17. jul
STORTRIVES. Cathrine Christiansen og Madelene Flatmo Larsen er strålende fornøyde med å få ta eksamen ute på Vilberg helsetun og med Ruth Baraas.
 
Her tar elevene eksamen på sykehjemmet
EIDSVOLL. Elever steller eldre med kjærlighet, forbereder seg på arbeidslivet - og kan sikre seg toppkarakter på eksamen.

Publisert: 21.des.2016 11:16
Oppdatert: 27.jan.2017 14:51

- Dette er noe annet enn å sitte på skolen og lære teori. Her får vi være ute, pleie og stelle de eldre og være sammen med dem. Vi får se hvordan denne yrkesretningen er, sier Madelene Flatmo Larsen og Cathrine Christiansen til EUB.

De er i full gang med eksamen på Vilberg helsetun. Få meter unna står Jon Nygaard. Han er kontaktlærer i helsefagklassen på Eidsvoll videregående skole. Elevene på Vg2 helsefagarbeider gjennomfører heldagsprøver og eksamen ute i felten. Dette skjer i tett samarbeid med helsetunet. Eidsvoll videregående skole har en samarbeidsavtale med både Hurdal kommune og Eidsvoll kommune. Avtalen legger til rette for utplassering av elever på Vg2-nivå - i institusjoner som er relevante for deres utdannelse.

Godt kjent med yrket

- Slik blir elevene godt kjent med arbeidsplassene, og vet hva som kreves av dem når de skal ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Mange ønsker også å søke om læreplass på et sted de allerede er blitt godt kjent. Motivasjon og interesse for helsefagene skapes i realistiske læringsarenaer, poengterer Jon Nygaard.

Andre skoler har også utplassering i praksis som en del av opplæringen. Det som er spesielt med dette opplegget er at elevene er utplassert i fem uker med fire dager praksis i uka. Den siste dagen tar de fellesfag på skolen.

- I løpet av denne perioden gjennomføres undervisning på praksisfeltet. Vi som er faglærere er altså ute sammen med elevene hver dag, og gjennomfører undervisningen når elevene har praksis. Dette sikrer god innlæring ved å kombinere teori og praksis, som slik blir nært knyttet til hverandre, sier Nygaard.

LESERBREV: Maten er servert

Vet hva som forventes

Gjennom det gode samarbeidet med helsetunet har aktørene utviklet en modell der elevene kan gjennomføre både heldagsprøver og eksamen på helsetunet.

Studiemodellen gjør at elevene tidlig blir kjent med fagområdet gjennom praktisk arbeid, og de vet hva som forventes av dem. Det skapes variasjon i utdanningsløpet, og det trygger eksamenssituasjonen når elevene vet hva de går til. Elevene får også muligheten til å trene på mer enn yrkesfagene ute i praksis. Når EUB følger eksamen er også norsklærer Arne Sundli der.

- Jeg er til stede når elevene har muntlig framlegg etter praktiske oppgaver ute i bedriftene og institusjonene. Da er det viktig å kunne lage for eksempel logg og refleksjonsnotat. Fagstoff og begreper får dermed en naturlig plass, både i norskfaget og i de praktiske fagene. Teoretiske og muntlige oppgaver relatert til praksisfeltet kan også vurderes i faget engelsk. En undervisningssituasjon som kombinerer det vi kaller fellesfag og yrkesfag, viser seg å gi elevene en større forståelse av hvorfor det er viktig med gode ferdigheter også i disse fagene, selv om du velger en yrkesfaglig retning, sier Sundli.

- Større forståelse av de ulike fagene

- Elevene opplever at dette er en realistisk læringsarena for dem, og vi ser at dette fungerer svært bra, sier rektor Ingvild Askheim.

- Her foregår undervisningen ute på avdelingen i praksis. Vi ser at de presterer bra, og elevene opplever at dette er en realistisk læringsarena for dem. Fullført og bestått er noe vi jobber med på alle nivåer i skolen. Denne ordningen er med på å gjøre at elevene fullfører fellesfagene fordi de får en større forståelse av hvorfor de har de fagene. De ser relevansen. De forstår det de holder på med, og det er enklere å se målet. De får på et tidlig tidspunkt se og oppleve hva de har lyst til å bli. Når de er ferdige med dette 2. året skal de ut og bli lærlinger. Da har de en verdifull kjennskap til hva de skal ut og søke, sier Askheim.

Modellen er en del av fellesfag, yrkesretning og relevans (FYR). På skolen får elever på yrkesfag alle muligheten.

- Ingen skoler har så lang praksisperiode som oss. Dermed får elevene brukt faget mer konkret ute, og vi får for eksempel integrert engelsk og norsk bedre i undervisningen. Det er fjerde året vi gjør dette, og det har aldri vært så gode karakterer i praksis noen gang som når vi innførte ordningen igjen, sier Askheim. Snittet for elevene på helsetunet ligger mellom 4 og 5.

Dette kjennetegner studiemodellen

Eidsvoll videregående skole har en egen studiemodell på yrkesfagene, som har som visjon at motivasjon og interesse for fagene skapes i realistiske læringsarenaer.

Dette innebærer blant annet at elever på Vg2 helsefagarbeider gjennomfører heldagsprøver og eksamen ute i felten.

Slik blir elevene kjent med arbeidsplassen, forstår hva som kreves i arbeidslivet og kan finne ut hva slags yrkesretning de ønsker.

Elevene er utplassert i fem uker med fire dager praksis i uka. Faglærer er sammen med elevene, og det skapes en tett relasjon mellom yrket og norsk og engelsk.

LES OGSÅ: Tilbake til skolebenken for å ta fagbrev

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no