24. jul
 
Stadig mer flystøy, men eks-ordføreren nekter å flytte fra familiegården
Det skal mer enn ny rullebane og rød støysone til for å få Helen og Harald Espelund bort fra gården som har vært familieeid i 150 år.

Publisert: 09.jan.2018 21:00
Oppdatert: 10.jan.2018 09:31

– Vi kommer til å bli boende her – uansett. Om det så skulle gå fly ti meter over hodene våre, sier Harald Espelund. Han og kona Helen Melby Espelund tar imot EUB hjemme på Melby gård i Mogreina. På bordet står det snitter og nytraktet kaffe. Utenfor vinduet dundrer det ene flyet etter det andre forbi. Harald var populær Ullensaker-ordfører i tolv år, og vet godt hva hovedflyplassen har betydd for innbyggerne – både på godt og vondt. Fra sofakroken i kårboligen er det ikke mer enn to kilometer bort til østre rullebane. Det er cirka 2,5 kilometer til den vestre.

Kan havne i rød sone

I øyeblikket ligger bygningene på gården akkurat utenfor grensen til rød sone. Blir Avinors midlertidige støysonekart en realitet vil hele gården klart havne i rød sone. Det innebærer støy fra flytrafikken fra 62 til 90 desibel når tredje rullebane tas i bruk. Ifølge kommunen er slike områder ikke egnet for bebyggelse med støyfølsom bruk, som boliger og skoler.

– Gården har vært i familien i 150 år. Selv flyttet jeg hit da jeg var elleve år og har bodd her siden, sier Helen Melby Espelund. Hun sier det flere ganger er målt høye støyverdier fra flytrafikken på gården.

– Utendørs ble det målt 64 desibel for flere år siden. Inne på det ene soverommet i hovedbygningen er det målt over 100 bak lukkede vinduer. Flytrafikken har stadig endret seg de siste årene, og vår opplevelse er at det stadig er blitt mer støy, sier Helen.

220.000 for tapt utemiljø

På gården har de ikke fått noen støydempende isolering. Men i kjølvannet av hovedflyplassens framvekst har de fått utbetalt 220.000 kroner for «tapt utemiljø». Det er sønnen Tore som eier gården i dag, mens Harald og Helen bor i kårboligen. Eldstesønnen Jan, som opprinnelig var tiltenkt oppgaven med å overta, flyttet til Nannestad.

– Han er fortsatt svært aktiv i gårdsdriften, men flyttet til Nannestad. Hovedgrunnen var den utstrakte flystøyen. Han følte det ble mer og mer uutholdelig å bo på gården, spesielt med tanke på lovnadene som ble gitt i forkant og slik det ble i praksis, sier pappa Harald. På Melby gård er det 120–130 kuer og ungdyr i dag. De har 500 mål dyrket mark. I tillegg har de kjøpt tre eiendommer i Nannestad med nær tilsvarende areal.

– Driftsbygningen på gården kan måtte flyttes til Nannestad om støysonekartene slår til. Det blir den største utfordringen. Dyrenes velferd er viktig, og dette var også kommunen inne på i et brev vi har fått. Dyrene har også behov for beskyttelse mot flystøy, sier Harald Espelund.

– Må kjempe felles sak

Familien ser for seg at Avinor må ta regningen for den nye driftsbygningen om så skulle bli tilfellet.

– Både dere selv og sønnen og familien vil bli boende her i framtida?

– Ja, Tore vil fortsette å drive landbruk. Han kan ikke tenke seg å legge ned gårdsdriften. Han ønsker heller å ta opp muligheten for å en avlastningsleilighet med Avinor, hvis støyen skulle bli for plagsom. Selv har vi et småbruk i Stryn, og kan reise dit om det skulle bli for ille. Men han må jo av hensyn til driften holde seg i nærheten, sier Harald.

