25. jun
AKTIVITETSHUS: Ole Bjerkeg (t.v.), leder for Nannestad eldreråd, og Arild Hemstad (Frp), politisk representant i eldrerådet, stiller seg undrende til at planene for omsorgsboliger er skrinlagt, og at det blir færre sykehjemsplasser.
 
Ingen omsorgsboliger i Gråbeinstigen
Eldrerådet i Nannestad stiller seg undrende at bygging av omsorgsleiligheter i Gråbeinstigen er lagt på is og at planen nå er å bygge et aktivitetshus.

Publisert: 22.des.2017 06:00
Oppdatert: 22.des.2017 21:39

– Vi stiller oss undrende til at planene for bygging av omsorgsboliger i Gråbeinstigen er skrinlagt. I 2014 vedtok kommunestyret at det skulle prosjekteres et bygg med 24 omsorgsleiligheter, og at bygging skulle starte i 2016. Ikke noe er skjedd. Det er sterkt beklagelig at vedtaket ikke er fulgt opp. Nå skal det i stedet bygges noe man kaller aktivitetshus. Dette kommer fram i budsjettet for 2018. Det er veldig uklart hva dette skal inneholde, og også plasseringen er diffus. Nå står det at det skal bygges i sentrum. Jeg frykter dette i praksis blir en utvidelse av kommunehuset, sier Arild Hemstad (Frp), politisk representant i Nannestad eldreråd.

FORKLARING

Ole Bjerkeg, leder for eldrerådet, opplyser at de foreløpig har fått forklaringen om at årsaken til at omsorgsboligene ikke er kommet i gang er at arkitektene ikke har kommet opp med gode nok løsninger.

– Vi har derfor bedt om å få se skisseforslagene, men det har vi ikke fått. Dette synes vi er rart, så det ligger nok mer bak, sier Bjerkeg.

FÆRRE SYKEHJEMSPLASSER

Hemstad peker også på at det blir stadig færre sykehjemsplasser.

– I 2015 var det 80 plasser. Nå er det 70 plasser, og det planlegges en reduksjon til 50 plasser. Dette henger ikke sammen med at det blir flere eldre. Vi har også vedtatt en demensplan, og den sier at det i gruppa 80–84 år er 17,6 prosent med demens. I gruppa 85–89 år er det 31,7 prosent, og 90–94 år 40 prosent. Når vi vet at befolkningen blir eldre og eldre, vil jo også disse gruppene vokse. Derfor blir dette feil, sier Hemstad.

VOKSER MEST

Nannestad er den kommunen i landet som vokser mest.

– Derfor reagerer jeg sterkt på at det som er i ferd med å skje. Vi har omsorgstrappa som vi skal forholde oss til, og da må vi ha tilbud på alle trinn. Det er også slik at Nannestad bruker mindre penger enn landsgjennomsnittet på eldreomsorg, sier Hemstad.

Han påpeker at eldrerådet har en viktig rolle.

– Vi har per i dag fire møter i året. Vi ønsker et levende eldreråd og har bedt om at dette økes til seks møter. Vi håper også at flere kommer med innspill til rådet. Eldrerådet er en viktig høringsinstans for det som berører eldre i kommunen, sier Hemstad.

BLIR OGSÅ ADMINISTRASJONSBYGG

Jan Haugerud (Ap), leder for helse- og omsorgsutvalget, opplyser at innholdet i aktivitetshuset kan bli blant annet både helsetjenester og omsorgsboliger, men også ordinære leiligheter for salg og kontorer for kommunens administrasjon.

– Det planlegges nå et aktivitetshus ved Teievegen, på den såkalte hotelltomta, for dem som husker hvor det er. Jeg synes ikke aktivitetshus er et godt navn for å beskrive prosjektet, og det er tidlig i prosessen, men bygget er tenkt å inneholde blant annet helsetjenester, hvor man kan tilby aktører lokaler til for eksempel tannhelsetjeneste, fysioterapi og legesenter. Det skal også bli et administrasjonsbygg for kommunen. I dag er flere deler av administrasjonen spredt på flere plasser. Tanken er å samle flere publikumsrettede tjenester, deriblant for eksempel biblioteket. Det er enklere for innbyggerne å ha ett sted å henvende seg til, sier Haugerud.

Han opplyser at også dette bygget, som blir i flere etasjer, også skal inneholde ordinære leiligheter for salg.

– Det blir også omsorgsboliger, men trolig ikke like mange som var planlagt i Gråbeinstigen. Med en omorganisering av pleie- og omsorgssektoren vil det bli forandringer, som vil bety at det på sikt vil bli færre rene sykehjemsplasser, slik vi kjenner dem i dag, men bedre løsninger for flere mennesker med demens. Denne sykdommen blir stadig mer omgripende. Det er jo ei gruppe som vokser i takt med at flere lever lenger. De fleste eldre ønsker å bo for seg selv så lenge som mulig. Dette er også ofte et ønske fra pårørende. Ved en omorganisering prøver vi å legge til rette for dette, sier Haugerud.

Han opplyser at helse- og omsorgsutvalget har bedt om en orientering om planene for sykehjemmet som institusjonsbygg og hjemmebaserte tjenester i løpet av første kvartal 2018.

– Vi tar sikte på at byggingen av aktivitetshuset kan komme i gang i løpet av 2019/2020, og at det vil stå ferdig i løpet av 2021, sier Haugerud.

Hva tomta kommunen eier i Gråbeinstigen skal brukes til er usikkert.

– Tomta ligger jo der, så får vi se hva den eventuelt kan benyttes til en gang i framtida, sier Haugerud.

Han opplyser at han ikke er ikke kjent med at eldrerådet har etterspurt skisseforslagene fra arkitektene.

LES OGSÅ: – Dette er helt toppers

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
TEIEVEGEN: Jan Haugerud, leder for helse- og omsorgsutvalget i Nannestad, opplyser at de planlagte omsorgsboligene i Gråbeinstigen er skrinlagt og at det i stedet skal bygges et aktivitetshus ved Teievegen.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no