17. jul
PRISØKNING. Nannestad kommune øker tomtefestavgiftene i blant annet Rådyrvegen.- Her blir alle eiendommer berørt, og ingen av disse tomtene kan løses inn før etter 30 år, det vil si i 2025, sier Rune Storstein, kommunalsjef for teknisk i Nannestad kommune.
 
Kommunen mangedobler tomtefesteavgiften
NANNESTAD. Prissjokk for Nannestad-sokninger.

Publisert: 20.sep.2014 18:27
Oppdatert: 27.jan.2017 12:27

Avgiften vil for mange som fester tomt gjennom Nannestad kommune øke fra om lag 500 kroner til over 11.000 kroner i året.

- Nannestad kommune sendte i går ut informasjon om ny festeavgift for 2014 til 59 av våre framfestere inkludert et sameie med 16 boenheter, sier Rune Storstein, kommunalsjef for teknisk i Nannestad kommune.

Han viser til at Nannestad kommune er i en økonomisk situasjon hvor det hele tiden er fokus på mer effektive tjenester.

MAKSIMALBELØP

- Vi må derfor også hente inn de inntektene som er mulig. På bakgrunn av dette må kommunen legge til grunn tomtefestelovens maksimalbeløp ved beregning av ny festeavgift. Festeavgiftene i Nannestad har i lengre tid vært lave og denne økningen vil forståelig nok oppfattes som svært stor. Framfesterne har i dag betalt 400-500 kroner per år og ny avgift er fra 11.155 kroner per år. For de største tomtene er den årlige avgiften over 20.000 kroner. Vi ser at økningen vil oppfattes som svært høy, men vi må dessverre sikre at øvrige tjenester ikke blir skadelidende, sier kommunalsjefen.

TIDOBLING

Storstein opplyser at Nannestad kommune har festet områder av Opplysningsvesenets Fond siden 1963, fordelt over flere delområder.

Opprinnelig areal var om lag 520 mål og den årlige festeavgiften inntil om lag 2005 var 350.000 kroner per år.

I perioden etter 2005 har 58 framfestere løst inn tomten og arealet er nå 440 mål.

- Vi har siden 2005 hatt regulering av festeavgiftene kommunen betaler til Opplysningsvesenets fond og det har nesten blitt en tidobling av vår festeavgift. I henhold til de siste signalene fra Opplysningsvesenets fond, for de to siste delområdene, vil våre årlige festeavgifter nå være om lag 3.000.000 kroner. Nannestad kommune fester også områder til skole, sykehjem, barnehage. Andelen som er knyttet til boligområdene er 2.000.000 kroner av totalen, sier Storstein.

UTVIKLING AV BOLIGOMRÅDER

Utgangspunktet for å feste områder fra Opplysningsvesenets fond var å utvikle boligområder på Preståsen.

- Festeavgiftene skulle viderefaktureres til våre framfestere og ikke påvirke driften i Nannestad kommune. Etter endringer i tomtefesteloven har festere av boligtomter en sikring i forhold til festeavgift. Nannestad kommune er ikke omfattet av denne bestemmelsen, og vi må betale festeavgift som er regulert etter markedsverdien på tilsvarende områder i Nannestad. Denne festeavgiften overstiger det vi kan hente tilbake fra våre framfestere, sier Storstein.

Innløsning stoppet

Nannestad kommunen har i lengre tid arbeidet med en totalinnløsning av festeområdene.

- Intensjonen var at alle framfestere skulle få tilbud om innløsning. I 2005 ble det framforhandlet en avtale, men på grunn av signaler om en ny tomtefesteinstruks ble innløsning stoppet i siste fase. Instruksen ville gitt våre framfestere et bedre tilbud enn det som forelå fra Opplysningsvesenets fond, men dessverre ble tomtefesteinstruksen kjent ugyldig av Høyesterett i mai 2010. Innløsningssakene ble stoppet.

- 30-40 av våre framfestere fikk løst inn eiendommen etter denne instruksen og innløsningssummen var 20.000-30.000 kroner per tomt. Prisnivået etter at tomtefesteinstruksen ble opphevet er nå 300.000-450.000 kroner per tomt, sier Rune Storstein.

I henhold til tomtefesteloven har alle som har festet eiendommen i 30 år rett til innløsning av tomten.

- Rettigheten overføres ved salg. Retten kan kreves etter 30 år og deretter hvert annet år. Kommunen har ikke samme rettighet. Inntil nå har ikke grunneier imøtekommet vårt ønske om tilbud om innløsning. Inntil nå har ikke grunneier imøtekommet vårt ønske om tilbud om innløsning, sier Storstein.

Han opplyser at det fortsatt vil være interessant for kommunen å jobbe videre med en totalinnløsning.

- Dette fordi vi også fester relativt store områder utover boligområdene. Dessverre er signalene at grunneier er tilfreds med dagens avkastning på eiendommen, og vi antar at kostnadene ved en totalinnløsning eventuelt vil bli høye., sier han.

Han ber dem som ønsker å dele opp betalingen om å ta kontakt med servicekontoret.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no