Han mener det vil være viktig at kommunen setter seg i førersetet – også i forhold til erstatningsspørsmål for berørte innbyggere – i den videre planleggingen av tredje rullebane.

– Ullensaker kommune må sette seg i førersetet, representere alle innbyggerne og kreve erstatninger for ulempene berørte vil oppleve. Det har vi hatt gode erfaringer med tidligere. Kommunen og vi innbyggerne må stå sammen som en sterk og samlet enhet og kjempe felles sak, sier Harald Espelund.

– Forstår at mange er i en fortvilet situasjon

Ordfører Tom Staahle (Frp) sier 567 eiendommer ligger i det som kan bli den nye røde støysonen om tredje rullebane blir en realitet. Nå er en aksjonsgruppe mot den nye rullebanen etablert.

Staahle forsikrer at han og Ullensaker kommune vil jobbe for innbyggerne i den videre prosessen om en mulig ny rullebane.

– Alle som blir rammet av tredje rullebane og som lever i en usikkerhet har vi stor forståelse for. Noen vet ikke hvor de skal bo, mens andre lurer mest på om den tredje rullebanen kommer eller ikke. Jeg forstår godt at de er i en fortvilet situasjon. Nettopp derfor ønsker vi å få avklart situasjonen så raskt som mulig. Situasjonen til familien Espelund og andre berørte innbyggere synliggjør at en tredje rullebane og lokaliseringen av den har menneskelige konsekvenser. Dette er noe man som myndighetsperson må være bevisst på når det skal tas en beslutning som dette, sier Staahle.

Vil jobbe for erstatning

 – Hva tenker du om dem som etterspør at kommunen må støtte innbyggerne og jobbe for at de berørte får erstatninger?

– Ullensaker kommune er opptatt av at alle innbyggere som blir berørt av flyplassutviklingen blir ivaretatt. I det ligger også spørsmålet i forhold til erstatning, svarer Staahle. Om rød støysone blir slik den ser ut nå vil 567 eiendommer bli liggende i rød sone. 

– Avinor sier de vil komme med et nytt støysonekart til sommeren, men jeg har vanskelig for å se hvordan dette skal endre på den røde støysonen, sier han.

Aksjonsgruppe etablert

Mandag kveld møttes rundt 50 personer for å organisere en ny aksjonsgruppe.

– Vi kunne fint vært 400 deltakere på møtet. Engasjementet er enormt, sier Bjørn Berg, initiativtakeren til aksjonsgruppen.

Hittil har diskusjonen i stor grad foregått på Facebook. Nå ønsker de å formalisere samarbeidet og motstanden mot ny rullebane.

– Vi mobiliserer personer som vil jobbe strategisk riktig mot instanser for å påvirke prosess for tredje rullebane. Vi har etablert åtte ulike temagrupper, blant annet innenfor miljø, økonomi og samferdsel. Målet er å innhente nok faktagrunnlag til å argumentere mot en tredje rullebane, sier Berg.

Flystøysoner

Rød støysone er sonen rundt hovedflyplassen hvor støyen fra flytrafikken er forventet å være fra 62 til 90 desibel når tredje rullebane tas i bruk. Slike områder er ikke egnet for bebyggelse med støyfølsom bruk. Dette er eksempelvis boliger og skoler.

Gul støysone er sonen hvor støyen fra flytrafikken er forventet å være fra 52 til 61 desibel. Dette er et høyere støynivå enn det som er anbefalt for støyfølsom bebyggelse.

Dette er saken

  • 13. november avslørte EUB hvilke områder på Øvre Romerike som blir mest berørt dersom de nye støysonekartene til Avinor blir virkelighet i forbindelse med den tredje rullebanen på Oslo Lufthavn.
  • EUB avslørte også at de nye støysonene fikk Ullensaker kommune til å gå inn for et bygge- og deleforbud på 2.000 eiendommer.
  • Det er fortsatt ikke bestemt om en tredje rullebane kommer.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no