21. nov
 
På jordet rett ved stasjonen vil utvikleren bygge 200 boliger
Tomteområdet på 17 mål ved stasjonen har LNF-status, men utvikleren vil omregulere til boliger. Ordføreren varsler politisk drakamp.

Publisert: 13.jul.2018 18:00
Oppdatert: 11.jul.2018 14:36

Trondheimsvegen 310 – naboeiendommen nord for Lundsjordet – ble lagt ut for salg i fjor sommer. Prisantydningen var tolv millioner kroner, og det var Trondheimsvegen 310 AS (Ole Martin Almeli AS) som sikret seg den. På Lundsjordet har Cao Kan i 1814 Sentrum lagt 75 millioner kroner på bordet og sikret seg kommunens 18 mål. Dermed kontrollerer han nå 60 av de totalt 80 målene der. Hos OMA AS mener de hele området bør ses i sammenheng når det nå skal utvikles.

– Etter vårt syn er det helt naturlig at vår eiendom, Lundsjordet-tomta og prosjektet til Vidar Svendby på den andre siden av Trondheimsvegen ses i ett. Det vil skape større forutsigbarhet i utviklingen og være viktig i sentrumsframveksten, sier Magny Sofie Almeli.

Området må omreguleres

Utarbeidelsen av ny kommunedelplan for Råholt er satt på hold etter at Fylkesmannen har kommet med flere innsigelser. Dermed kan Almeli og co. rekke å få omregulert tomteområdet fra Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Under grovsilingen av innspillene til kommunedelplanen ble det konkludert med at tomteområdet ikke skal tas inn i planen og derfor ikke foreslått omdisponert til boligformål i forslaget til ny kommunedelplan. Begrunnelsen er at det allerede er avsatt tilstrekkelige arealer for boligbygging i området og at det skal fortettes i eksisterende områder før nye områder tas i bruk.

– Boliger her vil få en kollektivdekning som få andre steder på Østlandet har muligheter for, skriver Øvre Romerike Prosjektering på vegne av OMA AS.

Har det ikke travelt

– Vi har et ønske om å bygge 200 boenheter på tomta. Vi er innforstått med at det vil ta tid før det omsøkte området kan utbygges. Det kan være en mulighet for en viss nedtrapping av byggehøyder i forhold til byggene som bygges helt opp mot stasjonen, slik at Råholtbyen vest for Trondheimsvegen får en naturlig avslutning mot nord, sier Viggo Sandviken, prosjektleder i OMA.

– Foreløpig har denne tomta status som LNF-område, men utvikleren må argumentere for hvorfor området bør bygges ut med boliger. Det er politiske meningsforskjeller om hvor sentrumsbyggestreken skal gå og hvor mye hensynet til matjorda skal veie opp mot utbygging ved stasjonen. Vi vil behandle saken politisk om innspillet kommer, sier ordfører John-Erik Vika (Sp).

Store områdeplaner

Både på Lundsjordet og på Mostue gård (rett på andre siden av Trondheimsvegen) er det allerede store utbyggingsplaner.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger til grunn at områder nær kollektivknutepunkt, som Eidsvoll Verk stasjon, skal gi rom for det alt vesentlige av nye boliger i Akershus.

Nå ønsker Trondheimsvegen 310 AS å utvikle sin tomt.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør (konst.):Vegard Storbråten Øye »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no