder som ligger maksimalt én kilometer fra Eidsvoll Verk stasjon, sies det i Fylkesmannens uttalelse til kommunedelplanen.

NEI TIL BYGGEOMRÅDER

Fylkesmannen peker spesielt på tre planlagte utbyggingsområder, Ladderudsletta, Mangerud/Hjera og Tyskerud/Bekkedal.

Alle de tre områdene tar for mye dyrket jord og ligger for langt fra jernbanestasjonen, mener Fylkesmannen.

Totalt ville utbygging av disse tre områdene ha ødelagt over 130 dekar dyrket eller dyrkbar mark.

– Råholtområdet er omgitt av jordbruksområdet som er av nasjonal og regional verdi, påpeker Fylkesmannen.

FOR MANGE BOLIGER

Fylkesmannen mener også at kommunen har avsatt altfor store byggeområder i sørbygda.

– For framtidige byggeområder er det anslått et potensial på 2.600 boliger utenom sentrumsområdet. Dette er langt mer enn det er behov for, mener Fylkesmannen, men han gir samtidig ros til kommunen for planen om fortetting i sentrum.

– Forslaget om utvikling av er mer konsentrert sentrumsområde med gode kvaliteter på Råholt er svært viktig for å sikre jordvern og matproduksjon i et langsikring perspektiv, sier han.

LIKT FOR UTKANTER OG SENTRUM

Fylkesmannen kommer på nytt med restriksjoner for bilbruk, og vil ikke godkjenne planen for antallet parkeringsplasser.

– For å sikre at personreiser tas kollektivt, må det settes en streng maksimumsnorm for parkering, og det bør ikke differensieres mellom sentrumsområder og andre områder, skriver Fylkesmannen.

FLERE MARKNADER

I tillegg til dette har Fylkesmannen merknader knyttet til blant annet utbyggingsrekkefølge for boliger, grønn grense, støy, luftforurensing og boligsosiale hensyn.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no