17. jul
FRAMTIDEN. Zac de la Porte de Gentilly/ECDM i Frankrike er vist i kommunedelplanen for Gystadmarka som eksempel på mulig framtidig byggestil i den nye bydelen nord for Jessheim.
 
Ny bydel på Gystadmarka i støpeskjeen
JESSHEIM. Gystadmarka planlegges som ny bydel for godt over 10.000 ullsokninger.

Publisert: 22.jan.2014 20:50
Oppdatert: 27.jan.2017 12:05

Den nye bydelen øst for Jessheim sentrum skal ha gode boligområder med møteplasser og lokalt kulturtilbud, offentlige funksjoner og grønne områder som knytter Gystadmarka sammen med Jessheim sentrum og turområdene i nord. Det legges til rette for etablering av nærsenterfunksjoner, offentlig og privat tjenesteyting, samtidig som det vektlegges at den nye bydelen ikke skal konkurrere med Jessheim sentrum om sentrumsfunksjoner.

– Gystadmarka skal inneholde alle nødvendige tilbud. Beboerne skal kunne handle og gjøre alle nødvendige daglige gjøremål i bydelen. Det skal legges til rette for lokale kulturtilbud, mens kjøpesenter ikke kommer inn på området. Bydelen skal ikke utkonkurrere sentrum, og for å benytte bredere kultur- og handelstilbud må man til Jessheim sentrum, sier enhetsleder Elisabeth Frøyland i Ullensaker kommune.

sykkelmotorvei i sykkelbyen

Planleggerne vil ha gode byrom og attraktive møteplasser.

– Helt sentralt i bydelen er en grønnstruktur som strekker seg fra nord til sør, som skal inneholde alt fra bydelsparker, med gang- og sykkelveier, damanlegg og balløkker. Dette skal være et vitalt grøntområde som trekker folk og blir en berikelse for bydelen, sier Frøyland.

– Jessheim er sykkelby og det skal være god forbindelse inn til sentrum med en såkalt sykkelmotorvei, som krysser fylkesvei 174 via en bruløsning. Har skal det legges til rette både for gående, syklister og transportsyklister med høyere fart, sier enhetslederen.

kan bygge svært høyt

Området for den nye bydelen er på rundt 1500 mål og avgrenses av fylkesvei 174 i vest og sør, mot eksisterende bolig- og næringsområder. Mot skogområder i nord og dyrket mark i øst. Langs ytterkanten av planområdet i øst legges det til rette for småhusbebyggelse med middels og lavere utnyttelse. Langs fylkesvei 174 åpnes det for lav blokkbebyggelse på inntil fire etasjer, mens det inne på området blir høyere utnyttelse med kombinert bebyggelse. I fem definerte områder kan det tillates å bygge høyhus.

– I en by er det viktig å ha noen identitetsmarkører, noe å orientere seg etter. Gystadmarka har svært flatt landskap der vi kan få spennende løsninger med høyhus. Vi håper å få inn noen spenstige høyhus, men det stilles spesielle krav blant annet til gode arkitektoniske løsninger. Hvis disse oppfylles kan man i dette området gå svært høyt, sier Frøyland.

tar tid å utvikle

Høringsperioden er nettopp avsluttet, og det antas at planen kommer til politisk behandling i løpet av våren.

– Det er etter vår erfaring stor iver etter å starte utbygging i området, men markedet vil avgjøre framdriften. En såpass stor bydel vil nok ta et par tiår å bygge ut, sier Elisabeth Frøyland i Ullensaker kommune,

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no