16. jul
Skiftes ut: Den 94 år gamle stålbuebrua ved gamle Eidsvoll stasjon er moden for utskiftning. Statens vegvesen er i gang med å planlegge arbeidene.
 
Bygger ny bru over jernbanen. Prislapp? 76 millioner
Stålbuebrua over jernbanen er fra 1923 og i dårlig forfatning. Snart skiftes den ut.

Publisert: 07.jul.2017 21:00
Oppdatert: 07.jul.2017 21:07

Rehabilitering av buebrua i stål ved gamle stasjonsbygningen anbefales ikke. Det begrunnes med at rehabiliteringstiltakene, som også inkluderer diverse nødvendige oppgraderingstiltak, er svært omfattende og tilgangen til brua over sporområdet er vanskelig, står det i et notat i forbindelse med forprosjektet av ny Eidsvoll bru, som EUB har fått tilgang til.

LES OGSÅ: Bygging av ny bru stenger for Skibladner

Fire ulike alternativer

– Det er ikke avklart når den blir prioritert med penger i handlingsprogrammet for samferdsel i Akershus. Akershus Fylkeskommune avgjør prioriteringene i handlingsprogrammet som kommer i oktober og fylkestinget behandler handlingsprogrammet endelig i desember, sier Inga-Elisabeth Gjerdalen, seksjonsleder på Plan Akershus i Statens vegvesen.

Hun sier det ikke er prekært tidsmessig å få skiftet ut brua. Foreløpig er det ikke tatt stilling til hvordan den nye brua skal bli seende ut.

 – Hva slags konsekvenser fårbruarbeidene for trafikken?

– Det er ingen persontogtrafikk på jernbanen der, men prosjektet må selvfølgelig koordineres med Bane NOR. I planarbeidet må vi avklare når det er mulig å skifte ut brua, og det må gjerne avklares et par år i forkant. Det er for tidlig nå å si når arbeidene vil starte.

Underveis i arbeidet har bruseksjonen i Statens vegvesen vurdert fire ulike alternativer i arbeidet med å få på plass en ny bru:

* Alternativ 1: Bru i samme trasé som i dag. Med denne løsningen heves brua for å tilfredsstille høydekrav til kontaktledningsanlegg (KL-anlegg). Brua er cirka 82 meter lang. Med dette alternativet vil alternativ frihøyde på sitt laveste være 6.010 mm. Ulempe: Denne løsningen tilfredsstiller ikke krav om frihøyde over jernbanen, men med seks meter frihøyde antas at dispensasjon fra Bane NOR vil bli gitt.

* Alternativ 2: Ny trasé øst for eksisterende bru. Denne traseen gjør det mulig å bygge ny bru uten først å måtte rive eksisterende bru. Denne brua blir cirka 90 meter lang, det vil si en del lengre enn dagens bru. Ulemper: Stor fylling i elven. Traseen går gjennom det registrerte kulturmiljøet ved stasjonen. Denne løsningen tilfredsstiller ikke krav om frihøyde over jernbanen, denne brua blir noe høyere enn alternativ 1. Alternativet anses som følge av dette som ikke aktuell.

LES OGSÅ: Starter prøvesprengning for den nye Minnesundbrua

Går for alternativ 1

* Alternativ 3: Ny trasé vest for eksisterende bru. Brua kan teoretisk plasseres mellom lagerbygning og Tinghuset. Denne brua blir cirka 173 meter lang, det vil si dobbelt så lang som dagens. Ulemper: Vegtraseen blir kronglete. 2. etasje i Tinghuset vil bli svært skjemmet av en veg i samme høyde. Det blir en lang bru over veien til båthavnen og ut i elven. Denne løsningen tilfredsstiller ikke krav om frihøyde over jernbanen. Alternativet anbefales ikke som følge av konsekvensene for Tinghuset, står det.

* Alternativ 4: Ny trasé øst for eksisterende bru. Frihøyden over jernbanen er god og veilinjen får en god linje ned mot Tinghuset. Denne brua blir cirka 117 meter lang. Ulemper: Kostbart. Gir en stor fylling i elva og lang bru. Kryssområdet mot fylkesveien er ikke bra plassert med hensyn på sikt og rekkverk på brua og over sporområdet. Alternativet anbefales ikke som følge av ulempene.

Konklusjonen er at prosjektgruppa vil gå for alternativ 1.

– De andre alternativene er ganske kostbare og vil gi dårligere virkning til både kulturmiljø, elva og bygningene rundt planområdet, står det. Prislappen for bruprosjektet er stipulert til 76.156.500 kroner.

 
Fakta

Ny stålbuebru

Eksisterende bru er fra 1923.

Undersøkelser viser at den er i generelt dårlig forfatning og har lav bæreevne.

Derfor er det nå bestemt at den skal skiftes ut.

Fylkeskommunen styrer når i forhold til økonomiske prioriteringer.

Alternativet veivesenet har falt på har en stipulert prislapp rett i overkant av 76,1 millioner kroner

Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no