19. jul
Tilskuddet til innmarksbeiter kan falle bort. Dermed kan Lars Halvor Stokstad Oserud og familien tape penger hvert år. Det årlige tapet kan reduseres noe på grunn av økt tilskudd til kornproduksjon, men årlig kan de tape 20.000 kroner.
 
Lars Halvor og familien taper på jordbruksoppgjøret
ALGARHEIM. Blir jordbruksoppgjøret slik det ser ut nå, kan bonde Lars Halvor Stokstad Oserud tape tusenvis av kroner i året. Årsak? Bortfall av tilskudd til innmarksbeiter.

Publisert: 02.jun.2017 18:00
Oppdatert: 02.jun.2017 18:12

Bøndene har rukket å aksjonere flere ganger over hele landet, etter at Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Bondelag brøt forhandlingene med staten. Nå skal jordbruksoppgjøret opp i Stortinget. Endelig avgjørelse er ventet 16. juni.

For Lars Halvor Stokstad Oserud på Algarheim i Ullensaker ser oppgjøret ikke akkurat ut til å gi noe inntektsløft.

– På melke- og kjøttproduksjonen vil jeg tape 43.770 kroner neste år. Det er ikke et inntektsløft, sier Stokstad Oserud til EUB.

Bortfall av tilskudd

Han er familiefar og bonde og representerer Senterpartiet i kommunestyret i Ullensaker. Stokstad Oserud har 110 storfe i alt, medregnet kalver, ungdyr, melkekuer og okser. Han har 350 mål med grovfor, i tillegg til innmarksbeiter, et i ravinelandskapet på Gardermoen og to litt mindre i nærområdet til gården. I tillegg driver han og en kompanjong foretaket Stokstad og Mangerud DA i fellesskap. Dette er skilt ut som en egen enhet og driver kornproduksjon, hovedsakelig på leijord.

Inntektstapet han sikter til kommer i hovedsak som følge av bortfall av tilskudd til innmarksbeiter. Han har brukt kalkulatoren til Norges Bondelag, tastet inn de harde fakta og fått ut den nedslående fasiten.

Fantastisk kulturlandskap

– Det er snakk om ravinedaler med fantastisk kulturlandskap her på Romerike. Disse er det etter mitt syn meget bærekraftig å bruke til beiter, noe jeg gjør på omkring 550 dekar. Jeg regner med de fleste forstår at vi ikke kan akseptere dette, og at vi heller ikke kan la en smilende minister som farer med løgn, slippe unna med det, sier Stokstad Oserud.

Kornproduksjonen gjør riktignok at det totale inntektstapet, slik jordbruksoppgjøret ser ut nå, kan reduseres til cirka 20.000 kroner årlig.

– Dette er likevel selvsagt ikke noe løft, og gjenspeiler ikke mengden kapital og arbeidskraft som investeres, sier Stokstad Oserud.

– Landbruksdepartementet vil fjerne beitetilskuddet til innmark. Umiddelbart kan det være lett å tenke at det vil være fornuftig. I hvert fall om det skal være slik at innmarka skal dyrkes, mens utmarka skal ha beitevirksomhet. Men spesielt her på Romerike er det ravinedaler, og disse er altfor bratte til at vi kan bruke de til noe annet enn beiter. Det er et paradoks at vi holder det fantastiske kulturlandskapet i hevd, men at Landbruksdepartementet likevel vil gi oss et inntektstap, sier Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Vil styrke bruken av utmarksbeiter

– Vi må sikre at vi skal bruke mer av utmarksressursene våre til husdyrproduksjon, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til EUB.

– Regjeringen har ønsket å styrke bruken av utmarksbeiter. I Norge er det en relativt liten andel med fulldyrket jord. Det betyr at vi må bruke de knappe arealene vi har på å holde produksjonen høyest mulig. Korn og kornøkonomi er mer lønnsomt, spesielt i egnede flatbygder på Østlandet, sier Dale.

– For Lars Halvor Stokstad Oserud og familien betyr dette at de kan tape tusenvis av kroner hvert år. Hva tenker du om det?

– Jeg har forståelse for at det er vanskelig med brå omlegginger, og har respekt for at folk opplever at det er trasig. Samtidig er dette en retning som ble varslet i jordbruksmeldingen før jul. Vi har som intensjon å komme til enighet om en jordbruksavtale med bonde- og småbrukarlaget, og har signalisert at dette er et forhandlingstema fra vår side. Dette har Stortinget sluttet seg til. Utmarksbeiter skal prioriteres tydeligere, men ikke på bekostning av innmarksbeiter som kan behandles maskinelt, sier Dale videre til EUB.

Traktoren er kanskje bondens viktigste redskap: Lars Halvor Stokstad Oserud har fem av dem

LES OGSÅ: - Derfor har vi et jorde der det vokser ferdig frokostblanding

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
TALL. Lars Halvor Stokstad Oserud har brukt Bondelagets kalkulator og funnet ut at han vil tape tusenvis av kroner dersom jordbruksoppgjøret blir slik det ser ut per i dag.
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no