23. jul
TRE ETASJER. Utbyggeren ønsker fem etasjer på Lensmannstunet i Råholt sentrum og følte de fikk positive signaler fra politikerne. Tirsdag besluttet politikerne å vente til sentrumsplanen for Råholt er ferdig. Dermed er det usikkert i flere måneder til om det blir tre eller fem etasjer på tomta.Illustrasjon: Feste Kapp AS
 
Kan reise erstatningssak mot kommunen
RÅHOLT. Utbyggeren ville bygge fem etasjer i sentrum og mener det ble gitt positive signaler fra sentrale politikere. Så ble det bråstopp – etter ett års planlegging og bruk av en betydelig pengesum.

Publisert: 29.apr.2017 09:00
Oppdatert: 28.apr.2017 13:49

Skal det bygges leiligheter i tre eller fem etasjer på Lensmannstunet (Linnerudgården) i Råholt sentrum? Fem etasjer, ønsker utbyggeren og administrasjonen. Nei, vi vil vente og se til sentrumsplanen er ferdigbehandlet, vedtok utvalgspolitikerne denne uka. Ved førstegangs behandling i planutvalget gikk ni for og fire mot innstillingen fra rådmannen. Nå undersøker utbyggeren om vedtaket som ble fattet tirsdag er i strid med plan- og bygningsloven, i og med at det er motstrid mellom politikernes beslutning ved første og andre gangs behandling av saken – uten at det er framkommet nye momenter i forbindelse med det offentlige ettersynet. Siden politikerne ikke kan vise til nye momenter i saken, gis det da en klar mistanke til at det er utenforliggende hensyn som er vektlagt, mener utbyggeren.

LES OGSÅ: Nå bestemmes framtiden på Råholt

Sjekker gyldigheten av vedtaket

– Politikere som oppfordret oss til å søke høyere utnyttelse, oppleves å stemme imot forslaget etter at vi har brukt ett år med arbeid og en betydelig sum penger. Det har vært kjent at administrasjonen i Eidsvoll tidligere har vært sendrektig i sin saksbehandling. Nå vil jeg påstå dette har snudd seg til politikerne. Vi har fått jurister til å se på saken, og de mener vedtaket som ble fattet nå er ugyldig, sier Bjørn Nilsen, styreleder hos tiltakshaver Amibo Eiendom AS.

– Hva skjer videre nå?

– Arbeidet er nå i gang med klargjøring for tre etasjer. Samtidig gjøres en vurdering om et mulig erstatningsansvar ovenfor Eidsvoll kommune, svarer Nilsen, og anslår at de unødvendig har brukt en halv million kroner i sakens anledning. I tillegg kommer et stort tidsforbruk. Nilsen og co. mener også at én av utvalgspolitikerne mest sannsynlig var inhabil til å behandle saken og at vedtaket også på grunn av dette kan være ugyldig (se egen sak).

– Ble oppfordret av politikere

– Fra politikernes side har det vært en svært vinglete og uforutsigbar håndtering av saken. Det er skremmende å se i ei bygd som er i så stor utvikling, at politikerne har så stor beslutningsvegring, sier Nilsen. Den kontroversielle saken startet høsten 2015. Den gangen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, og Nilsen og co. fikk eiendommen regulert – til tre etasjer.

– Men kort tid etter vedtaket ble vi oppfordret av politikere i planutvalget til å vurdere høyere utnyttelsesgrad på eiendommen, det vil si fem etasjer, da dette var i tråd med igangsatt plan for sentrumsområdet rundt Råholt og rikspolitiske retningslinjer, poengterer Nilsen. Han forteller at de i april i 2016 var i et nytt møte med plansjef, bygningssjef og saksbehandler om veien videre. Selve oppstartsmøtet ble avholdt i juni samme år.

