27. jun
 
Lokal bondeleder har fått forbud mot å ha sau
Ved samtlige av Mattilsynets uanmeldte besøk de to siste årene viser deres rapporter kritikkverdige forhold og alvorlige lovbrudd hos sauebonden. Han er leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Oslo og Akershus.

Publisert: 27.apr.2018 21:00
Oppdatert: 27.apr.2018 20:41

I Mattilsynets 15 sider lange tilsynsrapport er tilsynets konklusjon og vedtak at den profilerte bonde- og småbrukarlagslederen, Marius Røer Andresen fra Eidsvoll, har brutt dyrevelferdsloven. Han kan ikke eie, holde, bruke, omsette, slakte, stelle eller på annen måte føre tilsyn med sauer. Restriksjonen gjaldt fra 9. april, og gjelder til den oppheves av Mattilsynet.

– Dette er en svært alvorlig sak. Vår oppgave er å ta vare på dyrevelferden. Sauebonden har fått mange muligheter gjennom flere år til å rette opp dyreholdet sitt, men han har ikke rettet seg etter påleggene han har fått, sier Gry Holmbakken, avdelingssjef Mattilsynet avdeling Romerike.

Bonden har påklaget Mattilsynets vedtak.

TILSYN TILBAKE TIL 2013

Det første tilsynet i rapporten er fra mai 2013. Da kom dyrevernsnemnda i Mattilsynet på Romerike på uanmeldt besøk på bakgrunn av høye tapstall på beite de to foregående årene. «Det ble tatt noen bilder inn gjennom vinduet i fjøset som viste flere dyr som var tynne og et generelt utrivelig preg på hele flokken», heter det i rapporten.

Ifølge Mattilsynet mente bonden at inspektørene fra nemnda urettmessig hadde tatt seg inn på eiendommen hans. Han ble pålagt å bedre forholdene for dyra og sørge for at de som ble sluppet på beite, hadde en god helsetilstand. Vedtakene fra dette tilsynet ble opphevet av klageinstansen fordi de ikke var forhåndsvarslet og tilstrekkelig opplyst før vedtak ble fattet.

FANT MANGE BRUDD

I juni 2016 fikk Mattilsynet melding om at ei søye fra mannens besetning hadde lammet på utmarksbeite. Ved dette tilsynet avdekket de også en rekke andre forhold, ifølge rapporten:

Tre værer i en innhegning som ikke hadde tilgang til vann. Da de fikk drikke, var de nærmest desperate etter å drikke.

En vær hadde unormalt stor pung – rundt 40 centimeter lang. Bonden mente det var helt normalt for den værtypen. Derfor var ikke veterinær tilkalt. Senere ble væren avlivet.

En eldre trelåve, hvor vinterfôra dyr pleide å stå, var uten brannvarslingsanlegg, noe som er påkrevd. Det elektriske anlegget var ikke dokumentert kontrollert de siste tre årene.

SAMMEN MED FYLKESMANNEN

I mai 2017 var Mattilsynet igjen på tilsyn, da sammen med Fylkesmannen, på grunn av høye tapstall over flere beitesesonger.

«Sauene som sto inne hadde mangelfull tilgang til vann. (...) De to værene som sto inne hadde ikke vannbøtte. Ei søye med lam i en av bingene hadde heller ikke vannbøtte. Hos sauene ute sto det to store vanndunker hvor vannet hadde en oljeaktig hinne på overflaten og var uegnet som drikkevann.», heter det i rapporten.

Tilsynet skriver videre at det var lite strø til sauene inne, og det var vått og til dels klinete i bingene slik at dyrene ikke hadde tørre liggeplasser.

To uker seinere ble det gjennomført ny inspeksjon. Da hadde sauene heller ikke tilgang til vann, ifølge Mattilsynet.

Bonden ble etter dette blant annet pålagt et hastevedtak om å sikre gode rutiner som sikrer at sauene til enhver tid har tilgang til drikkevann av god kvalitet. I tillegg til pålegg om å prøve å kartlegge når og hvor dyr blir borte på beite og at tilsynsaktiviteten skulle journalføres. Ved tap av dyr, skulle sannsynlig årsak noteres.

MÅTTE BRYTE OPP FJØSET

I desember i fjor var Mattilsynet igjen på en uanmeldt befaring. Da ble de nektet adgang til gården, i følge rapporten.

I februar i år kom Mattilsynet tilbake. Denne gangen med bistand fra politiet. Da ble de møtt av en låst fjøsdør med hengelås. Denne ble skåret opp med vinkelsliper.

«Inspeksjonen viste svært kritikkverdige forhold både med hensyn til vanntilgang, talle, reinhold hos en hesten og mulighet for hesten til uteliv og mosjon», heter det i Mattilsynets rapport.

Bonden fikk da hastevedtak på å bedre forholdene for dyra. Med bistand fra politiet ble det gjennomført en ny befaring fem dager seinere, heller ikke da var forholdene slik de skulle være. Etter dette, fattet Mattilsynet vedtak om forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven § 33.

– Sauebonden har påklaget vedtaket, og vi jobber med en behandling i første klageinstans, før saken sendes til ny vurdering på hovedkontoret, opplyser Gro Holmbakken, avdelingsleder for Mattilsynet avdeling Romerike.

GITT MANGE SJANSER

– Han har fått mange sjanser til å rette opp forholdene, men har ikke etterkommet våre pålegg, sier Holmbakken, som mener at dette er en vanskelig sak for alle parter.

– Jeg mener vi er på trygg grunn. Vi har god dokumentasjon som underbygger vårt vedtak, sier Holmbakken.

Mannen fikk en frist til 9. april med å avvikle sauebesetningen sin.

– Vi har fått melding om at så er gjort, opplyser Holmbakken til EUB.

BONDENS TILSVAR: HAR AVSLUTTET DYREHOLDET

Avisen har tidligere denne uken hatt telefonintervju med Røer Andresen hvor han fikk presentert saken og fikk mulighet til å forklare sin versjon. Han ønsket da ikke å kommentere eller siteres fra samtalen.

Røer Andresen ble også tilsendt hele saken på e-post for å kunne komme med sine kommentarer og tilsvar til artikkelen og Mattilsynets rapport.

Han svarte da i en SMS: «Mitt dyrehold er avsluttet – utover det har jeg ingen kommentarer», skriver Marius Røer Andresen.

- Vi har nulltoleranse

Merete Furuberg, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier at de har nulltoleranse i forhold til dyrevelferd.

Hun har lest Mattilsynets rapport og sier at det er sterke ting som der kommer fram, og at om det stemmer, så er det ikke slik skal det ikke være.

– Men jeg har ikke fått Røer Andresens tilsvar, og kan derfor ikke kommentere saken mer på det nåværende tidspunkt, sier Furuberg til EUB.

Furuberg forteller at det i det siste har vært flere saker hvor dyreholdere har et anstrengt forhold til Mattilsynet.

– Bondebladet hadde nylig et oppslag om et ektepar som følte seg tråkket på av Mattilsynet. Jeg har også fått inn lignende varselssaker fra andre. Vi har derfor bedt om møte med Mattilsynet etter jordbruksforhandlingene, sier Furuberg.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no