20. jun
FOR LITE. Ullensaker kommunes budsjett for lovpålagte tjenester er for lite. Nå ligger det an til at politikerne må vedta mer penger til sykehjem, akutte boligløsninger og ressurskrevende brukere bare en drøy måned etter at budsjettet for 2017 ble vedtatt.
 
Har 17,7 millioner for lite bare en måned etter at budsjettet ble vedtatt
ULLENSAKER. En drøy måned etter at budsjettet ble vedtatt, varsler rådmannen i Ullensaker at det er bevilget for lite penger til flere lovpålagte tjenester.

Publisert: 27.jan.2017 07:11
Oppdatert: 01.mar.2017 11:04

Det har fått administrasjonen i Ullensaker kommune til å sette i gang full overvåking av situasjonen. Antall personer med behov og pengebruken skal følges nøye. Tendensen siden høsten 2016 er at antallet med behov for sykehjemsplass, antallet ressurskrevende brukere med krav på ekstra oppfølging og antallet med behov for hjelp til å skaffe bolig øker, og at dette medfører økte utgifter for kommunen.
Så langt er det snakk om en underbudsjettering på om lag 17,7 millioner kroner, penger som må omprioriteres på driftsbudsjettet dersom man ikke får ekstra inntekter som kan fases inn.
LES OGSÅ: For få sykehjemsplasser

- IKKE TATT NOK HENSYN

Konstituert rådmann Erlend Eggum sier at situasjonen er under kontroll.
- Det er ingen krise. Men det er en situasjon vi må følge tett, sier Eggum, som medgir at det nok ikke ble tatt nok hensyn til utviklingen i budsjettarbeidet i høst.
- Dette er lovpålagte tjenester, og vi har sett tendensen en stund. Jeg forstår at vi får spørsmål om vi burde justert budsjettene deretter allerede før jul, sier Eggum.
- Budsjettarbeider er langvarige prosesser, og merbehovene har utviklet seg gjennom hele høsten. Nå varsler vi politikerne om situasjonen, og at det kan komme behov for endringer, sier Eggum.
- Hva administrasjonen eventuelt vil foreslå av tiltak er ikke klart ennå. Først vil vi gjøre oppmerksom på situasjonen, for deretter å komme tilbake til tiltak. Men det vil eventuelt dreie seg om å omprioritere driftsbudsjettet eller finne nye inntekter, sier han.
LES OGSÅ: Overrumplet av snikprivatisering

- VI HAR HANDLINGSROM

Ordfører Tom Staahle sier at Ullensaker kommune har handlingsrom for å møte disse utfordringene.
- Det er vedtatt et budsjett med driftsramme på ca. 2.3 mrd. kroner. Innenfor denne rammen er det et handlingsrom for å spisse tjenestene våre - vi er opptatt av hvordan vi kan gi gode, effektive tjenester innenfor de rammene vi har, sier ordføreren.
- Det er også slik at behovene for tjenester og antall brukere med kompliserte behov ikke er statiske, men endres raskt spesielt innen helse- og omsorgssektoren. Vi får en politisk sak som belyser endring i brukerbehovene, og med løsningsforslag om kort tid. Da skal vi ta stilling til hvordan vi løser dette. Vi har en historie som viser at vi løser utfordringene våre og vi kommer til å gjøre det også framover, sier han.
LES OGSÅ: Avlyser salg av Gystadmarka

ER IKKE OVERRASKET

Janka Holstad, leder i Ullensaker Arbeiderparti, sier at hun ikke er overrasket over utviklingen.
- Rådmannen har gitt tydelige signaler om dette allerede i høst. Men flertallet har ikke tatt det inn over seg. Vi foreslo å styrke antall sykehjemsplasser i forbindelse med budsjettbehandlingen, og å etablere de fort, men ble nedstemt, sier hun.
- Dette er ikke en situasjon som kommer overraskende, dette er varslet over lang tid, sier Janka Holstad.
Hun sier at Ullensaker ikke har mye å hente på effektivisering.
- Kommunen driver allerede ti prosent mer effektivt enn andre vi kan sammenligne oss med, ifølge Kostra-tallene. Det betyr at det ikke er så mye mer å hente. Vi må skaffe oss andre inntektskilder, eller være villige til å legge ned tjenester som ikke er lovpålagte. Det tror jeg ikke noe vil, sier hun.
- Jeg tror Ullensaker er i en posisjon der vi har større utgifter enn inntekter. Det er rimelig å vurdere for eksempel skatt på næringseiendom. sier Janka Holstad.
Økt behov som det ikke er tatt høyde for i budsjettet:
Behov Antal Utgift mill. kr.
Ressurskrevende bruker 1 3
Sykehjemsplass 7 7
Personer uten fast bopel 12 7,7
SUM   17,7
Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook
 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no