18. aug
 
Ny plan gir nytt håp om dobbeltspor
Jernbanedirektoratets nye handlingsplan får Venstre til å skimte et lys i tunnelen for å få dobbeltspor på Norges eldste jernbanestrekning.

Publisert: 30.mai.2018 21:00
Oppdatert: 31.mai.2018 08:34

Jernbanedirektoratets handlingsprogram er på høring og behandles i fylkestinget i juli.

– En av de virkelig gode nyhetene er at det legger til grunn bygging av dobbeltspor på Hovedbanen fra Lillestrøm til Eidsvoll. Venstre har kjempet lenge for dette, sier Solveig Schytz som leder hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkesting.

SATSING

Tirsdag var hun og Ullensaker Venstres Roger Axelson i Jessheim for å snakke med EUB.

– For første gang ligger dobbeltspor i direktoratets forslag til handlingsprogram, noe jeg er glad for. Toget er ryggraden i kollektivsystemet på Østlandet. I NTP som ble behandlet i fjor, erkjente man at Hovedbanen ikke når målene på hverken person- eller godstransport. Nå svarer altså direktoratet, sier hun.

ALLE VIL HA TOG: - Vi forventer at Frp innfrir løftene

– Når får vi se to tog passere hverandre på Jessheim stasjon?

– Handlingsprogrammet strekker seg fra 2019 til 2029. Dobbeltsporet ligger inne i andre periode, så det er noen år frem i tid.

– Men det er ikke endelig bestemt. Blir det en realitet?

– Ja, det kommer. Handlingsprogrammet til Jernbanedirektoratet er selve operasjonaliseringen av NTP, så når det står der så skjer det.

– Hva gjør dere i fylket for å holde denne poteten varm?

– Vi jobber med dette på alle nivåer, sier Schultz.

LANG PROSESS

– Mens motorveien har fire felter er det fortsatt bare ett spor på Hovedbanen. Dobbeltspor vil mangedoble kapasiteten og frekvensen, både for personer og gods, sier Roger Axelsson.

– Men det er ikke sikkert ennå?

– Derfor må vi alle holde trykket oppe slik at planen ikke forsvinner ut i andre enden. Hovedbanen er i dag 100 prosent belagt og tåler ikke mer trafikk, sier han.

– Hva betyr dobbeltspor for Jessheim?

-Vi kommer nærmere Oslo og andre sentra på Østlandet, reisetiden kortes ned og det blir flere avganger, sier han.

– Vi vil helst ha bygd ut jernbane før motorvei, men det motsatte ble gjort. Nå ser vi konsekvensen – det tar fryktelig lang tid å utvide kapasitet og frekvens. Men toget skal være et reelt transportalternativ, sier Schytz.

PREMISS NR 1

– Hva med ny tunnel under Oslo som er avgjørende for å få togkabalen til å gå opp?

– Den er premiss nummer én for å lykkes med togsatsingen, og det er bra at NTP i fjor skjøv den frem mange år i tid. Uten ny tunnel hjelper ikke andre tiltak. Men det er også viktig at grenbanene som prioriteres sammen med Intercity. Da får vi kapasitet gjennom Oslo til både region- og lokaltog. Vi kan ikke komme dit at lokaltog må vente for å slippe intercitytog gjennom tunnelen, sier hun.

Også andre politiske partier jubler over mulig dobbeltspor.

– Vi er svært positive. Dette vil føre til både hyppigere avganger og mindre reisetid, og bidra til å få mer persontrafikk over på tog. Det må jo også kunne utnyttes til at det reetableres avganger mellom Ullensaker og Eidsvoll, som vil skape gode synergieffekter blant annet ved å styrke både handelen og båndene mellom nabokommunene, sier Eyvind J. Schumacher i Ap.

- NEPPE FØR 2029

Ordfører Tom Staahles har jobbet mye med å få dobbeltspor forbi Jessheim by.

– Arbeidet med å sikre dobbeltspor på Hovedbanen og andre grenbaner rundt Oslo har vært en prioritet fra meg i Citylink-arbeidet sammen med representanter fra alle grenbanestrekningene. Dette var blant annet tema i forbindelse med NTP. Samfunnsnytten er langt større i å investere i Citylink (grenbanene) enn Intercity, sier Staahle..

– Nå vil Jernbanedirektoratet ha dobbeltspor på Hovedbanen helt til Eidsvoll.

– Ja, men det er ikke avsatt midler i Nasjonal Transportplan (NTP) som strekker seg til 2029 for å investere i grenbanene. Heller ikke på Hovedbanen. Når det er sagt ser nok Jernbanedirektoratet som oss at det er behov for oppgradering til dobbeltspor på Hovedbanen spesifikt. De også ser dette fordi godsutviklingen er stor på strekningen og det ligger også et uutnyttet potensial i økt kapasitet, påpeker han.

FLERE TILTAK

– Kan de se dette i sammenheng med planene om en ny godsterminal på Hauerseter?

- Ja, de ser blant annet på utvikling av den, og at det er behov for tiltak på Jessheim stasjon. Men dette er tonet ned fra direktoratets rapport. Ergo er det lite forpliktelse i det de drar opp her.

– Er det behov for dobbeltspor?

– Åpenbart ja, og det er blitt løftet både av Ullensaker kommune og gjennom Citylink til alle relevante instanser. 

– Tror du på dobbeltspor forbi Jessheim før 2029?

– Jeg mener det ville være en meget fornuftig investering, men det er altså ikke direktoratet som bestemmer dette. Ergo er det så langt jeg vet ikke avsatt midler til en slik investering, sier Staahle.

UNDER PARI

Ordføreren mener bestemt at det er et behov, at det har vært der lenge og at satsingen på Hovedbanen som Norges eldste banestrekning har vært under pari.

– Skal noe skje må det investeres og den investeringen er det Stortinget som må gjøre. Ser vi på NTP ligger det ingen midler inne fram til 2029. Så at dobbeltsporet kommer på plass før den tid, er lite trolig, slutter ordfører Tom Staahle. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no