– Signalene og kommunikasjonen med administrasjonen var utelukkende positive, og saken skulle gå parallelt og danne en presedens for den pågående sentrumsplanen som var startet for Råholt, sier Nilsen. Ønsket og målet har fra deres side vært å bygge fem etasjer på tomta. Det har de også følt at sentrale politikere har støttet dem i. Men det var inntil tirsdagens møte i Næring, plan og miljø. Under sluttbehandlingen av reguleringsplanen for eiendommen valgte politikerne heller å utsette endelig avgjørelse i saken i påvente av sentrumsplanen for Råholt. Denne er tidligst ventet før nyttår.

– Administrasjonen har vært positive til saken hele veien, fram til og med rådmannens innstilling ved 2.-gangs behandling. Alle offentlige instanser er positive til tiltaket, og det er i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Dette gjelder også administrasjonen i Eidsvoll kommune, som har opptrådt meget profesjonelt, raskt og effektivt i saksbehandlingen, understreker Nilsen.

– Må vente på ny plan

Hovedutvalgsleder Olav Resaland (Ap) sier det er nødvendig å vente med endelig vedtak til ny sentrumsplan er klar.

– Det kan godt hende at konklusjonen blir at det skal være fem etasjer på den siden av veien, men hvis vi godkjenner det før kommunedelplanen for Råholt har vært til behandling har vi låst oss fullstendig fast. Da vil det være fritt fram for fem etasjer på hele tiden siden, sier Resaland.

– Utbyggeren opplever at det er kommet mange ulike signaler fra politikerne. Enig i det?

– Vi har nok snakket litt forbi hverandre. Jeg har aldri snakket om Linnerudgården og fem etasjer. Jeg visste jo at de hadde fått godkjenning for tre etasjer. Skulle vi binde oss opp til slike ting, vil det ha liten hensikt å komme med den nye sentrumsplanen. Én enkelt politiker vil heller aldri kunne garantere for hva et helt hovedutvalg måtte komme til i en slik sak. Jeg har god samvittighet for hvordan jeg selv har opptrådt i denne saken.

– Jeg var ikke inhabil

Utbyggeren mener utvalgspolitiker Jens E. Aalborg (H) mest sannsynlig var inhabil under behandlingen av saken. Dette tilbakeviser Aalborg på det sterkeste.

– Det viser seg i ettertid at Aalborg mest sannsynlig var inhabil til å behandle saken, da hans datter har skrevet under som nabo på naboklagen som kom fra naboeiendommene, sier Bjørn Nilsen.

– Nei, jeg var ikke inhabil. Det er riktig at datteren min skrev under på en naboklage, men hun er ikke bosatt der og har heller ikke eierinteresser i området. Hun underskrev fordi barnefaren, som deres felles barn tidvis bor hos og som kun leier én bolig der, ikke hadde anledning til å skrive under på det aktuelle tidspunktet, poengterer Jens E. Aalborg.

– Ordføreren og rådmannen er involvert i «inhabilitet/habilitet», vedrørende Jens. Jeg, som gruppeleder, drøftet saken torsdag med ordfører. Vi mener alle tre at han ikke har noen utfordringer med å stemme i saken, sier Høyres gruppeleder Tone Cicilie Danielsdatter. 

– Feil å gi unntak nå

Ordfører John-Erik Vika (Sp) har forståelse for hovedutvalgsvedtaket.

– Beslutninger nå kan få konsekvenser for mange utbyggere som står klare til å sette i gang. Derfor vil det være feil å gi unntak. Da blir man bundet til andre som måtte sette i gang før kommunedelplanen er på plass. Det er politiske signaler på fortetting, særlig nær trafikknutepunkter. Samtidig må det foreligge en helhetlig og oppdatert plan.

– Utbyggeren opplever politikere som sendrektige, vinglete og uforutsigbare. Hva tenker du om det?

– Det er beskrivelser som får stå for hans regning, sier Vika, og legger til at kommunen vil ta stilling til en eventuell erstatningssak om den skulle komme.

LEDER: Bråk om høyden på Råholt

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
UTBYGGER. Styreleder Bjørn Nilsen i Amibo Eiendom AS vil bygge fem etasjer på Råholt.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no