18. jul
BOLIGOMRÅDE: Alltid Eiendom har fått godkjent 124 leiligheter på dette området på Dal, men mener kommunen krever altfor stort byggesaksgebyr.
 
Måtte halvere gebyr etter at Fylkesmannen grep inn
EIDSVOLL. Kommune krevde opprinnelig 1,23 millioner kroner i byggesaksgebyr. Nå er det redusert til 522.000 kroner.

Publisert: 06.jul.2017 08:30
Oppdatert: 05.jul.2017 09:23

– Men det er fortsatt for høyt, mener tiltakshaveren.

Da selskapet Alltid Eiendom Mo gård AS i 2015 fikk godkjent en større utbygging på Dal, krevde Eidsvoll kommune et byggesaksgebyr på hele 1.230.000 kroner.

for mange timer

Selskapet klagde og fikk satt ned gebyret til 862.700 kroner.

Men dette beløpet var også for høyt mente Fylkesmannen som ble koblet inn da selskapet klagde på nytt.

– Dersom en legger kommunens generelle timesats oppgitt til 900 kroner til grunn, vil et gebyr på 862.700 kroner tilsi et tidsforbruk i saken på anslagsvis 950 timer. Sett i lys av at søknaden er innregistrert kommunen 7. mai 2015 og vedtaket i saken er datert 29. juni 2015, har det formodningen mot seg at kommunen kan ha brukt et slikt antall timer på behandlingen av saken, selv om en også tar høyde for at gebyret skal inkludere noe arbeid etter at vedtaket om tillatelse er truffet, skriver Fylkesmannen i sin konklusjon.

VIL HA 2017-PRISER

Fylkesmannens inngripen førte til at kommunen i mai i år reduserte gebyret ytterligere. Denne gangen til 522.000 kroner.

– Men også dette beløpet er altfor høyt, mener Alexandra Tillbrandt i Hamburg som eier både utbyggingsselskapet og det aktuelle boligområdet.

I løpet av de to årene saken har pågått, har kommunen endret gebyrregulativet to ganger.

Den siste revisjonen fører til langt billigere byggesaksgebyrer, og Alltid Eiendom mener at det er de nyeste reglene som må gjelde.

– Det må kunne legges til grunn at kommunen i forbindelse med gebyrregulativet for 2017 har gjort en grundig beregning av hva som vil være selvkost i en slik byggesak som Alltid Eiendom Mo Gård AS representerer, påpeker Tillbrandt.

Ut fra de nye satsene mener hun at riktig byggesaksgebyr er på bare 267.425 kroner.

HOLDER PÅ 2015-PRISER

Kommunen, derimot, viser til at byggesøknaden ble behandlet i 2015, og at det er prisene fra den gangen som fortsatt må gjelde.

– Kommunen kan ikke endre gebyrregulativet for 2015. I den nye vurdering legges derfor de vedtatte satsene fra gebyrregulativet for 2015 til grunn, skriver kommunen i sin forklaring til prisen på 522.000 kroner.

Alltid Eiendom har sendt en ny klage på byggesaksgebyret, så denne saken er ennå ikke avsluttet.

- Seriebehandling

– Gebyret er, etter Fylkesmannens påpekning, redusert fordi prosjektet har mange like bygninger, forklarer bygningssjef Na Stephansen.

Bygningssjefen innrømmer at prisene i 2015 ikke kunne dokumenters å være selvkost, og forklarer den første reduksjonen med «urimelighet» i gebyrregulativet. Hun avviser likevel Fylkesmannens beregning av tidsforbruk etter anslått timepris.

-Timepris brukes kun på tiltak som faller utenfor det som står i regulativet. Vi bruker stykkpris   for å unngå ulike gebyrer på like saker, der én er ukomplisert og en annen har mangler og protester som gjør at vi må bruke mer tid, forklarer Stephansen.

– Nå er det gjort beregning for selvkost ut fra erfaringer og forventninger. Slik var det ikke i 2015, men vi har tatt hensyn til Fylkesmannens påpekning og har ved prisnedsettelsen brukt prinsipper fra beregningen for 2016 og 2017, og prinsipper om like typer bygninger og seriebehandling, forklarer Stephansen. 

Fakta Mo gård

Beliggenhet: På Dal.

Eier: Alexandra Tillbrandt i Hamburg.

Utbygger: Alltid Eiendom Mo Gård AS.

Godkjent utbygging: 124 leiligheter fordelt på 7 firemannsboliger, 8 seksmannsboliger og 6 åttemannsboliger

Opprinnelig byggesaksgebyr: 1.230.000 kroner.

Senket krav 1: 862.700 kr.

Senket krav 2: 522.000 kr.

Påstått riktig beløp ut fra dagens regulativ: 267.425 kr.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no