21. jul
Tillatelse: Eidsvoll kommune har valgt å gi dispensasjon for tiltaket. To innkvarteringsbrakker med 16 soveenheter per i to år er resultatet.
 
Brakkeriggen får stå i to år
Kommunen har gitt tillattelse til midlertidig utplassering av to innkvarteringsbrakker – med 16 soveplasser i hver – for to år.

Publisert: 18.jul.2017 14:00
Oppdatert: 20.jul.2017 10:15

Naboer har henvendt seg – både til EUB og Eidsvoll kommune – med spørsmål om oppføringen kan være i henhold til kommunens bestemmelser.

– Det er 16 soveenheter per brakke. Det er opplyst i søknaden at brukerne av brakkene jobber i området, sier bygningssjef Na Stephansen i Eidsvoll kommune. I kommuneplanens arealdel er tomten avsatt til boligbebyggelse. Stephansen viser til Plan- og bygningsloven § 30-5.

– Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (...) , må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. Kommunen har vurdert at en slik midlertidig plassering kan gis i to år, sier hun.

LES OGSÅ: Brakker på plass

Tillatelse med vilkår

Statens vegvesen har gitt tillatelse med vilkår for utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 503 (Finstadvegen) til eiendommen. Tillatelsen gjelder kun for stedet som er nevnt i vedtaket, og gjelder for boligformål.

«Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvar for at frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven § 43. Såfremt dette ikke skjer kan avkjørseltillatelsen bli trukket tilbake», står det i vilkårene for avkjøringstillatelsen fra vegvesenet. Det står også at eieren må opparbeide snu- og manøvreringsområde inne på egen eiendom for å unngå rygging på fylkesvegen. Tiltakshaver er Øvre Romerike Eiendomsutvikling AS. Ifølge kommunen ble det avholdt en forhåndskonferanse i sakens anledning 11. mars i 2016.

LES OGSÅ: Byggestart i høst. Alle elevene må over i brakker

Ga dispensasjon

«Etter en eventuell innvilgelse av inneværende søknad om dispensasjon, ønsker søker å jobbe videre med en reguleringsplan for permanente boliger på omsøkte tomt», står det i et brev fra Eidsvoll komme til tiltakshaver sendt 9. juni i år. I samme brev står det at tiltaket er i strid med reguleringsplanen for Dal stasjonsområde, vedrørende ny utvidet utkjøring til Finstadvegen. Kommunen har likevel valgt å gi dispensasjon for tiltaket.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no