20. sep
ROT. Hans Thue, ordfører i Nannestad, mener man nå må komme til bunns i regnskapsrotet hos ØRU, og ber kontrollutvalget i Nannestad om å granske saken.
 
Ordfører krever ØRU-gransking: - Regnskapene er preget av rot og inkompetanse
NANNESTAD. Det hevder Nannestad-ordfører Hans Thue.

Publisert: 06.sep.2016 14:36
Oppdatert: 27.jan.2017 14:30

Etter at det igjen er av­gitt negativ revi­sjons-beretning fra Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ber Nannestad-ordfører Hans Thue kontrollutvalget om å granske regnskapene

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Ordfører Hans Thue viser til at Øvre Romerike Utvikling (ØRU) de siste årene har hatt store problemer med å få ferdigstilt fullstendige regnskaper og fått revisorgodkjent disse.

- ØRU-styret godkjente så sent som i møte 11. mars 2016 regnskapet for 2014, sier Thue til EUB.

- Dette regnskapet er revidert med revisjonsforbehold. 2013-regnskapet ble sluttbehandlet av ØRU-styret så sent som i møte 16. juni 2014. 2012-regnskapet ble etter flere runder i styret godkjent 8. november 2013, men med revisorforbehold. Regnskapene er preget av rot og inkompetanse, hevder Hans Thue, ordfører i Nannestad.

LES OGSÅ: Flere brudd på bokføringsloven

FLERE MANGLER

Thue opplyser at revisor de senere årene jevnlig ved regnskapsavslutningene har påpekt mangler via nummererte revisjonsbrev som betyr at revisor finner grunn til særskilt å påpeke vesentlige avvik i regnskapsføringen. ØRUs regnskaper ble fram til 2009 - 2010 ført av ekstern regnskapsfører, Frostad og Skyrud, og ble da ført etter regnskapslovens prinsipper. Etter dette ble regnskapsføringen overtatt av ØRUs egen administrasjon. Samtidig inngikk Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) i ØRUs konsernregnskap.

Ullensaker kommune har fra og med 2016 tatt over regnskapsføringen for ØRU og ØRIK separat.

IKKE UTBETALT BONUS

Nannestad-ordførerens krav om gransking bygger også på at det ikke er tilbakebetalt tilstrekkelig bonus til kommunene fra innkjøpssamarbeidet.

- Det er ikke kontroll over hvor mye som er kjøpt inn av varer innenfor og utenfor avtalen. Ingen vet hvor mye de aktuelle bedriftene skylder ØRU-kommunene. Det er ikke noe konkret mistanke om korrupsjon eller underslag, men vi kan ikke godta dette og legge ballen død før vi vet hva vi legger dødt. Det burde ha vært mulig i løpet av seks år å etablere rutiner som kunne håndtere utfordringene med å sondre mellom hva som skal gi og hva som ikke skal gi bonus. Alternativt kunne man justert kontraktene som gjennomgående har en løpetid på to år. Det er vanskelig å se at man har forstått alvoret i å forvalte offentlige midler, og det er vanskelig å se at det er gjort kompetente forsøk på å få ting i orden, sier Thue.

Han ber øvrige ØRU-kommuner, det vil si Nes, Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll og Gjerdrum, om å være med på å dele kostnadene knyttet til granskingen. Vedtaket ble gjort av et samlet forvaltnings- og økonomiutvalg.

2015 IKKE FERDIG

Thue viser også til at ØRUs regnskap og årsberetning for 2015 ennå ikke er ferdigstilt, og at revisor, som er Romerike Revisjon IKS, konstaterer at siden obligatoriske og endelige årsregnskapsoppstillinger ikke forelå per 1. juli i år, det vil si seks måneder etter regnskapsårets slutt, har man i nummerert revisjonsbrev nr. 8 avgitt en negativ revisjonsberetning.

- En negativ beretning er den mest alvorlige formen for avvik fra normalberetningen, sier Thue.

- Regnskapene er godkjente

Administerende direktør i ØRU, Kurt Gøran Adriansen, opplyser at regnskapene er godkjente, med forbehold om bonusinntektene.

- Nannestad har gjort sitt vedtak. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Adriansen.

LØES OGSÅ: Ny innkjøpsordning skapte usikkerhet

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no